Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Long Live The Queen

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 39
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Off With Their Heads

You have ordered an execution.
63.7%


Illuminate!

You have embraced the power of Lumen magic.
61.7%


Congratulations On Your Recent Demise

You've died at least once. It happens to everyone.
59.2%


The Gauntlet Thrown

You have been challenged to a duel.
47.0%


A Land Divided

You have faced a civil war.
46.5%


Long Live The Queen

You have survived long enough to see a crown placed on your head.
35.0%


You Do If I Say You Do

You have forced someone else to get married.
27.3%


A Dangerous Juggler

You have hired someone to spy for you.
26.5%


A Timely Word

You have spoken to Adair's father at the gala.
21.3%


Chopped, Boiled, or Fried

You have found at least five different ways to die.
18.6%


Facing Facts

You have discovered the truth about your mother's death.
17.2%


A Little Backup

You have taken possession of a spare Lumen crystal.
15.6%


For The Good Of Nova

You have been forced into a marriage.
14.7%


Make It Look Like An Accident

You have ordered an assassination.
13.8%


No Other Rulers Before Me

You have made a foreign Duke into your subject.
13.2%


The Language of Flowers

You have been sent flowers by a woman.
13.1%


Plunged Into The Depths

You have sunk a fleet with magic.
12.9%


A Matter Of Honor

You have challenged someone to a duel.
12.5%


A Gathering Of Light

You have hired a Lumen Minister.
12.2%


A Trial Of Your Peers

You have faced a vote of no confidence.
11.8%


A Hostage To Fortune

You have demanded a ransom for the return of a captive.
9.9%


Victory At Sea

You have won a naval battle without disturbing what lies beneath.
8.6%


Things That Go Bump In The Night

You have encountered a monster.
8.5%


Angel Of Music

You have saved the day with the power of music.
6.4%


Better Left Unsaid

You have discovered a terrible family secret.
6.1%


A Promise Discarded

You have broken off a planned engagement.
5.7%


The Will Of The People

You have faced a commoner uprising.
5.6%


There And Back Again

You have survived a visit to the Old Forest.
5.5%


A Military Alliance

You have gone to battle with foreign troops assisting you.
4.0%


Casting a Shadow

Your actions have unleashed a creeping shade.
3.3%


Rebellious Province

You have faced a rebellion in Merva.
2.6%


The Needs Of The Many

You have ordered a human sacrifice.
2.4%


To Serve Evil

You have chosen to join a villain rather than oppose him.
2.2%


An Unexpected Pairing

You have romanced a commoner.
2.2%


A Mysterious Artifact

You have discovered a magical mirror.
1.8%


Interpersonal Diplomacy

Your actions have caused a couple to divorce.
1.5%


A Divine Omen

You have been blessed by the favor of cats.
1.4%


The Price Of Blood

You have paid out a reward for the death of a fugitive.
1.4%


Death Seeker

You have found eleven different ways to die. That takes dedication.
1.0%