Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rogue Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 28
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
75.1%


Biophobia

Die 20 times or more.
70.7%


Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
66.8%


Alektorophobia

Kill a chicken.
59.3%


Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
54.4%


Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
51.0%


Aurophilia

Open your very first gold chest.
50.8%


Plutophobia

Reach level 50 or higher.
47.6%


Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
40.6%


Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
36.1%


Bibliophilia

Read the last journal entry.
31.4%


Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
25.0%


Barophobia

Use the special class at least once.
22.7%


Zoophobia

Defeat all the minibosses.
22.3%


Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
22.3%


Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
21.1%


Paterphobia

Defeat the last boss.
19.3%


Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
18.5%


Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
15.5%


Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
14.9%


Geminiphobia

Beat the game... twice.
9.8%


Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
4.8%


Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
2.9%


Astrophobia

Defeat the asteroids.
2.1%


Ostiophobia

Defeat the son.
1.5%


Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.4%


Syngenesophobia

Defeat the brothers.
1.0%


Katagelasticism

Mock the traitor.
0.9%