Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 93
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
6.4%

A Daring Escape

4.9%

Light in Darkness

4.8%

Godlike

Increase an attribute score to 25.
4.6%

No Child Left Behind

4.5%

Close the Eye

4.4%

Trade Must Flow

4.4%

Juggernaut

Reach 150 Hit Points.
4.3%

Fang and Claw

3.9%

Wand Collector

3.9%

Best Friends

3.8%

Heart of the Abyss

3.8%

Picking Sides

Raised enough gold to hire assistance.
3.8%

Ancient Power

3.6%

Shadow Dragon Slayer

3.6%

New Ownership

3.5%

Red Dragon Slayer

3.5%

Shadow Ally

3.4%

Hell's Pocket

3.4%

Murder Incarnate

Kill 1,000 creatures.
3.4%

The Holy Sword

3.2%

The Great Detective

3.1%

I'll Keep This

Acquire the warrior stronghold.
2.9%

Grand Master

Become a Grand Master.
2.7%

Across the Sea

2.7%

The First Challenge

2.6%

The Book of Kaza

2.5%

Inmates Running the Asylum

2.4%

Black Dragon Slayer

2.3%

Freedom

2.3%

Return to the Surface

2.3%

Hero

Acquire Heroic reputation.
2.3%

Fury of the Heavens

2.2%

Restored

2.2%

Time to Slay

2.1%

Staked

2.1%

Welcome, Brother

2.0%

A Battle for the Ages

1.9%

Don't Mind Us

1.9%

Took a Chance

1.9%

Absolute Power

1.9%

Untouchable

Have an Armor Class of -15 or lower.
1.9%

Leave No Friend Behind

Finish the game without any party members dying.
1.8%

Legendary Relic

1.8%

Family Matters

1.7%

To Hell and Back

1.6%

I Dub Thee

1.6%

Felling the Giant

1.5%

Planehopper

1.4%

The Second Challenge

1.4%

Spherical Stronghold

Acquire the wizard stronghold.
1.4%

Loremaster

Have a Lore skill of 100 or more.
1.3%

Triple Cross

1.3%

The Seven Statues

1.2%

Homecoming

1.2%

The Third Challenge

1.2%

Dragon's Demise

1.1%

Solar Supremacy

1.1%

Twisted Victory

1.1%

The Fourth Challenge

1.0%

Friends Like These

1.0%

Sisters

1.0%

The Fifth Challenge

0.9%

Epic Warrior

Reach level 30 with a Fighter, Ranger, Paladin, Monk, or Barbarian.
0.9%

Guild Times

Acquire the thief stronghold.
0.9%

Green Dragon Saviour

0.8%

The Nether Scroll

0.8%

Villain

Acquire Despised reputation.
0.7%

Orderly Surroundings

Acquire the paladin stronghold.
0.7%

Friend of Darkness

0.7%

Peace At Last

0.7%

Reunited

0.6%

Oathbreaker

Become a Fallen Paladin or a Fallen Ranger.
0.6%

Heavy Is the Head

0.6%

Unknown Risks

0.5%

Epic Mage

Reach level 30 with a Mage or Sorcerer.
0.5%

Cabin In the Woods

Acquire the ranger stronghold.
0.5%

Divine Domain

Acquire the cleric stronghold.
0.5%

Silver Dragon Slayer

0.5%

Epic Rogue

Reach level 30 with a Thief or Bard.
0.5%

Sieze the Throne

0.4%

Best Day Ever

Have Bless, Chant, and Luck active at the same time.
0.4%

A Sister's Sacrifice

0.3%

To the Limit

0.3%

Sacrifices Must Be Made

Finish the game with a full party of dead allies.
0.3%

Epic Priest

Reach level 30 with a Cleric, Druid, or Shaman.
0.3%

Home Grove

Acquire the druid stronghold.
0.3%

The Play's the Thing

Acquire the bard stronghold.
0.2%

In Balduran's Image

0.2%

Friend of Volo

Complete the game on Story Mode difficulty.
0.2%

Double Cross

0.1%

Flying Solo

Complete the game solo.
0.1%

Lord of Murder

Complete the game on Legacy of Bhaal difficulty.
0.1%

Worst Day Ever

Have Disease, Fatigue, and Poison active at the same time.