Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Vector

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 57
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
72.5%

Clumsy

Break 10 windows
70.5%

Surefooted

Complete a track without stumbling
66.4%

Seven years bad luck!

Break 25 windows
66.3%

Tripped

Die 5 times
58.8%

Rebel

Break 50 windows
57.5%

Little Walk

Run 5000 meters
56.4%

Runner

Earn 11 stars
51.8%

Flash

Complete a track in less than 45 seconds
43.6%

Stubborn

Die 25 times
39.1%

Damn...

Die on the first track
37.6%

Excursion

Run 15000 meters
35.8%

Rookie

Complete Downtown Story in Classic mode
34.7%

Construction Worker

Open the Construction Yard of Classic mode
34.6%

Friendship

Stay close to the Hunter for at least 3 seconds
30.8%

Weary of life

Die 50 times
27.7%

Sprinter

Earn 33 stars
27.6%

Nickel Nurser

Spend 6000 coins
25.1%

Meet the Wall

Die 10 times at full speed
18.1%

Deathlover

Die 100 times
17.5%

Local Hero

Earn 3 stars in every Downtown Story track in Classic mode
17.0%

Tramp

Run 50000 meters
15.8%

Customer

Spend 15000 coins
14.6%

Crane Driver

Complete Construction Yard Story in Classic mode
13.9%

Artist

Earn 66 stars
13.9%

Cadet

Open the Downtown of Hunter mode
13.5%

Stunt performer

Die 25 times at full speed
13.0%

For Science

Open the Technopark of Classic mode
10.9%

Patron

Spend 25000 coins
10.1%

Trendy

Own full clothes pack
8.8%

Scholar

Complete Technopark Story in Classic mode
8.5%

Marathon

Run 100000 meters
8.5%

Acrobat

Earn 99 stars
7.9%

Urban Legend

Earn 3 stars in every Downtown track in Classic mode
7.4%

Big Spender

Spend 40000 coins
7.2%

No Bone Unshattered

Die 50 times at full speed
6.7%

Lazy

Complete a track with no bonuses collected and no tricks performed
6.6%

Hypnotic

Let the credits roll from start to end
6.6%

Foreman

Earn 3 stars in every Construction Yard Story track in Classic mode
6.0%

Phillumenist

Own all tricks
5.0%

PhD

Earn 3 stars in every Technopark Story track in Classic mode
4.9%

Traceur

Earn 150 stars
4.4%

Architect

Earn 3 stars in every Construction Yard track in Classic mode
3.8%

Constable

Complete Downtown Story in Hunter mode
3.1%

Inspector

Open the Construction Yard of Hunter mode
2.8%

Policeman

Earn 3 stars in every Downtown Story track in Hunter mode
2.7%

Academician

Earn 3 stars in every Technopark track in Classic mode
2.7%

Agent

Open the Technopark of Hunter mode
2.6%

Intendant

Complete Construction Yard Story in Hunter mode
2.6%

Master

Earn 225 stars
2.4%

Sheriff

Earn 3 stars in every Downtown track in Hunter mode
2.4%

Supervisor

Earn 3 stars in every Construction Yard Story track in Hunter mode
2.3%

Emissary

Complete Technopark Story in Hunter mode
2.3%

Guru

Earn 300 stars
2.2%

Chief

Earn 3 stars in every Technopark Story track in Hunter mode
2.2%

Overseer

Earn 3 stars in every Construction Yard track in Hunter mode
2.1%

Commander

Earn 3 stars in every Technopark track in Hunter mode
2.1%

Perfectionist

Earn all stars