สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Last Dream

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 236
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Drill Baby, Drill

Acquire the Drill
38.4%


Monster Crippler

Defeat 100 Monsters
36.6%


Amateur Puzzler

Complete 5 Puzzles
30.8%


Monster Maimer

Defeat 250 Monsters
29.3%


Tendency for Getting Lost

Visit 10 Terran Locations
28.4%


Just a Few Recipes

Collect 10% of All Recipes
25.4%


Monster Chaser

Defeat 10% of All Enemy Types
24.7%


Thieves Hideout

Find the Thieves Guild Hideout
24.2%


Monster Dispatcher

Defeat 500 Monsters
22.5%


Central Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Central Continent
20.7%


Puzzle Dabbler

Complete 10 Puzzles
20.3%


Miner

Open 5 Excavated Areas with Mining Bombs
19.7%


Skeleton Key

Obtain the Skeleton Key
19.6%


Here and There

Visit 20 Terran Locations
19.0%


Tracker

Complete Tier #1 of the Hunter's Guild
17.9%


BanditKiller

Defeat the Bandit Leader, Rufus
17.9%


Monster Tracker

Defeat 25% of All Enemy Types
15.3%


Sonar

Acquire Sonar
15.3%


Monster Punisher

Defeat 1000 Monsters
15.1%


Eastern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Eastern Continent
14.6%


Novice Driller

Acquired 5 Drill Items
14.5%


Puzzle Apprentice

Complete 15 Puzzles
14.4%


Fire Extinguisher

Defeat the Flame Goddess in Mt. Gerra
14.2%


Building a Cookbook

Collect 25% of All Recipes
14.1%


Rambling Man

Visit 30 Terran Locations
14.0%


Dredger

Open 10 Excavated Areas with Mining Bombs
12.3%


Central Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Central Continent
12.2%


No More Goldfish

Synthesize the Thin Fishing Pole
12.2%


Mystical Explorer

Complete 3 of 9 caves in the Cave of the Mystics
11.6%


Wandering Soul

Visit 40 Terran Locations
11.6%


Sonar Novice

Find 5 Sonar Items
11.1%


Monster Stalker

Defeat 50% of All Enemy Types
11.1%


Guild Hunter

Complete Tier #2 of the Hunter's Guild
10.8%


Casual Puzzler

Complete 20 Puzzles
10.8%


Brawler

Complete Tier #1 of the Arena
10.3%


Revealing the Mystery

Complete 6 of 9 caves in the Cave of the Mystics
10.3%


Well Traveled

Visit 50 Terran Locations
10.2%


Fighter

Complete Tier #2 of the Arena
10.1%


Dueler

Complete Tier #3 of the Arena
9.7%


Sapper

Open 15 Excavated Areas with Mining Bombs
9.7%


Submariner

Acquire the Submersible
9.6%


Sonar Operator

Find 10 Sonar Items
9.6%


Friend of Asgard

Rescue the King of Asgard
9.3%


Northwest Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Northwest Continent
9.3%


Gladiator

Complete Tier #4 of the Arena
9.3%


Helping Hand

Kill the Monsters that have Invaded the Fairy's Home
9.3%


Halt Helios

Defeat Helios in the Forest Tower Basement
9.0%


Puzzle Solver

Complete 25 Puzzles
8.6%


World Traveler

Visit 60 Terran Locations
8.6%


Sonar Tinkerer

Find 15 Sonar Items
8.4%


God of the Arena

Complete Tier #5 of the Arena
8.4%


Weekend Fisherman

Synthesize the Strong Fishing Pole
8.3%


Recipe Gatherer

Collect 50% of All Recipes
8.2%


Gambler

Win 10,000G at the Casino
7.9%


Mysterious Champion

Complete the Cave of the Mystics
7.8%


Terran Drifter

Collect 50% of the Treasures in Terra
7.8%


Leave No Door Locked

Obtain the Upgraded Skeleton Key
7.8%


Monster Hunter

Defeat 75% of All Enemy Types
7.6%


Southwest Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Southwest Continent
7.5%


Northwest Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Northwest Continent
7.4%


Sonar Explorer

Find 20 Sonar Items
7.4%


Eastern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Eastern Continent
7.3%


Above Average Puzzler

Complete 30 Puzzles
7.2%


Southern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Southern Continent
7.1%


