Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rogue Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 28
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
74.5%


Biophobia

Die 20 times or more.
69.9%


Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
66.0%


Alektorophobia

Kill a chicken.
58.5%


Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
53.6%


Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
50.3%


Aurophilia

Open your very first gold chest.
50.1%


Plutophobia

Reach level 50 or higher.
46.9%


Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
40.0%


Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
35.5%


Bibliophilia

Read the last journal entry.
30.6%


Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
24.6%


Barophobia

Use the special class at least once.
22.3%


Zoophobia

Defeat all the minibosses.
22.1%


Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
22.0%


Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
20.9%


Paterphobia

Defeat the last boss.
19.1%


Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
18.3%


Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
15.5%


Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
14.8%


Geminiphobia

Beat the game... twice.
9.8%


Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
4.9%


Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
3.1%


Astrophobia

Defeat the asteroids.
2.2%


Ostiophobia

Defeat the son.
1.6%


Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.5%


Syngenesophobia

Defeat the brothers.
1.1%


Katagelasticism

Mock the traitor.
1.0%