Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

King Arthur II - The Role-playing Wargame

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 23
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Sharpshooter

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
47.9%


Deadeye

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
27.7%


Master Strategist

You were marvelously fast in winning battles.
19.8%


King Midas

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
19.3%


Treasurer

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
13.3%


Archmage

You have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
13.2%


Royal Treasurer

You have gathered an admirable amount of Gold during your campaign.
10.2%


The One Who Blots out the Sun with Arrows

9.2%


Warrior Mage

Your have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
8.2%


The Once and Future King

7.0%


Necromancer

You have resurrected your troops so regularly that it had earned you a fearsome reputation.
6.3%


King of Archers

Your archers have been so efficient with their weapons that they earned you and your army a fearsome reputation all over the realm.
5.0%


Historian

4.4%


Master of Destruction

Your have decimated the hostile armies so many times with the power of your magic that it earned you a fearsome reputation all over the realm.
3.1%


King of Poison and Venom

You have used your poisonous spells so often that you became a true adept in this particular category.
3.0%


Conqueror

2.2%


Lord of the Scorching Flames

You have used your fire spells so often that you became a true adept in this particular category.
2.1%


Knight of Thunder and Lightning

You have used your lightning spells so often that you became a true adept in this particular category.
1.7%


Artifact Maker

You have forged so many artifacts that you could have been one of the arcane blacksmiths in the Age of Legends.
1.7%


Blacksmith of Legends

You have forged so many artifacts that you could have been one of the arcane blacksmiths in the Age of Legends.
0.9%


Prince of Frost and Ice

You have used your ice spells so often that you became a true adept in this particular category.
0.9%


Duke of Shadows and Gloom

You have used your shadow spells so often that you became a true adept in this particular category.
0.8%


Born Diplomat

0.5%