Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Journal

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Window Shopping

Day 1 completed
60.5%


School Trip

Day 2 completed
49.1%


Snow Day

Day 3 completed
39.6%


Angel Delight

Day 4 completed
35.4%


Goodbye

Day 5 completed
33.1%


Community Outreach

Make a new friend
32.2%


Settled Accounts

Lose an old friend
32.0%


Weirdly Patient

Nothing better to do?
22.3%


Credit where Credit's Due

Simple curiosity
15.8%


Beret Lover

Secret ending discovered
14.8%