Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Realms of Arkania: Blade of Destiny

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 41
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
21.7%

Overloaded?

Less then 3 Movement caused by overloading.
18.5%

Can't you fight for yourself?

Get a battle calculated by AI.
13.0%

Wanderer

20 overland journeys.
12.9%

What's behind this?

Find 5 secret doors.
11.9%

Pacifist

Contest a battle without killing someone.
10.2%

One Rich Blacksmith

Get 3 weapons shattered.
9.6%

Locksmith

Pick 25 locks.
9.5%

Rich Like Stoerrebrandt

Save 250 ducats.
9.0%

How did this get in my pocket?

8.7%

Blunderbuss

Walk right into a trap.
8.3%

The Glass is Half Full

Fail Carouse Check 10 times.
8.1%

Jinx

6.6%

Tin Can

Get an Armor Rate of 10.
6.2%

Chuck Alriks

Reach a Strength of 20.
6.1%

And the Carpet as a Gift...

Earn 50 ducats by bargaining.
6.0%

Asking for Battle?

Use the battle axe in a fight.
5.3%

Feeling Generous

5.3%

Sailor

20 sea journeys.
5.1%

Ban Beamer

Interrupt the rituals in the abandoned hostel.
5.1%

Insomnia

Assign a Hero for all 3 night watches.
4.9%

Quack Doctor

Healing leads to illness.
4.8%

Griffinwhisperer

Give the right answer to the Griffin's riddle.
4.7%

Barbarians are Free

4.5%

Coward

4.4%

Poor as a church mouse

4.4%

Do I look like an Ork?

Attack a party member.
4.3%

Lazy Bugger

Get 100 battles calculated by AI.
3.8%

The Savior of Thorwal

Save Thorwal from the Orks.
3.8%

Bleeding hell!

3.6%

Can you eat this?

Hunt down 500 provisions.
3.3%

As Good as New

Resurrect a Hero.
3.0%

Nudist

2.7%

Sweetums of the Gods

Have 5 miracles granted by the gods
2.6%

Psychic

Summon 10 ghosts.
2.6%

Toast with Cheese forever

2.4%

Cave Explorer

2.2%

Necromancer

Summon 10 skeletons.
2.2%

Poisoner

Brow 10 poisons.
2.0%

O Sole Mio!

Earn 50 ducats by music-making in taverns.
1.8%

Brother of the Orks

1.6%

You Need it More Than Me…

Give 25 ducats to the needy.