Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Sword of the Stars: The Pit

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 176
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Touchdown!

You've traveled the distance of a football field. It sounds impressive.
85.1%


Incroyable!

You've traveled far enough to walk to the top of the Eiffel Tower. If they let you, which they don't. They make you pay for an elevator.
75.6%


Ricky Recruit

57.7%


Tinker

You've used a bio-mod on your weapon! How's the aim?
48.6%


I Feel So Funky

You tried your first mutagen! Can you move?
45.1%


Quintus Normalis

You've survived past Floor 5 on Normal.
39.2%


Quintus Facilis

You've survived past Floor 5 on Easy.
39.1%


Bedazzled

You've used a bio-mod on your armor! Hopefully it didn't disintegrate...
29.6%


Cruising for a Bruising Altitude

You've traveled far enough to reach the average flying height of a passenger jet. Buckle up!
28.6%


Decimus Facilis

You've survived past Floor 10 on Easy.
27.7%


Blood and Pineapples

27.5%


Psi Recruit

You completed the updated tutorial! Don't forget, manual has lots of helpful information.
20.6%


Chef

19.3%


Quindecimus Facilis

You've survived past Floor 15 on Easy.
18.2%


Mr. Fixit

You've repaired 20 pieces of your equipment. Nice work, soldier!
17.5%


Room Broom

16.9%


Going Uptown

You've traveled far enough to walk the length of Manhattan. It's a nice day out, really.
14.9%


Decimus Normalis

You've survived past Floor 10 on Normal.
13.8%


Vicensimus Facilis

You've survived past Floor 20 on Easy.
12.0%


Ricky Fail

10.1%


Bag Nasty

You made yourself a blandwich. Enjoy. Yum.
9.0%


The Painvin Award

You have successfully decrypted 25 messages!
8.2%


Red Green Jr.

You've repaired 50 pieces of your equipment and ladies find you handy.
7.9%


Quinque et Vicensimus Facilis

You've survived past Floor 25 on Easy.
7.9%


Stark Approved

7.4%


Copper Top

You've recharged 50 items, so you can keep on going, and going, and going...
7.0%


Tricensimus Facilis

You've survived to Floor 30 on Easy. Which is OK.
6.1%


Bling Master

That's a lot of bio-mods in that weapon. Now hold it sideways when you shoot. That's even cooler.
6.1%


Quindecimus Normalis

You've survived past Floor 15 on Normal.
5.4%


The Goldwasser Award

You have successfully decrypted 50 messages!
4.6%


Eat Fresh!

You've made 25 Hero SotSwiches. That's good eatin'!
4.1%


Master Chef

4.1%


Vicensimus Normalis

You've survived past Floor 20 on Normal.
3.2%


Lethal Frag

3.2%


The Special Help Award

2.6%


Quintus Durus

You've survived past Floor 5 on Hard.
2.6%


The EQ Memorial Award

You have killed 500 rats.
2.2%


Engineer Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Engineer on Easy!
2.1%


Quinque et Vicensimus Normalis

You've survived past Floor 25 on Normal.
2.1%


Marine Easy Win

You've made it to the bottom of The Pit with the Marine on Easy!
2.0%


Jaynus: Robot Hunter

You have destroyed 500 mecha class creatures.
2.0%


What I do Isn't Very Nice

2.0%


Killer Ape

You have killed 25 of your own species (Human)
1.9%


Scout Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Scout on Easy!
1.7%


Tricensimus Normalis

You've survived to Floor 30 on Normal.
1.6%


You're a Mean One

Ho ho holy crap! You killed a Gronch!
1.3%


Epic meal time!!!

1.2%


Caste War

You have killed 25 of your own species (Tarkas)
1.2%


Penance

You have killed 25 of your own species (Zuul)
1.2%


Quinque et Tricensimus Facilis

You've survived past Floor 35 on Easy.
1.1%


Quadragesimus Facilis

You've survived past Floor 40 on Easy.
1.0%


Get To Dah Choppah

You have killed 50 invisible enemies
0.9%


Egg Hunter

0.9%


Decimus Durus

You've survived past Floor 10 on Hard.
0.9%


The Kraven Award

You have killed 10,000 creatures. Maybe you were the monster... ALL ALONG!
0.7%


Quinque et Tricensimus Normalis

You've survived past Floor 35 on Normal.
0.7%


Scout Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Scout on Normal!
0.7%


The Kreskin Award

0.6%


Easy Win Trio

You've made it to the bottom of The Pit with all three character classes on Easy!
0.6%


