Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 93
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
14.4%

A Daring Escape

8.9%

Light in Darkness

8.7%

Wand Collector

8.6%

Godlike

Increase an attribute score to 25.
8.6%

Juggernaut

Reach 150 Hit Points.
8.5%

No Child Left Behind

8.1%

Close the Eye

8.1%

Picking Sides

Raised enough gold to hire assistance.
7.9%

Trade Must Flow

7.7%

Fang and Claw

7.6%

New Ownership

7.2%

Hell's Pocket

7.2%

The Great Detective

7.1%

Best Friends

7.0%

Heart of the Abyss

6.9%

Ancient Power

6.5%

Shadow Dragon Slayer

6.5%

Red Dragon Slayer

6.4%

Murder Incarnate

Kill 1,000 creatures.
6.4%

The Holy Sword

6.4%

Shadow Ally

5.9%

I'll Keep This

Acquire the warrior stronghold.
5.9%

Across the Sea

5.6%

The First Challenge

5.6%

Grand Master

Become a Grand Master.
5.5%

Inmates Running the Asylum

5.2%

Restored

4.9%

Return to the Surface

4.8%

The Book of Kaza

4.6%

Black Dragon Slayer

4.5%

Hero

Acquire Heroic reputation.
4.5%

Welcome, Brother

4.4%

Staked

4.4%

Took a Chance

4.3%

Freedom

4.3%

Don't Mind Us

4.3%

Fury of the Heavens

4.0%

Untouchable

Have an Armor Class of -15 or lower.
3.9%

Leave No Friend Behind

Finish the game without any party members dying.
3.9%

Time to Slay

3.8%

A Battle for the Ages

3.8%

To Hell and Back

3.5%

Family Matters

3.4%

Absolute Power

3.4%

Legendary Relic

3.3%

Planehopper

3.2%

Triple Cross

3.2%

Felling the Giant

3.0%

I Dub Thee

2.9%

The Second Challenge

2.8%

Loremaster

Have a Lore skill of 100 or more.
2.7%

The Seven Statues

2.7%

Spherical Stronghold

Acquire the wizard stronghold.
2.6%

The Third Challenge

2.5%

Twisted Victory

2.5%

Dragon's Demise

2.4%

Homecoming

2.4%

The Fourth Challenge

2.3%

Solar Supremacy

2.2%

The Fifth Challenge

2.2%

Friends Like These

2.0%

Green Dragon Saviour

1.9%

The Nether Scroll

1.9%

Epic Warrior

Reach level 30 with a Fighter, Ranger, Paladin, Monk, or Barbarian.
1.9%

Sisters

1.8%

Villain

Acquire Despised reputation.
1.7%

Guild Times

Acquire the thief stronghold.
1.5%

Unknown Risks

1.5%

Peace At Last

1.4%

Friend of Darkness

1.4%

Oathbreaker

Become a Fallen Paladin or a Fallen Ranger.
1.4%

Reunited

1.3%

Orderly Surroundings

Acquire the paladin stronghold.
1.3%

Heavy Is the Head

1.2%

Cabin In the Woods

Acquire the ranger stronghold.
1.1%

Sieze the Throne

1.1%

Silver Dragon Slayer

1.0%

Divine Domain

Acquire the cleric stronghold.
1.0%

Epic Rogue

Reach level 30 with a Thief or Bard.
0.9%

Epic Mage

Reach level 30 with a Mage or Sorcerer.
0.8%

Best Day Ever

Have Bless, Chant, and Luck active at the same time.
0.8%

To the Limit

0.7%

The Play's the Thing

Acquire the bard stronghold.
0.7%

A Sister's Sacrifice

0.7%

Sacrifices Must Be Made

Finish the game with a full party of dead allies.
0.6%

Home Grove

Acquire the druid stronghold.
0.6%

Epic Priest

Reach level 30 with a Cleric, Druid, or Shaman.
0.4%

In Balduran's Image

0.4%

Double Cross

0.3%

Friend of Volo

Complete the game on Story Mode difficulty.
0.2%

Worst Day Ever

Have Disease, Fatigue, and Poison active at the same time.
0.2%

Lord of Murder

Complete the game on Legacy of Bhaal difficulty.
0.2%

Flying Solo

Complete the game solo.