Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Memoria

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 31
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Chapter One Complete

Complete Chapter One.
59.6%


Crispy

Turn the pig on the grill.
50.6%


Chapter Two Complete

Complete Chapter Two.
49.4%


Level Up

Defeat the spider.
48.2%


Chapter Three Complete

Complete Chapter Three.
47.3%


Clumsy Oaf

Shards crack loudly.
46.6%


Doombringer

Ashes to ashes, stone to dust.
46.1%


Chapter Four Complete

Complete Chapter Four.
45.2%


Causing tremors

Try to tear down the wall with the golem.
44.8%


Elementalist

Collect all elementals.
42.1%


Chapter Five Complete

Complete Chapter Five.
41.5%


Chapter Six Complete

Complete Chapter Six.
40.3%


Baited

Give Bryda the wrong astral accumulator.
39.4%


Chapter Seven Complete

Complete Chapter Seven.
38.6%


Chapter Eight Complete

Complete Chapter Eight.
38.1%


Being Kind

Give all items to Xerxes.
35.8%


Phex Be With You

Find the fox within the labyrinth.
35.1%


Finish Line

Make your decision.
34.6%


Nosebleed

Do you have the guts to start an argument?
31.6%


The Journey's The Reward

The forest is my home.
29.4%


Big Brother

Adjust the horns towards the spheres.
24.7%


Honesty Is The Best Policy

Does Bryda know who you really are?
21.6%


Firun's Disciple

Catch the rabbit at the first try.
16.4%


Master Detective

Find out who of the adventuring party lies at the first try.
16.2%


A Gift Called Freedom

Make your decision.
15.6%


Renegade

Throw all items into the chasm.
10.4%


A Knack For Spirits

Persuade the spirit of air to help you straight away.
10.4%


Getting the job done

Do You Like Riddles?
9.1%


Masterful Sneaker

Tread lightly.
6.7%


Sadist

Stone, dust, stone, dust.
6.3%


Seek And Ye Shall Find

Find the Caverns of Fail.
6.2%