Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Horizon

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

First Contact

So, we're not alone then?
87.8%


Teacher's Pet

Complete the tutorial without skipping any steps
55.8%


Noob Graduate

Play for 100 years
44.2%


Noah's Assistant

Build 10 ships
41.1%


King of the mountain

Colonize 10 planets
32.1%


Stark apprentice

Build 100 ships
16.6%


Call a tow truck

Scrap 10 ships
9.0%


All the space cantinas know your name

Play for 1000 years
8.1%


Quarantine

Complete the Lezgoon missions
7.9%


Livingston I presume

Colonize 100 planets
7.5%


A Heartfelt request

Complete the Kamzak missions
3.8%


Rebel

Skip all tutorials
3.5%


Thor's Jealous

Complete the Kuntari missions
2.3%


Remnant Recycler

Scrap 100 ships
1.4%


Shipyard Guru

Build 1000 ships
1.4%


All things that glitter

Complete the Har'kan missions
1.4%


Scavenger Hunt

Complete the Gargal missions
1.2%


Dealin with the Don

Complete the Barsig missions
1.0%


Stonehenge

Complete the Barbeck missions
0.9%


A splinter in your mind

Complete the Tantik missions
0.6%


Revenge of the Kor'tahz

Complete the Kor'tahz missions
0.5%


Ascension

Complete the Varaian missions
0.4%


Galactus is full

Colonize 1000 planets
0.3%


Spawning space legs

Play for 10,000 years
0.2%


Junkyard Central

Scrap 500 ships
0.2%


Veteran Galaxy Hopper

Play for 100,000 years
0%


IT associate

0%


Space Mechanic

0%


Tech-head

0%


Mad Professor

0%