Prospector

Open 20 Excavated Areas with Mining Bombs
7.1%


Hot Streak

Win 25,000G at the Casino
7.0%


Village in the Sky

Reach Lemuria
6.8%


You Really Get Around

Visit 70 Terran Locations
6.8%


Defeat the Dark Lord

Defeat the Dark Lord in Pandora Castle
6.8%


Beginner's Luck

Finish 1st in the Beginner level Moa Race
6.7%


Master Hunter

Complete Tier #3 of the Hunter's Guild
6.7%


Northern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Northern Continent
6.7%


Monster Destroyer

Defeat 2500 Monsters
6.7%


Sonar Specialist

Find 25 Sonar Items
6.6%


Pump the Bellows

Synthesize 10% of All Possible Equipment
6.5%


Gambling Addict

Win 50,000G at the Casino
6.5%


Rosetta Stone

Acquire the Rosetta Stone
6.4%


Central Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Central Continent
6.3%


Jail Break

Free All of the Prisoners from the Pandora Castle Dungeon
6.3%


Befriend the Dwarves

Reach Dvergar
6.0%


In the Belly of the Beast

Slay the Leviathan
5.9%


Superior Puzzler

Complete 35 Puzzles
5.9%


Sonar Veteran

Find 30 Sonar Items
5.9%


Outer Islands Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Outer Islands
5.8%


Release the Kraken!

Defeat the Kraken Without Using the Gorgon's Head
5.8%


Never Hungry

Synthesize the Deluxe Rod
5.7%


Casino VIP

Win 100,000G at the Casino
5.7%


Far Eastern Continent Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Far Eastern Continent
5.7%


Expert Driller

Acquired 10 Drill Items
5.7%


Picking Up Speed

Finish 1st in the Intermediate level Moa Race
5.5%


Mole

Open 25 Excavated Areas with Mining Bombs
5.4%


Southwest Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Southwest Continent
5.4%


Under the Sea

Reach Atlantis
5.3%


Mine Carter

Complete Mine Cart Challenge #1
5.3%


Sonar Professional

Find 35 Sonar Items
5.2%


Central Islands Drifter

Collect 50% of the Treasures on the Central Islands
5.2%


Avid Submariner

Enter All Underwater Caverns
5.1%


Defeat Daedalus

Complete Daedalus' Diabolical Puzzle
4.9%


Do-It-Yourself

Defeat Hannibal by Yourself at the Well of the Souls
4.8%


Central Islands Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Central Islands
4.8%


No Help Necessary

Reach Dvergar Without Mandrew's Aid on Normal or Higher Difficulty
4.8%


Northwest Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Northwest Continent
4.8%


Recipe Collector

Collect 75% of All Recipes
4.8%


Moa Master

Finish 1st in the Master level Moa Race
4.7%


Southwest Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Southwest Continent
4.6%


Blue Moa Tamer

Tame the Blue Giant Moa
4.6%


Puzzle Lover

Complete 40 Puzzles
4.6%


Mine Cart Master

Complete Mine Cart Challenge #3
4.5%


Far Eastern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Far Eastern Continent
4.5%


Mine Cart Madness

Complete Mine Cart Challenge #2
4.4%


Sonar Wizard

Find 40 Sonar Items
4.4%


Overleveled

Complete the Game With An Average Party Level Above 35
4.4%


Moa Forest Explorer

Find All 8 Giant Moa Forests
4.4%


Northern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Northern Continent
4.3%


Monster Butcher

Defeat 90% of All Enemy Types
4.3%


High Jumper

Beat Mr. Cope in a Vertical Leaping Competition
4.2%


Feet on Fire

Escape from Mt. Gerra in Less Than 1 Minute
4.2%


Around the World

Visit 80 Terran Locations
4.2%


Outer Islands Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Outer Islands
4.1%


Terran Wanderer

Collect 75% of the Treasures in Terra
4.1%


Giants of the Sea

Synthesize the Luring Rod
4.1%


Central Islands Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Central Islands
4.0%


Lead Feet

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 100 Times
3.8%


Maze Master

Complete the Hedge Maze
3.8%


Bombadier

Open 30 Excavated Areas with Mining Bombs
3.8%


Afraid of the Dark

Complete the Asgard Catacombs Without Allowing the Torch to Expire
3.7%


Southwest Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Southwest Continent
3.7%


