Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Violett

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 22
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Fly trapped!

Capture the buzzing fly
67.6%


Garçon de cuisine

Touch every piece of cookware
34.9%


Stubborn as a mule

Keep on doing pointless action
24.4%


Melody pops

Find three hidden whistle pops
23.8%


Safety first!

Put on the helmet, it's for your own safety
20.3%


Snail treat

Feed the Giant Snail Father with a fair share of crabs
16.3%


Apprentice of earth

Collect 50% of green orbs
15.2%


Apprentice of air

Collect 50% of celadon orbs
14.6%


Apprentice of elements

Collect 50% of all orbs
14.5%


Tick Tock

Become a clock expert
14.1%


Apprentice of water

Collect 50% of blue orbs
13.8%


Petite-maîtresse

Change your clothing five times
13.6%


Brain overload

Use your ingenuity to solve 4 puzzles
12.7%


The bestiary

Collect all pages from uncles diary
6.6%


Sherlock Holmes

Finish the Game without using any hints
6.4%


Doctor Watson

Use 10 hints only to finish the Game
6.4%


Master of air

Collect 90% of celadon orbs
3.3%


Ground is lava

Defeat Her Spiderness without using earth powers
2.7%


Master of water

Collect 90% of blue orbs
2.7%


Master of elements

Collect 90% of all orbs
2.1%


Master of earth

Collect 90% of green orbs
2.1%


Supercharged

Collect all but one of the orbs
1.1%