Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rogue Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 28
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Atelophobia

Choose a hero with no traits.
75.6%


Biophobia

Die 20 times or more.
71.4%


Rhabdophilia

Earn your very first Enchantress rune.
67.6%


Alektorophobia

Kill a chicken.
60.1%


Gymnophobia

Have one piece of equipment in every item slot.
55.1%


Ommetaphobia

Defeat the boss in Castle Hamson.
51.7%


Aurophilia

Open your very first gold chest.
51.4%


Plutophobia

Reach level 50 or higher.
48.1%


Cainotophilia

Have one rune equipped in every item slot.
41.1%


Phasmophobia

Defeat the boss in the Forest Abkhazia.
36.5%


Bibliophilia

Read the last journal entry.
32.2%


Pyrophobia

Defeat the boss in the Maya.
25.1%


Barophobia

Use the special class at least once.
22.8%


Blennophobia

Defeat the boss in the Land of Darkness.
22.4%


Zoophobia

Defeat all the minibosses.
22.2%


Decidophobia

Put at least one point in every skill in the manor.
21.1%


Paterphobia

Defeat the last boss.
19.2%


Somniphobia

Play the game for at least 20 hours.
18.3%


Coulrophilia

Beat one of the clown's games at least once.
15.4%


Gnosiophilia

Find all the runes (purchase not necessary).
14.8%


Geminiphobia

Beat the game... twice.
9.7%


Disposophobia

Find all blueprints (purchase not necessary).
4.6%


Scotomaphobia

Defeat the doppleganger.
2.5%


Astrophobia

Defeat the asteroids.
1.8%


Ostiophobia

Defeat the son.
1.3%


Chemophobia

Defeat the trademarked chemical.
1.2%


Syngenesophobia

Defeat the brothers.
0.9%


Katagelasticism

Mock the traitor.
0.8%