Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Ku: Shroud of the Morrigan

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
10.3%

The Great Unknown

Completed Act I
9.8%

Plucky Patch Kid

Pluck out all of the Watermelons
8.4%

Kool Runnings

Beat the Devs Top Time
4.9%

Beast Slayer

Kill 60 Enemies
4.6%

Feed the Poor

Children should never go hungry
4.3%

Down Goes the Giant

Completed Act II
3.8%

The Ring of Power

Completed Act III
3.8%

The Journey Continues

Completed the Epilogue
3.6%

Ouch!

3.3%

Flappy Bird

3.3%

Strange Friend

2.9%

King of the Trolls

Kill Morrigan without Killing any Trolls
2.7%

Rock Scholar

Read all of the Ogham Stones
2.7%

Jack Be Nimble

Survive Fir Bolg with No Damage Taken
2.5%

Circle of Life

Stand in all Fairy Circles
2.5%

Motor Mouth

Chat with all of the Villagers in Act I
2.0%

It's all in the Mist

Get 7 Mist Fairies to follow you
2.0%

Tell Me About the Rabbits, George...

1.9%

Hyaah! Kyah! Hyeaaagh!

Open all Four Combat Arenas
1.5%

Wrath of the Hound

Completed all Achievements
1.5%

Life begins at 40

Survive 40 Round in a Combat Arena