Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Long Live The Queen

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 45
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
61.4%

Off With Their Heads

You have ordered an execution.
59.8%

Congratulations On Your Recent Demise

You've died at least once. It happens to everyone.
59.7%

Illuminate!

You have embraced the power of Lumen magic.
46.3%

The Gauntlet Thrown

You have been challenged to a duel.
45.3%

A Land Divided

You have faced a civil war.
35.7%

Long Live The Queen

You have survived long enough to see a crown placed on your head.
27.3%

You Do If I Say You Do

You have forced someone else to get married.
26.0%

A Dangerous Juggler

You have hired someone to spy for you.
21.2%

A Little Backup

You have taken possession of a spare Lumen crystal.
20.6%

A Timely Word

You have spoken to Adair's father at the gala.
19.2%

Chopped, Boiled, or Fried

You have found at least five different ways to die.
18.6%

Facing Facts

You have discovered the truth about your mother's death.
15.6%

For The Good Of Nova

You have been forced into a marriage.
15.1%

Plunged Into The Depths

You have sunk a fleet with magic.
14.8%

A Gathering Of Light

You have hired a Lumen Minister.
13.9%

Make It Look Like An Accident

You have ordered an assassination.
13.4%

No Other Rulers Before Me

You have made a foreign Duke into your subject.
13.3%

The Language of Flowers

You have been sent flowers by a woman.
12.2%

A Matter Of Honor

You have challenged someone to a duel.
12.1%

A Trial Of Your Peers

You have faced a vote of no confidence.
10.8%

A Hostage To Fortune

You have demanded a ransom for the return of a captive.
9.8%

Victory At Sea

You have won a naval battle without disturbing what lies beneath.
8.9%

Things That Go Bump In The Night

You have encountered a monster.
7.5%

Youth's First Kiss

You kissed your fiancé before the wedding.
6.9%

Angel Of Music

You have saved the day with the power of music.
6.5%

Better Left Unsaid

You have discovered a terrible family secret.
6.4%

A Promise Discarded

You have broken off a planned engagement.
6.2%

There And Back Again

You have survived a visit to the Old Forest.
6.0%

The Will Of The People

You have faced a commoner uprising.
5.1%

A Military Alliance

You have gone to battle with foreign troops assisting you.
4.4%

Casting a Shadow

Your actions have unleashed a creeping shade.
3.2%

Rebellious Province

You have faced a rebellion in Merva.
3.1%

The Needs Of The Many

You have ordered a human sacrifice.
3.0%

To Serve Evil

You have chosen to join a villain rather than oppose him.
2.8%

An Unexpected Pairing

You have romanced a commoner.
2.3%

A Mysterious Artifact

You have discovered a magical mirror.
2.0%

Interpersonal Diplomacy

Your actions have caused a couple to divorce.
1.9%

A Divine Omen

You have been blessed by the favor of cats.
1.8%

Shared Power Increased

You have made your cousin into a Lumen.
1.8%

The Price Of Blood

You have paid out a reward for the death of a fugitive.
1.7%

Death Seeker

You have found eleven different ways to die. That takes dedication.
1.5%

An Ex Chicken

You have poisoned a defenseless chicken.
1.1%

Fault Lines

You caused an earthquake in Nova.
1.0%

Family Is No Defense

You have imprisoned your uncle for acts against the crown.
0.9%

Keep Your Friends Close

You have chosen to recruit an advisor of your own free will.