Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

King Arthur II - The Role-playing Wargame

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 23
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
47.8%

Sharpshooter

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
27.6%

Deadeye

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
19.6%

Master Strategist

You were marvelously fast in winning battles.
19.2%

King Midas

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
13.3%

Treasurer

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
13.1%

Archmage

You have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
10.2%

Royal Treasurer

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
9.3%

The One Who Blots out the Sun with Arrows

8.1%

Warrior Mage

Your have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
7.0%

The Once and Future King

6.7%

Historian

6.3%

Necromancer

You have resurrected your troops so regularly that it had earned you a fearsome reputation.
5.1%

King of Archers

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
3.1%

Master of Destruction

Your have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
3.1%

King of Poison and Venom

You have used your poisonous spells so often that you became a true adept in this particular category.
2.2%

Conqueror

2.1%

Lord of the Scorching Flames

You have used your fire spells so often that you became a true adept in this particular category.
1.8%

Artifact Maker

You have forged so many artifacts that you could have been one of the arcane blacksmiths in the Age of Legends.
1.7%

Knight of Thunder and Lightning

You have used your lightning spells so often that you became a true adept in this particular category.
1.0%

Blacksmith of Legends

You have forged so many artifacts that you could have been one of the arcane blacksmiths in the Age of Legends.
0.9%

Prince of Frost and Ice

You have used your ice spells so often that you became a true adept in this particular category.
0.9%

Duke of Shadows and Gloom

You have used your shadow spells so often that you became a true adept in this particular category.
0.6%

Born Diplomat