Marine Normal Win

You've made it to the bottom of The Pit with the Marine on Normal!
0.6%


Engineer Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Engineer on Normal!
0.6%


Rhinestone Cowboy

Wow, that's a lot of bio-mods in your armor. If you survive, let's hit the clubs.
0.6%


The Keel Memorial Award

0.6%


Quintus Insanis

You've survived past Floor 5 on Insane!
0.6%


The Reveen Award

0.6%


Quindecimus Durus

You've survived past Floor 15 on Hard.
0.6%


Quadragesimus Normalis

You've survived past Floor 40 on Normal.
0.6%


Fungus Hunter

0.5%


Sweep the Tail

0.5%


Vicensimus Durus

You've survived past Floor 20 on Hard.
0.5%


Arms Merchant

0.5%


Tricensimus Durus

You've survived to Floor 30 on Hard.
0.4%


Quinque et Vicensimus Durus

You've survived past Floor 25 on Hard.
0.4%


Quintus Gravis

You've survived past Floor 5, Seriously!
0.4%


Decimus Insanis

You've survived past Floor 10 on Insane!
0.4%


Pumpkin King

Carve a Fear Lantern
0.4%


Army of Darkness

Kill 100 Zuul Ghouls!
0.3%


Vicensimus Insanis

You've survived past Floor 20 on Insane!
0.3%


Quinque et Tricensimus Durus

You've survived past Floor 35 on Hard.
0.3%


Quinque et Vicensimus Insanis

You've survived past Floor 25 on Insane!
0.3%


Tricensimus Insanis

You've survived to Floor 30 on Insane!
0.3%


Vicensimus Gravis

You've survived past Floor 20, Seriously!
0.3%


Quadragesimus Durus

You've survived past Floor 40 on Hard.
0.3%


Quindecimus Insanis

You've survived past Floor 15 on Insane!
0.3%


Marine Hard Win

You've made it to the bottom of The Pit with the Marine on Hard!
0.3%


Scout Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Scout on Hard!
0.3%


Mysterious Universe

0.3%


The Chef Bourdain Award

You have crafted 1000 recipes (cookers)
0.3%


The Zatoichi Award

You have killed 50 enemies while blind
0.3%


Normal Win Trio

You've made it to the bottom of The Pit with all three character classes on Normal!
0.3%


Warring Queens

You have killed 25 of your own species (Hiver)
0.3%


Who Ya Gonna Call?

0.3%


Ranger Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Ranger on Normal!
0.3%


Seeker Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Seeker on Easy!
0.3%


Ranger Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Ranger on Easy!
0.3%


Quindecimus Gravis

You've survived past Floor 15, Seriously!
0.3%


Psion Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Psion on Normal!
0.3%


Psion Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Psion on Easy!
0.3%


Decimus Gravis

You've survived past Floor 10, Seriously!
0.3%


Seriously, Seeker?

You've made it to the bottom of The Pit with the Seeker, Seriously!
0.2%


Striker Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Striker on Easy!
0.2%


Bring the Pain

0.2%


Holy S**t

You've made it to the bottom of The Pit with all eight character classes on Insane. Go home. Your intervention is waiting.
0.2%


The Romero Award

You have killed 100 zombie creatures
0.2%


GUNNAAAAAAY!

0.2%


Beware of the blob!

0.2%


Seriously, Gang?

You've made it to the bottom of The Pit with all three character classes on Insane! Geez! (pit classes)
0.2%


Seeker Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Seeker on Hard!
0.2%


Seriously, Striker?

You've made it to the bottom of The Pit with the Striker, Seriously!
0.2%


For The Queen!

You've made it to the bottom of The Pit with the Warrior on Insane!
0.2%


Warrior Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Warrior on Hard!
0.2%


Warrior Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Warrior on Normal!
0.2%


Seriously, Warrior?

You've made it to the bottom of The Pit with the Warrior, Seriously!
0.2%


Seeker Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Seeker on Normal!
0.2%


Warrior Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Warrior on Easy!
0.2%


Striker Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Striker on Normal!
0.2%


Striker Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Striker on Hard!
0.2%


Glamorous

You've made it to the bottom of The Pit with the Striker on Insane!
0.2%


For The Elders!

