Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Game Dev Tycoon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
89.0%

Supporter

Support a young start-up. Buy the game.
88.3%

Good Judgement

Create a game with a good topic/genre combination.
78.9%

100K Engine

Invest over 100K in a new game engine.
68.4%

Famous

Hire someone famous.
67.1%

Cult Status

Set a new standard for the early gaming industry.
67.0%

Professional

Reach level 5 with a character.
65.9%

Gold

Sell half a million copies of a game without the help of a publisher.
63.0%

Diversity

Have male and female staff.
56.8%

500K Engine

Invest over 500K in a new game engine.
53.9%

Platinum

Sell one million copies of a game without the help of a publisher.
46.5%

1M Engine

Invest over one million in a new game engine.
45.1%

Full House

Have the maximum number of employees.
44.4%

Versatile

Release a successful game in each of the five main genres.
37.8%

Writer's Block

36.0%

Game Dev Tycoon

Finish Game Dev Tycoon.
35.2%

Diamond

Sell ten million copies of a game without the help of a publisher.
28.2%

Perfect Game

Release a game with a clean score of 10.
25.7%

Legend

Reach level 10 with a character.
20.5%

Inception

Develop the game within the game.
19.3%

Eat Cake

Show them red barrels some action.
14.3%

Fan

Pick an inspired company name.
12.1%

Detective

Find at least one of the easter eggs in the game.
8.8%

Turn it up to 11

8.2%

Treasure Hunter

6.3%

Unobtainium (seriously?)

Sell one hundred million copies of a game without the help of a publisher.
5.1%

Admirer

5.0%

Welcome to Mars

4.2%

Welcome Chief

3.5%

Bluehair reporting for space duty

3.1%

Best ride to work ever

3.1%

Welcome to your hospital

2.7%

The sky is not the limit.

2.6%

Painting with nature.