สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Glowfish

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 25
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
52.6%

Mr. Popular

Take 50 friends to safety.
46.5%

I’m a Star!

Get a 4-Star Rating in any level.
29.3%

The 100 Club

Eliminate 100 enemies in Orbit Mode.
26.9%

Ooh, Shiny!

Collect 500 coins.
21.4%

Lariat Roundup

Circle a large foe into a friend.
20.0%

Walls of Jericho

Trap an enemy creature between the moving walls.
18.5%

Trespasser

Locate 10 Secret Areas.
14.9%

Barrage of Bubbles

Eliminate 100 enemies by circling them in Chain Mode.
12.9%

Crowd Control

Take 500 friends to safety.
10.0%

Scouting Party

Locate 25 Secret Areas.
9.5%

Scout Master

Upgrade Scout to maximum.
8.6%

Worth its Weight

Collect 5000 coins.
8.6%

I’m a Superstar!

Get a 4-Star Rating in 10 different levels.
8.3%

Love Tap

Convert the Corrupted Fighter into a Glow Chum.
8.0%

Puzzling

Get a 4-Star Rating on any of the puzzle levels.
7.9%

What’s under the hood?

Win the Darter race with a 4-Star Rating.
7.5%

Glow Power

Defeat Dr. Urchin.
6.2%

Best Friends Forever

Unlock all Glow Chums.
5.8%

Explorer of the Deep

Locate 50 Secret Areas.
5.7%

Pacifist

Finish level 4 without harming any foes.
5.4%

Personal Trainer

Upgrade your Glow Chums to maximum capacity.
4.9%

Not Easily Baited

Avoid the Angler Fish in the Briny Depths.
4.5%

Mr. Invincible

A perfect win over Dr. Urchin; no loss of glow.
3.9%

Incandescent

No loss of glow on a stage.
3.5%

Master of the Universe

Get a 4-Star Rating in all 50 levels.