Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 93
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
0%

The Book of Kaza

Track down the Book of Kaza for Korgan.
0%

Family Matters

Help Keldorn settle matters with his family.
0%

Homecoming

Help Jan's loved ones.
0%

Restored

Find a way to break Jaheira's curse.
0%

Sisters

Help Mazzy Fentan's sister.
0%

Absolute Power

Help Nalia prove the corruption within the Roenall family.
0%

Spherical Stronghold

Acquire the Planar Sphere.
0%

I'll Keep This

Acquire de Arnise Keep.
0%

Peace At Last

0%

Friends Like These

0%

Planehopper

Rescue Haer'Dalis from a grim fate.
0%

The Nether Scroll

Help Edwin track down the Nether Scroll.
0%

Twisted Victory

0%

A Battle for the Ages

Defeat Kangaxx the demilich.
0%

Freedom

Free the mage, Vithal, in the Underdark.
0%

No Child Left Behind

Find and return Garren Windspear's missing child.
0%

Double Cross

0%

Triple Cross

0%

Reunited

Reunite Cernd with his estranged family.
0%

I Dub Thee

See Anomen join the Order of the Most Radiant Heart.
0%

To the Limit

0%

Don't Mind Us

0%

Guild Times

Acquire the thieves' guild.
0%

Divine Domain

Acquire a chamber in your temple.
0%

Black Dragon Slayer

0%

Shadow Dragon Slayer

0%

Red Dragon Slayer

0%

Time to Slay

0%

Silver Dragon Slayer

0%

Green Dragon Saviour

0%

Epic Priest

Reach level 30 with a cleric, druid or shaman.
0%

Epic Warrior

Reach level 30 with a fighter, ranger, paladin, monk or barbarian.
0%

Epic Rogue

Reach level 30 with a thief or bard.
0%

Epic Mage

Reach level 30 with a mage or sorcerer.
0%

In Balduran's Image

Don the sword, shield, helm, and plate of Balduran.
0%

Ancient Power

Purchase the Robe of Vecna.
0%

The Play's the Thing

Obtain the deed to the theater.
0%

Home Grove

Speak to the Spirit of the Grove.
0%

Cabin In the Woods

Acquire your own cabin.
0%

Orderly Surroundings

Acquire a chamber within the paladin order.
0%

Welcome, Brother

0%

A Sister's Sacrifice

0%

Legendary Relic

Construct Crom Faeyr.
0%

The Holy Sword

Recover Carsomyr, the Holy Avenger.
0%

Fury of the Heavens

Acquire the Celestial Fury blade.
0%

Light in Darkness

Find the source of evil in the temple ruins outside the Umar Hills.
0%

Fang and Claw

Put a stop to the strange animal attacks at Trademeet.
0%

A Daring Escape

0%

Worst Day Ever

Have Disease, Fatigue, and Poison active at the same time.
0%

Best Day Ever

Have Bless, Chant, and Luck active at the same time.
0%

Oathbreaker

Become a Fallen Paladin or a Fallen Ranger.
0%

Picking Sides

Raised enough gold to hire assistance.
0%

Across the Sea

0%

To Hell and Back

0%

Staked

0%

Return to the Surface

0%

Inmates Running the Asylum

0%

Murder Incarnate

Kill 1000 creatures.
0%

Villain

Acquire Despised Reputation.
0%

Flying Solo

Complete the game solo.
0%

Grandmaster

Become a Grandmaster.
0%

Loremaster

Have a Lore skill of 100 or more.
0%

Untouchable

Have an Armor Class of -15 or lower.
0%

Lord of Murder

Complete the game on Legacy of Bhaal difficulty.
0%

Friend of Volo

Complete the game on Story Mode difficulty.
0%

Hero

Acquire Heroic Reputation.
0%

Juggernaut

Reach 150 hit points.
0%

Sacrifices Must Be Made

Finish the game with a full party of dead allies.
0%

Leave No Friend Behind

Finish the game without any party members dying.
0%

Shadow Ally

0%

Friend of Darkness

0%

Wand Collector

Disarm the traps in the lower level of the wizard's dungeon.
0%

The Fifth Challenge

0%

The Fourth Challenge

0%

The Third Challenge

0%

The Great Detective

Solve the Skinner Murders.
0%

Best Friends

Return Wellyn's missing bear.
0%

Trade Must Flow

Break the trade monopoly in Trademeet.
0%

Close the Eye

Destroy the Cult of the Unseeing Eye.
0%

Heart of the Abyss

Discover the secrets of the Planar Sphere.
0%

New Ownership

Put Hendak in charge of the Copper Coronet.
0%

The Second Challenge

0%

The First Challenge

0%

Felling the Giant

0%

Hell's Pocket

0%

Took a Chance

0%

Unknown Risks

0%

Dragon's Demise

0%

The Seven Statues

0%

Heavy Is the Head

0%

Sieze the Throne

0%

Solar Supremacy

0%

Godlike

Increase an attribute score to 25.