สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The LEGO® Movie - Videogame

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 48
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Cover Your Butt!

Completed Prologue - The Prophecy
84.5%


Lets Get Craaazzzyyyy

Completed Level 1 - Bricksburg Construction
75.6%


Darn Darn Darn Darny Darn!

Completed Level 2 - Escape From Bricksburg
65.6%


Are You A DJ?

Completed Level 3 - Flatbush Gulch
61.4%


Freeze, Turkeys!

Completed Level 4 - Flatbush Rooftops
57.1%


Rest In Pieces

Completed Level 5 - Escape From Flatbush
54.1%


First Try!

Completed an Instruction Build without losing any studs
53.9%


No Frowny Faces

Completed Level 6 - Welcome to Cloud Cuckoo Land
50.3%


Building Bad

Attempted a Master Build-It with a Non-Master Builder
47.5%


Every Man For Himself!

Completed Level 7 - Attack on Cloud Cuckoo Land
46.9%


The Opposite Of Happiness

Killed 20 Enemies as Rage Unikitty
45.0%


You Can't Build 'Em All At Once

Completed Level 8 - Escape from Cloud Cuckoo Land
44.6%


Why Are My Pants Cold and Wet?

Completed Level 9 - The Depths
42.3%


This Bedoubled Land Couch

Completed Level 10 - Infiltrate The Octan Tower
39.8%


Always Read The Instructions!

Completed all Instruction Builds in Story Mode
39.6%


See You Later Alligator

Completed Level 11 - Put The Thing On The Thing
38.0%


I Super Hate You Right Now

Played as Superman and Green Lantern
36.6%


Found Your Pants, Series Is Over

Completed Level 12 - Broadcast News
36.5%


I Am A Master Builder!

Completed Level 13 - Back From Reality
35.8%


Release Every Micro Manager!

Completed Level 14 - Bricksburg Under Attack
35.3%


You Can Still Change Everything

Completed Level 15 - The Final Showdown
34.7%


I Am The Computer

Collected all studs in a hacking mini-game
31.2%


Really hard? This be Impossible!

Destroyed 50 Enemies as Metal Beard
30.2%


It's Just Business

Used Lord Business' Legs Machine
24.1%


Firestarter

Made a Fire
20.7%


Wear Clothes… Check!

Customised your character.
20.3%


Including, But Not Limited To

Purchased All Master Builders
17.1%


A House Divided

Played as Abraham Lincoln and Lady Liberty
16.8%


Pow Pow! Bullet Bullet! Gun!

Defeated 30 Enemies as Emmet Cowboy
15.6%


The Special People In Your Life

Purchased All Characters
15.4%


END OF THE LINE!

Shot Emmet with Robo Skeleton.
14.8%


The Prophecy, I Made It Up!

Switched from Vitruvius to Ghost Vitruvius
12.0%


Grrrg!

Smashed a chair as Bad Cop
11.1%


Too Bad!

Switched from Good Cop (Scribble Face) to Bad Cop.
10.9%


Ah! The Kragle!

Kragelized 10 people with the Kragle Gun
9.9%


SPACESHIP SPACESHIP!

Completed all Master Builds in Server Room as Benny
9.3%


Business Business Business

Earned 1,000,000,000 studs
9.2%


Welcome To Bricksburg

Collected all of the Red Bricks (Single Player)
7.8%


Ayayaya!

Defeated 20 Enemies As Sheriff Not-A-Robot
6.0%


You Are The Special

Achieved The Special in every level (Single Player)
5.9%


To The Invisible Jet!

Found and destroyed the Invisible Jet
4.2%


Honey, Where Are My Pants?

Collected all pairs of Pants (Single Player)
4.1%


Build Things Only You Can Build

Collected all Golden Manuals
3.7%


I Could Sing This Song For Hours

Scored 21 awesome dance moves in the Construction Site dance mini game.
3.6%


Everything Is Awesome!

Achieved 100% Completion
3.5%


Midas Touch

Completed all Golden Instruction Builds
2.9%


No Way, This Is My Jam.

Scored 21 awesome dance moves in the Kragelizer dance mini game.
2.8%


Glues Your Daddy?

Used the Kragle Gun to shoot Ma and Pa Bad Cop in the Relic Room.
2.8%