Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 93
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
17.5%

A Daring Escape

10.5%

Light in Darkness

10.5%

Wand Collector

10.3%

Juggernaut

Reach 150 Hit Points.
10.2%

Godlike

Increase an attribute score to 25.
10.1%

No Child Left Behind

9.8%

Picking Sides

Raised enough gold to hire assistance.
9.6%

Close the Eye

9.3%

Trade Must Flow

9.2%

New Ownership

9.1%

Fang and Claw

8.9%

The Great Detective

8.6%

Hell's Pocket

8.4%

Best Friends

8.3%

Heart of the Abyss

8.1%

Ancient Power

7.7%

Red Dragon Slayer

7.7%

Shadow Dragon Slayer

7.6%

Shadow Ally

7.6%

Murder Incarnate

Kill 1,000 creatures.
7.6%

The Holy Sword

7.3%

Across the Sea

6.9%

I'll Keep This

Acquire the warrior stronghold.
6.8%

Inmates Running the Asylum

6.7%

Grand Master

Become a Grand Master.
6.7%

The First Challenge

6.5%

Restored

6.0%

Return to the Surface

5.7%

The Book of Kaza

5.5%

Took a Chance

5.5%

Black Dragon Slayer

5.5%

Welcome, Brother

5.4%

Don't Mind Us

5.3%

Staked

5.3%

Hero

Acquire Heroic reputation.
5.2%

Freedom

5.1%

Fury of the Heavens

4.9%

Untouchable

Have an Armor Class of -15 or lower.
4.8%

Leave No Friend Behind

Finish the game without any party members dying.
4.7%

To Hell and Back

4.6%

Time to Slay

4.4%

A Battle for the Ages

4.2%

Family Matters

4.1%

Planehopper

4.1%

Legendary Relic

4.1%

Absolute Power

4.0%

Triple Cross

4.0%

Felling the Giant

3.6%

The Second Challenge

3.5%

I Dub Thee

3.4%

Loremaster

Have a Lore skill of 100 or more.
3.4%

The Seven Statues

3.2%

The Third Challenge

3.2%

Spherical Stronghold

Acquire the wizard stronghold.
3.2%

Twisted Victory

3.1%

Dragon's Demise

2.9%

The Fourth Challenge

2.9%

Solar Supremacy

2.8%

Homecoming

2.8%

The Fifth Challenge

2.8%

Friends Like These

2.5%

Green Dragon Saviour

2.4%

The Nether Scroll

2.3%

Sisters

2.2%

Villain

Acquire Despised reputation.
2.2%

Epic Warrior

Reach level 30 with a Fighter, Ranger, Paladin, Monk, or Barbarian.
2.0%

Unknown Risks

2.0%

Guild Times

Acquire the thief stronghold.
1.9%

Peace At Last

1.8%

Oathbreaker

Become a Fallen Paladin or a Fallen Ranger.
1.8%

Reunited

1.7%

Friend of Darkness

1.7%

Heavy Is the Head

1.6%

Orderly Surroundings

Acquire the paladin stronghold.
1.4%

Cabin In the Woods

Acquire the ranger stronghold.
1.4%

Sieze the Throne

1.3%

Silver Dragon Slayer

1.2%

Epic Rogue

Reach level 30 with a Thief or Bard.
1.2%

Divine Domain

Acquire the cleric stronghold.
1.1%

Epic Mage

Reach level 30 with a Mage or Sorcerer.
1.0%

Best Day Ever

Have Bless, Chant, and Luck active at the same time.
1.0%

To the Limit

0.9%

A Sister's Sacrifice

0.9%

Sacrifices Must Be Made

Finish the game with a full party of dead allies.
0.8%

The Play's the Thing

Acquire the bard stronghold.
0.7%

Epic Priest

Reach level 30 with a Cleric, Druid, or Shaman.
0.7%

Home Grove

Acquire the druid stronghold.
0.5%

In Balduran's Image

0.5%

Double Cross

0.4%

Friend of Volo

Complete the game on Story Mode difficulty.
0.2%

Flying Solo

Complete the game solo.
0.2%

Lord of Murder

Complete the game on Legacy of Bhaal difficulty.
0.2%

Worst Day Ever

Have Disease, Fatigue, and Poison active at the same time.