Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The LEGO® Movie - Videogame

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 48
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Cover Your Butt!

Completed Prologue - The Prophecy
84.4%


Lets Get Craaazzzyyyy

Completed Level 1 - Bricksburg Construction
75.3%


Darn Darn Darn Darny Darn!

Completed Level 2 - Escape From Bricksburg
65.2%


Are You A DJ?

Completed Level 3 - Flatbush Gulch
60.8%


Freeze, Turkeys!

Completed Level 4 - Flatbush Rooftops
56.0%


Rest In Pieces

Completed Level 5 - Escape From Flatbush
52.9%


First Try!

Completed an Instruction Build without losing any studs
52.8%


No Frowny Faces

Completed Level 6 - Welcome to Cloud Cuckoo Land
49.1%


Building Bad

Attempted a Master Build-It with a Non-Master Builder
46.6%


Every Man For Himself!

Completed Level 7 - Attack on Cloud Cuckoo Land
45.6%


The Opposite Of Happiness

Killed 20 Enemies as Rage Unikitty
43.7%


You Can't Build 'Em All At Once

Completed Level 8 - Escape from Cloud Cuckoo Land
43.3%


Why Are My Pants Cold and Wet?

Completed Level 9 - The Depths
40.9%


This Bedoubled Land Couch

Completed Level 10 - Infiltrate The Octan Tower
38.5%


Always Read The Instructions!

Completed all Instruction Builds in Story Mode
38.2%


See You Later Alligator

Completed Level 11 - Put The Thing On The Thing
36.7%


I Super Hate You Right Now

Played as Superman and Green Lantern
35.2%


Found Your Pants, Series Is Over

Completed Level 12 - Broadcast News
35.1%


I Am A Master Builder!

Completed Level 13 - Back From Reality
34.4%


Release Every Micro Manager!

Completed Level 14 - Bricksburg Under Attack
33.9%


You Can Still Change Everything

Completed Level 15 - The Final Showdown
33.3%


I Am The Computer

Collected all studs in a hacking mini-game
30.2%


Really hard? This be Impossible!

Destroyed 50 Enemies as Metal Beard
28.8%


It's Just Business

Used Lord Business' Legs Machine
23.1%


Firestarter

Made a Fire
19.8%


Wear Clothes… Check!

Customised your character.
19.2%


Including, But Not Limited To

Purchased All Master Builders
16.1%


A House Divided

Played as Abraham Lincoln and Lady Liberty
15.9%


The Special People In Your Life

Purchased All Characters
14.6%


Pow Pow! Bullet Bullet! Gun!

Defeated 30 Enemies as Emmet Cowboy
14.2%


END OF THE LINE!

Shot Emmet with Robo Skeleton.
13.9%


The Prophecy, I Made It Up!

Switched from Vitruvius to Ghost Vitruvius
11.3%


Grrrg!

Smashed a chair as Bad Cop
10.5%


Too Bad!

Switched from Good Cop (Scribble Face) to Bad Cop.
10.4%


Ah! The Kragle!

Kragelized 10 people with the Kragle Gun
9.2%


SPACESHIP SPACESHIP!

Completed all Master Builds in Server Room as Benny
8.7%


Business Business Business

Earned 1,000,000,000 studs
8.7%


Welcome To Bricksburg

Collected all of the Red Bricks (Single Player)
7.3%


Ayayaya!

Defeated 20 Enemies As Sheriff Not-A-Robot
5.5%


You Are The Special

Achieved The Special in every level (Single Player)
5.5%


To The Invisible Jet!

Found and destroyed the Invisible Jet
3.9%


Honey, Where Are My Pants?

Collected all pairs of Pants (Single Player)
3.7%


Build Things Only You Can Build

Collected all Golden Manuals
3.3%


I Could Sing This Song For Hours

Scored 21 awesome dance moves in the Construction Site dance mini game.
3.2%


Everything Is Awesome!

Achieved 100% Completion
3.2%


Midas Touch

Completed all Golden Instruction Builds
2.6%


No Way, This Is My Jam.

Scored 21 awesome dance moves in the Kragelizer dance mini game.
2.5%


Glues Your Daddy?

Used the Kragle Gun to shoot Ma and Pa Bad Cop in the Relic Room.
2.5%