Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Game Dev Tycoon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Supporter

Support a young start-up. Buy the game.
90.5%


Good Judgement

Create a game with a good topic/genre combination.
89.6%


100K Engine

Invest over 100K in a new game engine.
79.4%


Famous

Hire someone famous.
66.8%


Cult Status

Set a new standard for the early gaming industry.
66.7%


Professional

Reach level 5 with a character.
65.6%


Gold

Sell half a million copies of a game without the help of a publisher.
64.0%


Diversity

Have male and female staff.
60.5%


500K Engine

Invest over 500K in a new game engine.
54.6%


Platinum

Sell one million copies of a game without the help of a publisher.
51.1%


1M Engine

Invest over one million in a new game engine.
43.7%


Versatile

Release a successful game in each of the five main genres.
42.2%


Full House

Have the maximum number of employees.
42.2%


Writer's Block

34.4%


Game Dev Tycoon

Finish Game Dev Tycoon.
34.0%


Diamond

Sell ten million copies of a game without the help of a publisher.
31.6%


Legend

Reach level 10 with a character.
24.6%


Perfect Game

Release a game with a clean score of 10.
24.0%


Inception

Develop the game within the game.
19.0%


Eat Cake

Show them red barrels some action.
17.8%


Fan

Pick an inspired company name.
12.9%


Detective

Find at least one of the easter eggs in the game.
11.7%


Treasure Hunter

8.1%


Turn it up to 11

5.8%


Admirer

4.8%


Welcome to Mars

4.3%


Welcome Chief

4.0%


Unobtainium (seriously?)

Sell one hundred million copies of a game without the help of a publisher.
3.4%


Bluehair reporting for space duty

3.1%


Best ride to work ever

2.8%


Welcome to your hospital

2.7%


The sky is not the limit.

2.4%


Painting with nature.

2.4%