Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Amnesia: The Dark Descent

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 17
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
0%

Altruist

0%

Egotist

0%

Quitter

0%

Vacillator

0%

Still Alive

0%

Insanity

0%

Master Archivist

0%

NOPE

0%

Illuminatus

0%

Pipeworker

0%

Descendant

0%

Escape Artist

0%

Restorer

0%

Survivor

0%

Benefactor

0%

Sacrifice

0%

Alchemist