Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Game Dev Tycoon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Supporter

Support a young start-up. Buy the game.
90.4%


Good Judgement

Create a game with a good topic/genre combination.
89.6%


100K Engine

Invest over 100K in a new game engine.
79.4%


Famous

Hire someone famous.
67.1%


Cult Status

Set a new standard for the early gaming industry.
66.6%


Professional

Reach level 5 with a character.
65.8%


Gold

Sell half a million copies of a game without the help of a publisher.
64.3%


Diversity

Have male and female staff.
60.9%


500K Engine

Invest over 500K in a new game engine.
54.8%


Platinum

Sell one million copies of a game without the help of a publisher.
51.5%


1M Engine

Invest over one million in a new game engine.
44.0%


Full House

Have the maximum number of employees.
42.5%


Versatile

Release a successful game in each of the five main genres.
42.3%


Writer's Block

34.9%


Game Dev Tycoon

Finish Game Dev Tycoon.
34.1%


Diamond

Sell ten million copies of a game without the help of a publisher.
32.1%


Perfect Game

Release a game with a clean score of 10.
24.7%


Legend

Reach level 10 with a character.
24.5%


Inception

Develop the game within the game.
18.9%


Eat Cake

Show them red barrels some action.
17.9%


Fan

Pick an inspired company name.
13.1%


Detective

Find at least one of the easter eggs in the game.
11.8%


Treasure Hunter

8.1%


Turn it up to 11

6.4%


Admirer

4.8%


Welcome to Mars

4.3%


Unobtainium (seriously?)

Sell one hundred million copies of a game without the help of a publisher.
4.1%


Welcome Chief

4.0%


Bluehair reporting for space duty

3.2%


Best ride to work ever

2.8%


Welcome to your hospital

2.8%


The sky is not the limit.

2.4%


Painting with nature.

2.4%