Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Long Live The Queen

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 45
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Off With Their Heads

You have ordered an execution.
61.4%


Illuminate!

You have embraced the power of Lumen magic.
59.6%


Congratulations On Your Recent Demise

You've died at least once. It happens to everyone.
59.1%


The Gauntlet Thrown

You have been challenged to a duel.
45.9%


A Land Divided

You have faced a civil war.
45.2%


Long Live The Queen

You have survived long enough to see a crown placed on your head.
35.0%


You Do If I Say You Do

You have forced someone else to get married.
26.9%


A Dangerous Juggler

You have hired someone to spy for you.
25.6%


A Timely Word

You have spoken to Adair's father at the gala.
20.3%


A Little Backup

You have taken possession of a spare Lumen crystal.
19.5%


Chopped, Boiled, or Fried

You have found at least five different ways to die.
18.6%


Facing Facts

You have discovered the truth about your mother's death.
17.9%


For The Good Of Nova

You have been forced into a marriage.
15.2%


Plunged Into The Depths

You have sunk a fleet with magic.
14.4%


A Gathering Of Light

You have hired a Lumen Minister.
14.0%


Make It Look Like An Accident

You have ordered an assassination.
13.6%


No Other Rulers Before Me

You have made a foreign Duke into your subject.
13.2%


The Language of Flowers

You have been sent flowers by a woman.
12.9%


A Matter Of Honor

You have challenged someone to a duel.
12.1%


A Trial Of Your Peers

You have faced a vote of no confidence.
11.8%


A Hostage To Fortune

You have demanded a ransom for the return of a captive.
10.3%


Victory At Sea

You have won a naval battle without disturbing what lies beneath.
9.3%


Things That Go Bump In The Night

You have encountered a monster.
8.6%


Angel Of Music

You have saved the day with the power of music.
6.6%


Better Left Unsaid

You have discovered a terrible family secret.
6.2%


A Promise Discarded

You have broken off a planned engagement.
6.2%


There And Back Again

You have survived a visit to the Old Forest.
5.9%


The Will Of The People

You have faced a commoner uprising.
5.8%


Youth's First Kiss

You kissed your fiancé before the wedding.
5.4%


A Military Alliance

You have gone to battle with foreign troops assisting you.
4.7%


Casting a Shadow

Your actions have unleashed a creeping shade.
4.0%


Rebellious Province

You have faced a rebellion in Merva.
3.0%


The Needs Of The Many

You have ordered a human sacrifice.
2.9%


To Serve Evil

You have chosen to join a villain rather than oppose him.
2.8%


An Unexpected Pairing

You have romanced a commoner.
2.6%


A Mysterious Artifact

You have discovered a magical mirror.
2.1%


Interpersonal Diplomacy

Your actions have caused a couple to divorce.
1.8%


A Divine Omen

You have been blessed by the favor of cats.
1.7%


The Price Of Blood

You have paid out a reward for the death of a fugitive.
1.7%


Shared Power Increased

You have made your cousin into a Lumen.
1.3%


Death Seeker

You have found eleven different ways to die. That takes dedication.
1.2%


An Ex Chicken

You have poisoned a defenseless chicken.
1.0%


Keep Your Friends Close

You have chosen to recruit an advisor of your own free will.
0.7%


Fault Lines

You caused an earthquake in Nova.
0.7%


Family Is No Defense

You have imprisoned your uncle for acts against the crown.
0.7%