You've made it to the bottom of The Pit with the Seeker on Insane!
0.2%


Seriously, Engineer?

You've made it to the bottom of The Pit with the Engineer, Seriously!
0.2%


Psion Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Psion on Hard!
0.2%


Tricensimus Gravis

You've survived to Floor 30, Seriously!
0.2%


Quinque et Vicensimus Gravis

You've survived past Floor 25, Seriously!
0.2%


PsyOps

You've made it to the bottom of The Pit with the Psion on Insane!
0.2%


Seriously, Psion?

You've made it to the bottom of The Pit with the Psion, Seriously!
0.2%


Seriously, Ranger?

You've made it to the bottom of The Pit with the Ranger, Seriously!
0.2%


Lead The Way

You've made it to the bottom of The Pit with the Ranger on Insane!
0.2%


Insane Win Trio

You've made it to the bottom of The Pit with all three character classes on Insane! Geez!
0.2%


Chestburster

You have consumed 50 Bacon SotSwiches. Seek medical help.
0.2%


Meat Shield

You've made it to the bottom of The Pit with the Marine on Insane!
0.2%


H.O.G.

You've made it to the bottom of The Pit with the Scout on Insane!
0.2%


Hard Win Trio

You've made it to the bottom of The Pit with all three character classes on Hard!
0.2%


Bull Nuke

You've made it to the bottom of The Pit with the Engineer on Insane!
0.2%


The Proclaimer

0.2%


Engineer Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Engineer on Hard!
0.2%


Seriously, Scout?

You've made it to the bottom of The Pit with the Scout, Seriously!
0.2%


Ranger Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Ranger on Hard!
0.2%


Good Samaritan

0.2%


The Professor Ivo Award

You have crafted 1000 recipes (tech tables)
0.2%


Seriously, Marine?

You've made it to the bottom of The Pit with the Marine, Seriously!
0.2%


Claustrophobia

You have completed the game in Quick mode
0.2%


Golf Clap

You have completed the game in Fast mode
0.2%


Lord of War

You have crafted 100 Ay-kays
0.2%


Weapon Smith

You have crafted 100 weapons
0.2%


Murder of Crows

You have killed 25 of your own species (Morrigi)
0.2%


Suul'ka Hunter

You have killed 25 of your own species (Liir)
0.2%


Quadragesimus Gravis

You've survived to Floor 40, Seriously!
0.2%


Quinque et Tricensimus Gravis

You've survived to Floor 35, Seriously!
0.2%


MindGames or MindFreak?

You've made it to the bottom of The Pit with the five character classes from The Pit and MindGames on Seriously!
0.2%


Hippy-dippy whatever, maaaan.

0.2%


Quadragesimus Insanis

You've survived past Floor 40 on Insane!
0.2%


Quinque et Tricensimus Insanis

You've survived past Floor 35 on Insane!
0.2%


Mercenary Win Insane

You've made it to the bottom of The Pit with the Mercenary on Insane!
0.1%


Mercenary Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Mercenary on Hard!
0.1%


Mercenary Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Mercenary on Normal!
0.1%


Seriously, Mercenary?

You've made it to the bottom of The Pit with the Mercenary, Seriously!
0.1%


Pit Affective Disorder

0.1%


I don't drink... wine.

0.1%


Mercenary Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Mercenary on Easy!
0.1%


Shepherd Win Normal

You've made it to the bottom of The Pit with the Shepherd on Normal!
0.1%


Sword of the Starbux

0.1%


Shepherd Win Easy

You've made it to the bottom of The Pit with the Shepherd on Easy!
0.1%


Shepherd Win Hard

You've made it to the bottom of The Pit with the Shepherd on Hard!
0.1%


Yonside The Sepulchre

You've made it to the bottom of The Pit with the Shepherd on Insane!
0.1%


Seriously, Shepherd?

You've made it to the bottom of The Pit with the Shepherd, Seriously!
0.1%


Juggernaut

Equip Imuki PBA and Shaka'Sal rifle.
0.1%


Demon

Equip Imuki PBA.
0.1%


Fright Night

0.1%


Enoch Dominus

0.1%


It's Alive!

0%


On A Pale Horse

0%


Lich Win Easy

0%


Lich Win Normal

0%


Lich Win Hard

0%


Lich Win Insane

0%


Seriously, Lich?

0%