Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Realms of Arkania: Blade of Destiny

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 41
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
17.9%

Overloaded?

Less then 3 Movement caused by overloading.
15.1%

Can't you fight for yourself?

Get a battle calculated by AI.
9.5%

Wanderer

20 overland journeys.
9.2%

What's behind this?

Find 5 secret doors.
8.8%

Pacifist

Contest a battle without killing someone.
7.4%

One Rich Blacksmith

Get 3 weapons shattered.
7.0%

Rich Like Stoerrebrandt

Save 250 ducats.
6.9%

How did this get in my pocket?

6.6%

Locksmith

Pick 25 locks.
6.0%

Blunderbuss

Walk right into a trap.
5.5%

The Glass is Half Full

Fail Carouse Check 10 times.
5.4%

Jinx

4.5%

Tin Can

Get an Armor Rate of 10.
4.5%

Asking for Battle?

Use the battle axe in a fight.
4.1%

Chuck Alriks

Reach a Strength of 20.
4.0%

And the Carpet as a Gift...

Earn 50 ducats by bargaining.
3.4%

Insomnia

Assign a Hero for all 3 night watches.
3.3%

Feeling Generous

3.2%

Ban Beamer

Interrupt the rituals in the abandoned hostel.
3.1%

Sailor

20 sea journeys.
3.0%

Coward

2.9%

Do I look like an Ork?

Attack a party member.
2.9%

Griffinwhisperer

Give the right answer to the Griffin's riddle.
2.8%

Barbarians are Free

2.7%

Poor as a church mouse

2.7%

Quack Doctor

Healing leads to illness.
2.6%

Lazy Bugger

Get 100 battles calculated by AI.
2.1%

Bleeding hell!

2.0%

The Savior of Thorwal

Save Thorwal from the Orks.
2.0%

As Good as New

Resurrect a Hero.
1.9%

Can you eat this?

Hunt down 500 provisions.
1.8%

Sweetums of the Gods

Have 5 miracles granted by the gods
1.7%

Nudist

1.6%

Psychic

Summon 10 ghosts.
1.4%

Toast with Cheese forever

1.2%

Poisoner

Brow 10 poisons.
1.2%

Necromancer

Summon 10 skeletons.
1.2%

Cave Explorer

1.1%

O Sole Mio!

Earn 50 ducats by music-making in taverns.
0.9%

Brother of the Orks

0.8%

You Need it More Than Me…

Give 25 ducats to the needy.