Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Game Dev Tycoon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
89.5%

Supporter

Support a young start-up. Buy the game.
88.9%

Good Judgement

Create a game with a good topic/genre combination.
79.4%

100K Engine

Invest over 100K in a new game engine.
68.4%

Famous

Hire someone famous.
67.2%

Cult Status

Set a new standard for the early gaming industry.
67.0%

Professional

Reach level 5 with a character.
65.8%

Gold

Sell half a million copies of a game without the help of a publisher.
62.7%

Diversity

Have male and female staff.
56.5%

500K Engine

Invest over 500K in a new game engine.
53.5%

Platinum

Sell one million copies of a game without the help of a publisher.
46.0%

1M Engine

Invest over one million in a new game engine.
44.6%

Full House

Have the maximum number of employees.
44.0%

Versatile

Release a successful game in each of the five main genres.
37.0%

Writer's Block

35.7%

Game Dev Tycoon

Finish Game Dev Tycoon.
34.6%

Diamond

Sell ten million copies of a game without the help of a publisher.
27.3%

Perfect Game

Release a game with a clean score of 10.
25.5%

Legend

Reach level 10 with a character.
19.9%

Inception

Develop the game within the game.
19.0%

Eat Cake

Show them red barrels some action.
14.3%

Fan

Pick an inspired company name.
12.1%

Detective

Find at least one of the easter eggs in the game.
8.2%

Treasure Hunter

8.1%

Turn it up to 11

5.8%

Unobtainium (seriously?)

Sell one hundred million copies of a game without the help of a publisher.
5.0%

Admirer

4.8%

Welcome to Mars

4.2%

Welcome Chief

3.4%

Bluehair reporting for space duty

3.1%

Best ride to work ever

3.0%

Welcome to your hospital

2.7%

The sky is not the limit.

2.6%

Painting with nature.