Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Memoria

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 31
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
51.2%

Chapter One Complete

Complete Chapter One.
43.6%

Crispy

Turn the pig on the grill.
42.2%

Chapter Two Complete

Complete Chapter Two.
41.2%

Level Up

Defeat the spider.
40.5%

Chapter Three Complete

Complete Chapter Three.
40.3%

Clumsy Oaf

Shards crack loudly.
39.5%

Doombringer

Ashes to ashes, stone to dust.
39.3%

Causing tremors

Try to tear down the wall with the golem.
38.8%

Chapter Four Complete

Complete Chapter Four.
36.6%

Elementalist

Collect all elementals.
36.2%

Chapter Five Complete

Complete Chapter Five.
35.5%

Chapter Six Complete

Complete Chapter Six.
34.2%

Baited

Give Bryda the wrong astral accumulator.
34.1%

Chapter Seven Complete

Complete Chapter Seven.
33.8%

Chapter Eight Complete

Complete Chapter Eight.
30.9%

Being Kind

Give all items to Xerxes.
30.8%

Finish Line

Make your decision.
30.2%

Phex Be With You

Find the fox within the labyrinth.
28.3%

Nosebleed

Do you have the guts to start an argument?
26.0%

The Journey's The Reward

The forest is my home.
22.8%

Big Brother

Adjust the horns towards the spheres.
19.0%

Honesty Is The Best Policy

Does Bryda know who you really are?
15.3%

Firun's Disciple

Catch the rabbit at the first try.
14.9%

Master Detective

Find out who of the adventuring party lies at the first try.
14.8%

A Gift Called Freedom

Make your decision.
10.7%

Renegade

Throw all items into the chasm.
10.1%

A Knack For Spirits

Persuade the spirit of air to help you straight away.
9.4%

Getting the job done

Do You Like Riddles?
7.0%

Masterful Sneaker

Tread lightly.
6.7%

Sadist

Stone, dust, stone, dust.
6.7%

Seek And Ye Shall Find

Find the Caverns of Fail.