Not Afraid of a Battle

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 50 Times
3.6%


Terran Savior

Complete Tier #4 of the Hunter's Guild
3.6%


Far Eastern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Far Eastern Continent
3.6%


High Roller

Win 500,000G at the Casino
3.6%


Sonar Expert

Find 45 Sonar Items
3.5%


White Mage

Complete the Game with a White Mage in Your Party
3.5%


Magi Guardian

Defeat the Magi Guardian in the Trial of Perseverance
3.4%


Southern Continent Wanderer

Collect 75% of the Treasures on the Southern Continent
3.4%


Brainiac

Complete 45 Puzzles
3.3%


Thief

Complete the Game with a Thief in Your Party
3.3%


Overpowered

Complete the Game With An Average Party Level Above 50
3.3%


No Coward

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 25 Times
3.3%


Master Fisherman

Synthesize the Master Rod
3.2%


Pile of Recipes

Collect 90% of All Recipes
3.1%


Knight

Complete the Game with a Knight in Your Party
3.1%


Fight Like a Man

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 10 Times
3.1%


Monk

Complete the Game with a Monk in Your Party
3.1%


Leave No Stone Unturned

Visit 85 Terran Locations
3.1%


Crush Helios

Defeat Helios in the Forest Tower Basement With An Average Party Level Less Than or Equal to 20 on Normal or Higher Difficulty
3.1%


Outer Islands Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Outer Islands
3.0%


Northwest Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Northwest Continent
3.0%


Avid Fisherman

Enter All Fishing Docks Outside Cities
3.0%


Northern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Northern Continent
2.9%


Despair No More

Collect All the Treasures in the Woods of Despair
2.9%


Never Run From a Battle

Complete the Game while Escaping From Battle Fewer Than 5 Times
2.8%


Grinder

Complete the Game With An Average Party Level Above 60
2.8%


Blue Whale

Catch a Blue Whale
2.8%


Central Islands Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Central Islands
2.8%


Giant Squid

Catch a Giant Squid
2.7%


Recipe Hoarder

Collect 95% of All Recipes
2.6%


Black Mage

Complete the Game with a Black Mage in Your Party
2.6%


Engineer

Complete the Game with an Engineer in Your Party
2.6%


Double-Time Defeat

Complete Daedalus' Diabolical Puzzle in Under 30 Minutes
2.5%


Eastern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Eastern Continent
2.5%


Giant of the Sea

Catch a Leviathan
2.5%


Mob of Monsters

Complete the Game with the Standard Encounter Rate on Normal Difficulty or Higher
2.5%


Monster Eradicator

Defeat 5000 Monsters
2.4%


Terran Explorer

Collect 90% of the Treasures in Terra
2.4%


Southern Continent Explorer

Collect 90% of the Treasures on the Southern Continent
2.4%


Sonar Master

Find All Sonar Items
2.4%


Magi Master

Complete All Six Magi Trials
2.3%


Completionist

Complete the Game on Normal Difficulty
2.3%


Synthesize This!

Synthesize 25% of All Possible Equipment
2.2%


Nearly Complete

Collect 98% of All Recipes
2.1%


Hunter

Complete the Game with a Hunter in Your Party
2.1%


Icewater Fish

Catch all types of Icewater Fish
2.0%


Godlike in Strength

Complete the Game With An Average Party Level Above 70
2.0%


Puzzle Wizard

Complete 50 Puzzles
2.0%


Central Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Central Continent
1.9%


Freshwater Fish

Catch all types of Freshwater Fish
1.9%


Monster Executioner

Defeat 95% of All Enemy Types
1.9%


Rapid Rescue

Save Dante's Daughter, Elizabeth, in Under 15 Minutes on Hard or Higher Difficulty
1.9%


Southern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Southern Continent
1.9%


Excavator

Open All Excavated Areas with Mining Bombs
1.8%


Murdered the Magi

Defeat the Magi Guardian With An Average Party Level Less Than or Equal to 40 on Normal or Higher Difficulty
1.8%


Outer Islands Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Outer Islands
1.8%


Strong Enough

Defeat the Dark Lord in the encounter at Pandora Castle With An Average Party Level Less Than or Equal to 25 on Normal or Higher Difficulty
1.8%


Far Eastern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Far Eastern Continent
1.8%


