Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Journal

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
57.3%

Window Shopping

Day 1 completed
46.5%

School Trip

Day 2 completed
37.9%

Snow Day

Day 3 completed
33.8%

Angel Delight

Day 4 completed
31.9%

Goodbye

Day 5 completed
31.1%

Community Outreach

Make a new friend
30.9%

Settled Accounts

Lose an old friend
21.5%

Weirdly Patient

Nothing better to do?
17.0%

Credit where Credit's Due

Simple curiosity
15.1%

Beret Lover

Secret ending discovered