Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 93
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
10.9%

A Daring Escape

7.1%

Light in Darkness

6.8%

Godlike

Increase an attribute score to 25.
6.8%

No Child Left Behind

6.7%

Juggernaut

Reach 150 Hit Points.
6.5%

Wand Collector

6.5%

Close the Eye

6.3%

Trade Must Flow

6.1%

Picking Sides

Raised enough gold to hire assistance.
6.1%

Fang and Claw

5.8%

New Ownership

5.6%

Heart of the Abyss

5.6%

Best Friends

5.5%

Hell's Pocket

5.5%

Ancient Power

5.3%

The Great Detective

5.2%

Shadow Dragon Slayer

5.1%

Shadow Ally

5.1%

Red Dragon Slayer

5.0%

The Holy Sword

5.0%

Murder Incarnate

Kill 1,000 creatures.
4.6%

I'll Keep This

Acquire the warrior stronghold.
4.4%

Across the Sea

4.4%

Grand Master

Become a Grand Master.
4.2%

The First Challenge

4.1%

Inmates Running the Asylum

3.8%

The Book of Kaza

3.7%

Restored

3.6%

Return to the Surface

3.5%

Black Dragon Slayer

3.4%

Freedom

3.4%

Welcome, Brother

3.4%

Fury of the Heavens

3.4%

Hero

Acquire Heroic reputation.
3.2%

Took a Chance

3.2%

Staked

3.1%

Don't Mind Us

3.0%

Leave No Friend Behind

Finish the game without any party members dying.
3.0%

Untouchable

Have an Armor Class of -15 or lower.
3.0%

Time to Slay

2.9%

A Battle for the Ages

2.7%

Absolute Power

2.7%

Family Matters

2.7%

To Hell and Back

2.6%

Legendary Relic

2.5%

Planehopper

2.4%

Felling the Giant

2.3%

I Dub Thee

2.3%

Triple Cross

2.2%

Loremaster

Have a Lore skill of 100 or more.
2.2%

The Second Challenge

2.1%

Spherical Stronghold

Acquire the wizard stronghold.
2.0%

The Seven Statues

1.9%

The Third Challenge

1.8%

Homecoming

1.8%

Twisted Victory

1.8%

Dragon's Demise

1.7%

Solar Supremacy

1.7%

The Fourth Challenge

1.6%

Friends Like These

1.6%

The Fifth Challenge

1.5%

Sisters

1.4%

Epic Warrior

Reach level 30 with a Fighter, Ranger, Paladin, Monk, or Barbarian.
1.4%

The Nether Scroll

1.4%

Green Dragon Saviour

1.3%

Guild Times

Acquire the thief stronghold.
1.3%

Villain

Acquire Despised reputation.
1.1%

Reunited

1.1%

Peace At Last

1.1%

Unknown Risks

1.1%

Friend of Darkness

1.0%

Oathbreaker

Become a Fallen Paladin or a Fallen Ranger.
1.0%

Heavy Is the Head

1.0%

Orderly Surroundings

Acquire the paladin stronghold.
0.9%

Cabin In the Woods

Acquire the ranger stronghold.
0.8%

Sieze the Throne

0.8%

Divine Domain

Acquire the cleric stronghold.
0.8%

Silver Dragon Slayer

0.7%

Epic Rogue

Reach level 30 with a Thief or Bard.
0.7%

Epic Mage

Reach level 30 with a Mage or Sorcerer.
0.6%

Best Day Ever

Have Bless, Chant, and Luck active at the same time.
0.6%

To the Limit

0.5%

Home Grove

Acquire the druid stronghold.
0.5%

A Sister's Sacrifice

0.5%

Sacrifices Must Be Made

Finish the game with a full party of dead allies.
0.5%

The Play's the Thing

Acquire the bard stronghold.
0.4%

Epic Priest

Reach level 30 with a Cleric, Druid, or Shaman.
0.3%

Double Cross

0.3%

In Balduran's Image

0.2%

Friend of Volo

Complete the game on Story Mode difficulty.
0.1%

Lord of Murder

Complete the game on Legacy of Bhaal difficulty.
0.1%

Worst Day Ever

Have Disease, Fatigue, and Poison active at the same time.
0.1%

Flying Solo

Complete the game solo.