Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

ENSLAVED™: Odyssey to the West™ Premium Edition

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 58
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Free!

Complete Chapter 1
82.7%


Sightseeing

Complete Chapter 2
53.6%


Up on the Roof

Complete Chapter 3
44.5%


Invincible

Complete a chapter without dying (Except Chapter 1).
40.2%


Caught a Show on Broadway

Complete Chapter 4
39.9%


Lover, Not a Fighter

Sneak past a group of enemies without alerting them.
37.2%


Escaped New York

Complete Chapter 5
37.0%


A Bridge Too Far

Complete Chapter 6
35.8%


There You Are!

Complete Chapter 7
35.0%


Boom!

Use the Bomb Takedown to kill 2 enemies.
34.8%


Windy Passage

Complete Chapter 8
33.5%


Mech Murderer

Kill 200 enemies.
32.7%


To Meet a Pig

Complete Chapter 9
30.9%


Tech Collector

Collect half of the Tech Orbs.
30.2%


What a Pig

Complete Chapter 10
29.5%


Swine Flew

Complete Chapter 11
28.8%


Sub-way

Complete Chapter 12
28.2%


Anchors Away!

Complete Chapter 13.
27.7%


Smoky Bacon

Complete Chapter 14
27.4%


Freed The Slaves

Free the slaves.
27.4%


Trainee Monkey

Complete all chapters on Easy
27.4%


Got Your Back

Rescue Trip 3 times after she has performed an EMP.
26.5%


Mask Collector

Collect half of the Masks.
24.1%


Stunning

Stun 75 different enemies.
23.2%


Mined the Gap

Knock an enemy back into a mine.
22.9%


Monkey Magic

Complete all chapters on Normal
22.8%


Close Call

Kill a Broadcaster with 1 second on the clock.
18.8%


Out Cold

Stun 3 enemies at once with a Radial Stun Blast.
18.8%


Fighting Fit

Purchase all Combat Upgrades.
17.1%


You Swine

Beat Pigsy to the top of the Decaying Titan
16.6%


Attacks Evasion

Perform 20 Evade Attacks that hit an enemy.
12.2%


A Moment to Savor

Pigsy's Perfect 10: Reach the top of Dead Man's Peak.
11.3%


Shielded from Harm

Purchase all Shield Upgrades.
10.8%


Tough as They Come

Purchase all Health Upgrades.
10.3%


Double Punch

Kill 25 shielded enemies with a Stun Blast then Plasma Blast combo.
10.1%


Role Reversal

Use the Gun Scout Hijack Takedown to kill 10 enemies.
8.0%


Check My Weapon!

Purchase all Staff Upgrades.
6.9%


Bad Doggy

Rescue Trip from the Dog in less than 36 seconds
6.2%


Build a New Friend!

Pigsy's Perfect 10: Find all the parts to build Perfect 10.
5.4%


What can possibly go wrong?

Pigsy's Perfect 10: Complete all chapters.
4.6%


Best Best Friend

Pigsy's Perfect 10: Ally a single Mech 2 times.
3.6%


Great Sage Equal of Heaven

Complete all chapters on Hard
3.6%


Headcase

Headshot a Demolition mech 20 times.
3.0%


Counterintuitive

Perform 20 Counter Attacks.
2.8%


Fully Loaded

Purchase all Upgrades.
2.8%


Over Here!

Distract 20 different enemies.
2.8%


Got the Horn

Rescue Trip from the Rhino in less than 35 seconds
2.4%


Kebabed

Kill 3 enemies with a penetrating Plasma Blast.
2.3%


Untouchable

Complete a Chapter without losing any health.
2.2%


Ultimate Pork Roast Recipe

Pigsy's Perfect 10: Use all 4 devices on one enemy.
2.0%


Quadruplets

Pigsy's Perfect 10: Ally 4 enemies using one single Ally device.
1.9%


Matador

Kill the Rhino without getting hit by his Charge Attack.
1.3%


Perfect 10

Pigsy's Perfect 10: Finish the Shooting Gallery under 40 seconds without shooting any pin-ups.
1.1%


Mask Curator

Collect all Masks.
1.0%


Four Birds, One Stone

Pigsy's Perfect 10: Kill 4 Mechs with 1 Bomb device.
0.9%


Stunning!

Pigsy's Perfect 10: Stun 5 enemies using one single EMP device.
0.9%


Dinner Date

Pigsy's Perfect 10: Collect all hidden food and pin-up girls.
0.7%


Tech Curator

Collect all Tech Orbs.
0.6%