Saltwater Fish

Catch all types of Saltwater Fish
1.7%


Gray Mage

Complete the Game with a Gray Mage in Your Party
1.6%


Only in Designated Locations

Complete the Game using the Save Option 'Save Only in Designated Locations' on Normal Difficulty or Higher
1.6%


Eastern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Eastern Continent
1.6%


Worn Soles

Complete the Game in Fewer than 125,000 Steps
1.5%


Recipe Master

Collect 100% of All Recipes
1.5%


Terran Cartographer

Collect 98% of the Treasures in Terra
1.5%


High Level Fish

Catch all types of High Level Fish
1.4%


All Swimming Species

Catch every swimming species in Terra Waters
1.4%


Endless Monster Hordes

Complete the Game with the Grind Encounter Rate on Normal Difficulty or Higher
1.4%


Northern Continent Cartographer

Collect 100% of the Treasures on the Northern Continent
1.4%


Above and Beyond

Complete the Game on Hard Difficulty
1.4%


There and Back Again

Visit All Terran Locations
1.4%


Synthesizing Fool

Synthesize 50% of All Possible Equipment
1.3%


Abyssal Adventurer

Completed 10 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.3%


Sporadic Boarder

Complete the Game While Staying At the Inn Fewer Than 25 times on Normal or Higher Difficulty
1.2%


Crush the Kraken

Defeat the Kraken without using the Gorgon's Head With An Average Party Level Less Than or Equal to 25 on Normal or Higher Difficulty
1.2%


Terran Treasure Master

Collect 100% of the Treasures in Terra
1.2%


Abyssal Pathfinder

Completed 20 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.2%


Godlike Gear

Synthesize the Highest (2nd) Level Adamantium Weapons and Armor
1.1%


Terran Champion

Complete the Game on Very Hard Difficulty
1.1%


Legendary Warrior

Complete the Game on Legendary Difficulty
1.1%


Master Spelunker

Completed All 50 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.1%


A Few Shortcuts

Complete the Game in Fewer than 50,000 Steps
1.1%


Weary Traveler

Complete the Game in Fewer than 75,000 Steps
1.1%


Nomad

Complete the Game While Staying At the Inn Fewer Than 5 times on Normal or Higher Difficulty
1.1%


Guard Mauler

Defeat All City Guard Types
1.1%


Rolling Stone

Complete the Game While Staying At the Inn Fewer Than 10 times on Normal or Higher Difficulty
1.1%


Monster Annihilator

Defeat 10000 Monsters
1.1%


No Rest for the Weary

Complete the Game using the Save Option 'No Saving in Dungeons' on Normal Difficulty or Higher
1.1%


Synthesis Snob

Synthesize 75% of All Possible Equipment
1.1%


Abyssal Explorer

Completed 40 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.1%


Abyssal Trailblazer

Completed 30 Floors of the Abyss on Hard or Higher Difficulty
1.1%


Scarce Saver

Complete the Game With 10 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.0%


Infrequent Saver

Complete the Game With 50 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.0%


Miserly Saver

Complete the Game With 25 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.0%


Sprinter

Complete the Game in Under 15 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.0%


Pushing the Pace

Complete the Game in Under 20 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.0%


Worth The Risk

Complete the Game With 5 or Fewer Saves on Normal or Higher Difficulty
1.0%


Speedster

Complete the Game in Under 12.5 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.0%


Roughing It

Complete the Game While Never Staying At An Inn on Normal or Higher Difficulty
1.0%


Monster Bane

Defeat 98% of All Enemy Types
1.0%


Can't Get Enough

Synthesize 98% of All Possible Equipment
1.0%


Master Blacksmith

Synthesize 100% of All Possible Equipment
1.0%


Fully Outfitted

Synthesize 95% of All Possible Equipment
1.0%


Winged Shoes

Complete the Game in Fewer than 25,000 Steps
1.0%


Brokkr's Apprentice

Synthesize 90% of All Possible Equipment
1.0%


Swift of Foot

Complete the Game in Fewer than 35,000 Steps
1.0%


Speed Demon

Complete the Game in Under 10 Hours on Hard or Higher Difficulty
1.0%


The Ultimate Challenge

Complete the Game on Legendary Difficulty, the Grind Encounter Rate, and 'No Saving in Dungeons'
0.9%


Monster Assassin

Defeat 100% of All Enemy Types
0.8%