Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rogue Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 28
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
76.7%


Biophobia

Die 20 times or more.
72.8%


Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
69.3%


Alektorophobia

Kill a chicken.
62.1%


Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
57.1%


Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
53.6%


Aurophilia

Open your very first gold chest.
53.3%


Plutophobia

Reach level 50 or higher.
50.1%


Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
43.0%


Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
38.3%


Bibliophilia

Read the last journal entry.
35.0%


Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
26.5%


Barophobia

Use the special class at least once.
24.0%


Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
23.6%


Zoophobia

Defeat all the minibosses.
23.2%


Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
22.2%


Paterphobia

Defeat the last boss.
20.2%


Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
19.2%


Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
15.9%


Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
15.5%


Geminiphobia

Beat the game... twice.
10.3%


Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
4.8%


Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
2.0%


Astrophobia

Defeat the asteroids.
1.5%


Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.0%


Ostiophobia

Defeat the son.
1.0%


Syngenesophobia

Defeat the brothers.
0.7%


Katagelasticism

Mock the traitor.
0.6%