Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cognition: An Erica Reed Thriller

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 59
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Only Reed Blood

Complete Act 1 of "The Hangman"
32.4%


Wired

30.7%


Hanged

Complete Act 2 of "The Hangman"
25.5%


Gumshoe

All Q&A puzzles are correctly answered the first time
23.3%


A Parallel Universe

Examine the Scarlet Furies poster
22.9%


Badaboomdingdang!

Help Terence with his problem, and get his help in return
16.4%


Boston Tea Party

Complete Act 3 of "The Hangman"
16.1%


Not A Witch

Successfully complete "The Hangman"
16.1%


Hear No Evil

Complete the Tess interrogation
15.4%


Privacy Violation

Sneak a peek in someone else's inbox
14.3%


Suffer!

Find the Suffer
14.3%


See No Evil

Open the puzzle box
14.2%


Pay Your Respects

14.0%


Nothing Gets Past You

No wrong answers on the Wise Monkey quiz
14.0%


Speak No Evil

14.0%


Bad Breakup

13.8%


Caffeine Addict

13.8%


Greedy Bastard

13.8%


Do No Evil

Successfully complete "The Wise Monkey"
13.6%


Dear Journal

12.9%


The Oracle Unveiled

Complete Act 1 of "The Oracle"
12.8%


The Past is Prologue

Complete Act 1 of "The Cain Killer"
12.0%


Back in 'Nam

Successfully help a friend remember what Bao-Thanh said
11.8%


Cog-nected

11.8%


Your Secrets Aren't Safe

Complete Act 2 of "The Oracle"
11.7%


The Fugitive

Complete Act 2 of "The Cain Killer"
11.7%


Going Down

Complete Act 3 of "The Oracle"
11.6%


Trip Down Memory Lane

Complete all memories in the apartment
11.5%


I Didn't See This Coming

Successfully complete "The Oracle"
11.4%


There's No I in Team

Complete Act 3 of "The Cain Killer"
11.4%


Take That, Jack!

Protect a fellow agent
11.1%


Cogged

Successfully complete "The Cain Killer"
11.1%


Filmed in Shakycam

Use the camera to view all the numbers painted on the wall
10.7%


A Question of Trust

McAdams trusts you after a tense exchange in a car
10.6%


The Good Sister

10.3%


Deadbeat Dad

The interrogation subject is coerced into talking
10.3%


Federal Protection

10.0%


Bad Attitude

Establish a bad relationship with McAdams
9.2%


Big Girl Now

Complete "The Hangman" without texting Erica's dad
9.0%


Busy Work

No one can get work done if you keep calling down to the office
8.6%


A Little Birdie

Find the hidden Phoenix Online Logo
8.4%


Trying to Quit

8.1%


Disgrace to the Bureau

All Q&A puzzles are answered incorrectly
7.8%


Eye of the Beholder

Two women see art very differently
7.6%


The Right Tool for the Job

Thoroughly use cognition to help Keith with his problem
7.4%


No Time For Games!

Find the game within the game
6.1%


Stand Your Ground

6.1%


Guilt-Ridden

5.7%


Patron of the Arts

Erica gets a close look at all the notable art
5.7%


Avoidable Casualties

5.5%


PenPointing

Try to place the pen in all possible places
4.8%


FBI Itch

Ignore Terence's problem and find your own solution
4.4%


Asphyxia

You went a little too far and the interrogation subject passed out
4.3%


Do A Barrel Roll!

4.0%


A Question of Dust

McAdams doesn’t trust you after a tense exchange in a car
3.6%


Moves Like Bauer

Couldn't protect a fellow agent
3.5%


Good Cop/Bad Cop

3.0%


McCoy, With a Donut, in the Jail

3.0%


Can't Stay Out of the Office

Perform a character switch, starting somewhere outside
2.7%