สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 93
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
15.6%

A Daring Escape

9.5%

Light in Darkness

9.4%

Wand Collector

9.3%

Juggernaut

Reach 150 Hit Points.
9.2%

Godlike

Increase an attribute score to 25.
9.1%

No Child Left Behind

8.8%

Picking Sides

Raised enough gold to hire assistance.
8.7%

Close the Eye

8.4%

Trade Must Flow

8.2%

New Ownership

8.2%

Fang and Claw

7.8%

The Great Detective

7.7%

Hell's Pocket

7.6%

Best Friends

7.5%

Heart of the Abyss

7.4%

Ancient Power

6.9%

Red Dragon Slayer

6.9%

Shadow Ally

6.9%

Shadow Dragon Slayer

6.8%

Murder Incarnate

Kill 1,000 creatures.
6.8%

The Holy Sword

6.4%

Across the Sea

6.2%

I'll Keep This

Acquire the warrior stronghold.
6.0%

Inmates Running the Asylum

6.0%

Grand Master

Become a Grand Master.
6.0%

The First Challenge

5.7%

Restored

5.3%

Return to the Surface

5.2%

The Book of Kaza

4.9%

Black Dragon Slayer

4.9%

Welcome, Brother

4.8%

Took a Chance

4.8%

Hero

Acquire Heroic reputation.
4.8%

Don't Mind Us

4.7%

Staked

4.6%

Freedom

4.6%

Fury of the Heavens

4.3%

Untouchable

Have an Armor Class of -15 or lower.
4.2%

Leave No Friend Behind

Finish the game without any party members dying.
4.1%

Time to Slay

4.1%

To Hell and Back

4.0%

A Battle for the Ages

3.7%

Family Matters

3.7%

Absolute Power

3.6%

Planehopper

3.6%

Legendary Relic

3.5%

Triple Cross

3.5%

Felling the Giant

3.2%

The Second Challenge

3.2%

I Dub Thee

3.1%

Loremaster

Have a Lore skill of 100 or more.
2.9%

The Seven Statues

2.9%

Spherical Stronghold

Acquire the wizard stronghold.
2.8%

The Third Challenge

2.8%

Twisted Victory

2.7%

Dragon's Demise

2.6%

The Fourth Challenge

2.6%

Homecoming

2.5%

Solar Supremacy

2.4%

Friends Like These

2.4%

The Fifth Challenge

2.2%

Green Dragon Saviour

2.1%

The Nether Scroll

2.0%

Epic Warrior

Reach level 30 with a Fighter, Ranger, Paladin, Monk, or Barbarian.
2.0%

Sisters

1.9%

Villain

Acquire Despised reputation.
1.8%

Guild Times

Acquire the thief stronghold.
1.7%

Peace At Last

1.7%

Unknown Risks

1.6%

Reunited

1.5%

Oathbreaker

Become a Fallen Paladin or a Fallen Ranger.
1.5%

Heavy Is the Head

1.5%

Friend of Darkness

1.4%

Orderly Surroundings

Acquire the paladin stronghold.
1.3%

Cabin In the Woods

Acquire the ranger stronghold.
1.2%

Silver Dragon Slayer

1.2%

Sieze the Throne

1.1%

Epic Rogue

Reach level 30 with a Thief or Bard.
1.1%

Divine Domain

Acquire the cleric stronghold.
1.0%

Epic Mage

Reach level 30 with a Mage or Sorcerer.
0.9%

Best Day Ever

Have Bless, Chant, and Luck active at the same time.
0.9%

To the Limit

0.8%

A Sister's Sacrifice

0.8%

Sacrifices Must Be Made

Finish the game with a full party of dead allies.
0.7%

The Play's the Thing

Acquire the bard stronghold.
0.6%

Epic Priest

Reach level 30 with a Cleric, Druid, or Shaman.
0.6%

Home Grove

Acquire the druid stronghold.
0.5%

In Balduran's Image

0.4%

Friend of Volo

Complete the game on Story Mode difficulty.
0.4%

Double Cross

0.2%

Flying Solo

Complete the game solo.
0.2%

Lord of Murder

Complete the game on Legacy of Bhaal difficulty.
0.2%

Worst Day Ever

Have Disease, Fatigue, and Poison active at the same time.