Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Journal

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
56.9%

Window Shopping

Day 1 completed
46.1%

School Trip

Day 2 completed
37.7%

Snow Day

Day 3 completed
33.8%

Angel Delight

Day 4 completed
31.9%

Goodbye

Day 5 completed
31.2%

Community Outreach

Make a new friend
30.9%

Settled Accounts

Lose an old friend
21.4%

Weirdly Patient

Nothing better to do?
17.1%

Credit where Credit's Due

Simple curiosity
15.3%

Beret Lover

Secret ending discovered