สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Rogue Legacy

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 28
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
74.4%


Biophobia

Die 20 times or more.
69.6%


Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
65.7%


Alektorophobia

Kill a chicken.
58.2%


Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
53.3%


Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
50.0%


Aurophilia

Open your very first gold chest.
49.8%


Plutophobia

Reach level 50 or higher.
46.6%


Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
39.7%


Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
35.3%


Bibliophilia

Read the last journal entry.
30.2%


Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
24.5%


Barophobia

Use the special class at least once.
22.1%


Zoophobia

Defeat all the minibosses.
22.0%


Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
21.9%


Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
20.7%


Paterphobia

Defeat the last boss.
19.0%


Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
18.2%


Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
15.4%


Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
14.7%


Geminiphobia

Beat the game... twice.
9.7%


Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
4.9%


Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
3.2%


Astrophobia

Defeat the asteroids.
2.3%


Ostiophobia

Defeat the son.
1.6%


Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.5%


Syngenesophobia

Defeat the brothers.
1.2%


Katagelasticism

Mock the traitor.
1.0%