Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Ku: Shroud of the Morrigan

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
9.9%

The Great Unknown

Completed Act I
9.4%

Plucky Patch Kid

Pluck out all of the Watermelons
8.2%

Kool Runnings

Beat the Devs Top Time
5.1%

Beast Slayer

Kill 60 Enemies
4.7%

Feed the Poor

Children should never go hungry
4.5%

Down Goes the Giant

Completed Act II
4.1%

The Ring of Power

Completed Act III
4.0%

The Journey Continues

Completed the Epilogue
3.9%

Ouch!

3.5%

Flappy Bird

3.5%

Strange Friend

3.1%

King of the Trolls

Kill Morrigan without Killing any Trolls
3.0%

Rock Scholar

Read all of the Ogham Stones
3.0%

Jack Be Nimble

Survive Fir Bolg with No Damage Taken
2.8%

Circle of Life

Stand in all Fairy Circles
2.8%

Motor Mouth

Chat with all of the Villagers in Act I
2.4%

It's all in the Mist

Get 7 Mist Fairies to follow you
2.4%

Tell Me About the Rabbits, George...

2.2%

Hyaah! Kyah! Hyeaaagh!

Open all Four Combat Arenas
1.9%

Life begins at 40

Survive 40 Round in a Combat Arena
1.8%

Wrath of the Hound

Completed all Achievements