Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 37
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
60.2%

Homicidal

Slaughter 100 humans
59.7%

Know Your Basics

Complete chapter 1
41.6%

New Beginning

Complete chapter 2
29.8%

Frailty

Kill 200 feral zombies
15.3%

Like a Thief in the Night

Complete chapter 5
12.0%

Slowpoke

Kill 100 shambling zombies
10.1%

Fortune Favors the Bold

Find the trophy in chapter 1
9.8%

Bearhug's Awakening

Find all trophy parts in chapter 5
8.1%

Human Extinction

Slaughter 500 humans
7.9%

Skidmark to the Rescue!

Find all trophy parts in chapter 4
6.3%

Braintrust On Line!

Find all trophy parts in chapter 3
6.1%

Zombie Expert

Check out every page of the Codex
5.9%

Convenient Alliance

Complete chapter 8
5.6%

Back on Track!

Find all trophy parts in chapter 2
5.0%

Think Like a Zombie

Obtain a rating of 5 brains in any chapter of the campaign
4.6%

Humanity's Demise

Find all trophy parts in chapter 8
4.3%

Tycoon's Superiority

Kill 1000 feral zombies
4.0%

Rough & Tough!

Kill a redneck in multiplayer
4.0%

Automotive Dodge

Defeat Bearhug with 75% health or more
3.8%

Badgerker Unleashed!

Find all trophy parts in chapter 6
3.7%

Versatile

Use all abilities of each Monster at least once
3.4%

Brainhov's Retaliation

Kill 500 shambling zombies
3.4%

A True Classic!

Win a multiplayer game with Tycoon
2.8%

New Breed

Win a multiplayer game with Brainhov
2.7%

Total Meltdown

Find all trophy parts in chapter 7
1.9%

Looking for Trouble

Complete chapter 6 without deactivating Braintrust
1.6%

Just a Scratch

Defeat Albotenstein with 75% health or more
1.5%

All In!

Complete chapter 7 without destroying any cooling shafts
1.5%

Zombie Explorer

Obtain a rating of 5 brains in at least 4 chapters of the campaign
1.4%

Overpowered!

In multiplayer, launch a Dead Rush of at least 20 zombies with Tycoon
1.3%

Zombie-of-All-Trades

Transform zombies into each of the 6 archetypes in one multiplayer game
1.3%

Overwhelmed!

In multiplayer, launch a Dead Rush of at least 40 zombies with Brainhov
1.2%

Zombie Overlord

Obtain all Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge trophies
1.2%

Zombie Mastermind

Obtain a rating of 5 brains in every chapter of the campaign
1.2%

Fast Zombies Are the New 'In'!

Win 10 multiplayer games with Brainhov
1.2%

Monstrous Evolution

In multiplayer, reach level 4 with each Monster
1.2%

Slow Zombies Still Rock!

Win 10 multiplayer games with Tycoon