Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Memoria

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 31
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Chapter One Complete

Complete Chapter One.
53.5%


Crispy

Turn the pig on the grill.
45.7%


Chapter Two Complete

Complete Chapter Two.
44.3%


Level Up

Defeat the spider.
43.3%


Chapter Three Complete

Complete Chapter Three.
42.6%


Clumsy Oaf

Shards crack loudly.
42.3%


Doombringer

Ashes to ashes, stone to dust.
41.6%


Chapter Four Complete

Complete Chapter Four.
40.9%


Causing tremors

Try to tear down the wall with the golem.
40.8%


Elementalist

Collect all elementals.
38.5%


Chapter Five Complete

Complete Chapter Five.
38.2%


Chapter Six Complete

Complete Chapter Six.
37.3%


Chapter Seven Complete

Complete Chapter Seven.
35.9%


Baited

Give Bryda the wrong astral accumulator.
35.8%


Chapter Eight Complete

Complete Chapter Eight.
35.5%


Being Kind

Give all items to Xerxes.
32.5%


Finish Line

Make your decision.
32.3%


Phex Be With You

Find the fox within the labyrinth.
31.8%


Nosebleed

Do you have the guts to start an argument?
29.4%


The Journey's The Reward

The forest is my home.
27.3%


Big Brother

Adjust the horns towards the spheres.
23.9%


Honesty Is The Best Policy

Does Bryda know who you really are?
19.8%


Firun's Disciple

Catch the rabbit at the first try.
15.8%


Master Detective

Find out who of the adventuring party lies at the first try.
15.5%


A Gift Called Freedom

Make your decision.
15.4%


Renegade

Throw all items into the chasm.
10.9%


A Knack For Spirits

Persuade the spirit of air to help you straight away.
10.4%


Getting the job done

Do You Like Riddles?
9.5%


Masterful Sneaker

Tread lightly.
7.2%


Sadist

Stone, dust, stone, dust.
6.9%


Seek And Ye Shall Find

Find the Caverns of Fail.
6.9%