Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 37
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
55.4%

Homicidal

Slaughter 100 humans
54.9%

Know Your Basics

Complete chapter 1
38.3%

New Beginning

Complete chapter 2
27.4%

Frailty

Kill 200 feral zombies
14.4%

Like a Thief in the Night

Complete chapter 5
11.4%

Slowpoke

Kill 100 shambling zombies
9.6%

Fortune Favors the Bold

Find the trophy in chapter 1
9.3%

Bearhug's Awakening

Find all trophy parts in chapter 5
7.8%

Human Extinction

Slaughter 500 humans
7.4%

Skidmark to the Rescue!

Find all trophy parts in chapter 4
6.1%

Braintrust On Line!

Find all trophy parts in chapter 3
5.9%

Zombie Expert

Check out every page of the Codex
5.8%

Convenient Alliance

Complete chapter 8
5.4%

Back on Track!

Find all trophy parts in chapter 2
5.0%

Think Like a Zombie

Obtain a rating of 5 brains in any chapter of the campaign
4.6%

Humanity's Demise

Find all trophy parts in chapter 8
4.4%

Tycoon's Superiority

Kill 1000 feral zombies
4.0%

Rough & Tough!

Kill a redneck in multiplayer
3.9%

Automotive Dodge

Defeat Bearhug with 75% health or more
3.8%

Badgerker Unleashed!

Find all trophy parts in chapter 6
3.7%

Versatile

Use all abilities of each Monster at least once
3.5%

Brainhov's Retaliation

Kill 500 shambling zombies
3.5%

A True Classic!

Win a multiplayer game with Tycoon
2.9%

New Breed

Win a multiplayer game with Brainhov
2.8%

Total Meltdown

Find all trophy parts in chapter 7
2.1%

Looking for Trouble

Complete chapter 6 without deactivating Braintrust
1.8%

Just a Scratch

Defeat Albotenstein with 75% health or more
1.7%

All In!

Complete chapter 7 without destroying any cooling shafts
1.7%

Zombie Explorer

Obtain a rating of 5 brains in at least 4 chapters of the campaign
1.6%

Zombie-of-All-Trades

Transform zombies into each of the 6 archetypes in one multiplayer game
1.6%

Overpowered!

In multiplayer, launch a Dead Rush of at least 20 zombies with Tycoon
1.6%

Overwhelmed!

In multiplayer, launch a Dead Rush of at least 40 zombies with Brainhov
1.5%

Zombie Mastermind

Obtain a rating of 5 brains in every chapter of the campaign
1.4%

Zombie Overlord

Obtain all Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge trophies
1.4%

Fast Zombies Are the New 'In'!

Win 10 multiplayer games with Brainhov
1.4%

Monstrous Evolution

In multiplayer, reach level 4 with each Monster
1.4%

Slow Zombies Still Rock!

Win 10 multiplayer games with Tycoon