Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Realms of Arkania: Blade of Destiny

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 41
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Overloaded?

Less then 3 Movement caused by overloading.
13.0%


Can't you fight for yourself?

Get a battle calculated by AI.
10.4%


Pacifist

Contest a battle without killing someone.
5.5%


Wanderer

20 overland journeys.
5.3%


What's behind this?

Find 5 secret doors.
5.1%


Rich Like Stoerrebrandt

Save 250 ducats.
4.7%


One Rich Blacksmith

Get 3 weapons shattered.
4.7%


How did this get in my pocket?

4.5%


Locksmith

Pick 25 locks.
3.5%


Blunderbuss

Walk right into a trap.
3.5%


Jinx

3.0%


Asking for Battle?

Use the battle axe in a fight.
3.0%


The Glass is Half Full

Fail Carouse Check 10 times.
2.8%


Tin Can

Get an Armor Rate of 10.
2.4%


Chuck Alriks

Reach a Strength of 20.
2.4%


And the Carpet as a Gift...

Earn 50 ducats by bargaining.
2.3%


Insomnia

Assign a Hero for all 3 night watches.
2.1%


Do I look like an Ork?

Attack a party member.
1.6%


Feeling Generous

1.6%


Coward

1.5%


Ban Beamer

Interrupt the rituals in the abandoned hostel.
1.4%


Sweetums of the Gods

Have 5 miracles granted by the gods
1.3%


Sailor

20 sea journeys.
1.3%


Griffinwhisperer

Give the right answer to the Griffin's riddle.
1.3%


Poor as a church mouse

1.2%


Barbarians are Free

1.1%


Quack Doctor

Healing leads to illness.
1.1%


Lazy Bugger

Get 100 battles calculated by AI.
1.0%


As Good as New

Resurrect a Hero.
0.9%


Nudist

0.8%


The Savior of Thorwal

Save Thorwal from the Orks.
0.8%


Bleeding hell!

0.8%


Can you eat this?

Hunt down 500 provisions.
0.7%


Psychic

Summon 10 ghosts.
0.6%


O Sole Mio!

Earn 50 ducats by music-making in taverns.
0.5%


Toast with Cheese forever

0.5%


Necromancer

Summon 10 skeletons.
0.4%


Cave Explorer

0.4%


Poisoner

Brow 10 poisons.
0.4%


Brother of the Orks

0.3%


You Need it More Than Me…

Give 25 ducats to the needy.
0.2%