สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Rogue Legacy

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 28
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
74.0%

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
69.0%

Biophobia

Die 20 times or more.
65.1%

Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
57.5%

Alektorophobia

Kill a chicken.
52.6%

Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
49.3%

Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
49.2%

Aurophilia

Open your very first gold chest.
46.1%

Plutophobia

Reach level 50 or higher.
39.1%

Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
34.8%

Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
29.6%

Bibliophilia

Read the last journal entry.
24.2%

Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
21.8%

Barophobia

Use the special class at least once.
21.8%

Zoophobia

Defeat all the minibosses.
21.7%

Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
20.6%

Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
18.9%

Paterphobia

Defeat the last boss.
18.0%

Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
15.5%

Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
14.6%

Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
9.6%

Geminiphobia

Beat the game... twice.
4.9%

Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
3.4%

Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
2.4%

Astrophobia

Defeat the asteroids.
1.8%

Ostiophobia

Defeat the son.
1.7%

Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.3%

Syngenesophobia

Defeat the brothers.
1.1%

Katagelasticism

Mock the traitor.