Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Violett

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 22
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
34.8%

Fly trapped!

Capture the buzzing fly
17.4%

Garçon de cuisine

Touch every piece of cookware
13.1%

Stubborn as a mule

Keep on doing pointless action
12.4%

Melody pops

Find three hidden whistle pops
10.0%

Safety first!

Put on the helmet, it's for your own safety
8.4%

Snail treat

Feed the Giant Snail Father with a fair share of crabs
8.1%

Apprentice of earth

Collect 50% of green orbs
7.9%

Apprentice of air

Collect 50% of celadon orbs
7.9%

Apprentice of elements

Collect 50% of all orbs
7.8%

Tick Tock

Become a clock expert
7.7%

Apprentice of water

Collect 50% of blue orbs
7.6%

Petite-maîtresse

Change your clothing five times
6.8%

Brain overload

Use your ingenuity to solve 4 puzzles
5.0%

Doctor Watson

Use 10 hints only to finish the Game
4.9%

Sherlock Holmes

Finish the Game without using any hints
4.2%

The bestiary

Collect all pages from uncles diary
3.0%

Master of air

Collect 90% of celadon orbs
3.0%

Ground is lava

Defeat Her Spiderness without using earth powers
2.7%

Master of water

Collect 90% of blue orbs
2.5%

Master of elements

Collect 90% of all orbs
2.5%

Master of earth

Collect 90% of green orbs
2.0%

Supercharged

Collect all but one of the orbs