Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Haunted Memories

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Suicider

Commit a suicide.
11.5%


Bat

Find the highest point in GreenPark.
7.0%


Rat

Find the lowest point in GreenPark.
3.8%


House Keeper

Enter second floor at Green Inn.
1.7%


Powerless

Enter PowerStation building in episode 1.
0.4%


Haunter

Finish COLLECTOR episode below 1 hour and don't use typewriters.
0.3%


I'm Noob!

We are all noobs at the begining
0.3%


Cat

Beat COLLECTOR episode without flashlight and don't pick up any batteries.
0.2%


Ass

Miss last scrap just before game ending in episode 1.
0.1%


Visioner

Find all U-Vision secrets.
0.1%


I'm Gamer!

Beat NORMAL difficulty.
0.1%


Detective

Find all scraps.
0.1%


I'm Paranormal!

Beat PARANORMAL difficulty.
0.1%


Ghost

Finish COLLECTOR episode below 30 minutes and don't use typewriters.
0.1%


Sentimentalist

Find all photographs.
0.1%


Cursed Man

Get killed before GreenPark entrance.
0.1%