สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Vector

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 57
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
73.1%

Clumsy

Break 10 windows
70.9%

Surefooted

Complete a track without stumbling
67.5%

Seven years bad luck!

Break 25 windows
66.6%

Tripped

Die 5 times
60.6%

Rebel

Break 50 windows
58.2%

Little Walk

Run 5000 meters
57.0%

Runner

Earn 11 stars
52.4%

Flash

Complete a track in less than 45 seconds
44.2%

Stubborn

Die 25 times
39.4%

Damn...

Die on the first track
38.3%

Excursion

Run 15000 meters
36.6%

Rookie

Complete Downtown Story in Classic mode
36.1%

Friendship

Stay close to the Hunter for at least 3 seconds
35.6%

Construction Worker

Open the Construction Yard of Classic mode
31.5%

Weary of life

Die 50 times
28.7%

Sprinter

Earn 33 stars
28.5%

Nickel Nurser

Spend 6000 coins
25.8%

Meet the Wall

Die 10 times at full speed
18.6%

Deathlover

Die 100 times
18.3%

Local Hero

Earn 3 stars in every Downtown Story track in Classic mode
17.7%

Tramp

Run 50000 meters
16.4%

Customer

Spend 15000 coins
15.2%

Crane Driver

Complete Construction Yard Story in Classic mode
15.0%

Cadet

Open the Downtown of Hunter mode
14.6%

Artist

Earn 66 stars
14.0%

Stunt performer

Die 25 times at full speed
13.5%

For Science

Open the Technopark of Classic mode
11.4%

Patron

Spend 25000 coins
10.4%

Trendy

Own full clothes pack
9.2%

Scholar

Complete Technopark Story in Classic mode
9.0%

Acrobat

Earn 99 stars
9.0%

Marathon

Run 100000 meters
8.2%

Urban Legend

Earn 3 stars in every Downtown track in Classic mode
7.8%

Big Spender

Spend 40000 coins
7.6%

No Bone Unshattered

Die 50 times at full speed
7.0%

Lazy

Complete a track with no bonuses collected and no tricks performed
7.0%

Foreman

Earn 3 stars in every Construction Yard Story track in Classic mode
6.8%

Hypnotic

Let the credits roll from start to end
6.3%

Phillumenist

Own all tricks
5.3%

PhD

Earn 3 stars in every Technopark Story track in Classic mode
5.3%

Traceur

Earn 150 stars
4.6%

Architect

Earn 3 stars in every Construction Yard track in Classic mode
4.2%

Constable

Complete Downtown Story in Hunter mode
3.4%

Inspector

Open the Construction Yard of Hunter mode
3.2%

Policeman

Earn 3 stars in every Downtown Story track in Hunter mode
3.0%

Master

Earn 225 stars
3.0%

Agent

Open the Technopark of Hunter mode
3.0%

Academician

Earn 3 stars in every Technopark track in Classic mode
2.9%

Intendant

Complete Construction Yard Story in Hunter mode
2.7%

Sheriff

Earn 3 stars in every Downtown track in Hunter mode
2.7%

Supervisor

Earn 3 stars in every Construction Yard Story track in Hunter mode
2.6%

Emissary

Complete Technopark Story in Hunter mode
2.5%

Chief

Earn 3 stars in every Technopark Story track in Hunter mode
2.5%

Overseer

Earn 3 stars in every Construction Yard track in Hunter mode
2.5%

Guru

Earn 300 stars
2.3%

Commander

Earn 3 stars in every Technopark track in Hunter mode
2.3%

Perfectionist

Earn all stars