สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Game Dev Tycoon

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 33
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
89.0%

Supporter

Support a young start-up. Buy the game.
88.3%

Good Judgement

Create a game with a good topic/genre combination.
78.7%

100K Engine

Invest over 100K in a new game engine.
68.0%

Famous

Hire someone famous.
66.7%

Cult Status

Set a new standard for the early gaming industry.
66.6%

Professional

Reach level 5 with a character.
65.5%

Gold

Sell half a million copies of a game without the help of a publisher.
62.6%

Diversity

Have male and female staff.
56.4%

500K Engine

Invest over 500K in a new game engine.
53.5%

Platinum

Sell one million copies of a game without the help of a publisher.
46.2%

1M Engine

Invest over one million in a new game engine.
44.7%

Full House

Have the maximum number of employees.
44.2%

Versatile

Release a successful game in each of the five main genres.
37.6%

Writer's Block

35.5%

Game Dev Tycoon

Finish Game Dev Tycoon.
34.8%

Diamond

Sell ten million copies of a game without the help of a publisher.
28.1%

Perfect Game

Release a game with a clean score of 10.
25.4%

Legend

Reach level 10 with a character.
20.2%

Inception

Develop the game within the game.
19.2%

Eat Cake

Show them red barrels some action.
14.2%

Fan

Pick an inspired company name.
11.9%

Detective

Find at least one of the easter eggs in the game.
8.8%

Turn it up to 11

8.1%

Treasure Hunter

6.3%

Unobtainium (seriously?)

Sell one hundred million copies of a game without the help of a publisher.
5.0%

Welcome to Mars

5.0%

Admirer

4.2%

Welcome Chief

3.5%

Bluehair reporting for space duty

3.1%

Best ride to work ever

3.1%

Welcome to your hospital

2.7%

The sky is not the limit.

2.6%

Painting with nature.