Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Final Exam

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 32
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
53.3%

Who’s the strongest?

Exterminate 3 hordes.
49.5%

Gunsmith

Find a new weapon.
46.9%

Promising start

Complete a mission in the game.
32.8%

Horde hunter

Exterminate 10 hordes.
31.1%

Fun

Complete an online multiplayer game.
29.0%

Thirsty

Find 12 cans.
28.2%

Small massacre

Kill 500 monsters.
22.7%

Midterm exam

Complete 4 missions in the game.
19.2%

Massacre

Kill 1,000 monsters.
14.0%

Healer

Heal a character on the ground 10 times in multiplayer mode.
11.3%

This is only the beginning

Finish all the missions in the game.
8.0%

Mega horde hunter

Exterminate 50 hordes.
6.8%

Top of the class

Win the golden glove on one mission.
6.1%

Cooperation

Complete a mission in 2 player local game mode.
5.7%

Mega massacre

Kill 2,500 monsters.
4.3%

Collector

Find all weapons with the same character.
4.2%

Apprentice Terminator

Achieve a 10,000 point combo.
3.8%

Apprentice arsonist

Kill 150 monsters with fire.
2.5%

Apprentice butcher

Kill 250 monsters with the chainsaw.
2.3%

Temptation

Launch the 4 special skills specific to one character in a single mission.
2.3%

Star student

Win the golden glove on 4 missions.
2.2%

Small disintegration

Score 200,000 points in a single game.
1.6%

Slaughter

Kill 500 monsters with the chainsaw.
1.5%

Budding terminator

Achieve a 25,000 point combo.
1.5%

Arsonist

Kill 300 monsters with fire.
1.0%

Perfectionist

Get the gold in every mission.
1.0%

Terminator

Achieve a 50,000 point combo.
0.9%

Disintegration

Score 300,000 points in a single game.
0.8%

Mega terminator

Achieve a 100,000 point combo.
0.8%

Mega disintegration

Score 400,000 points in a single game.
0.8%

Maniac

Complete a mission without taking a single hit.
0.6%

Rock hard!

Complete all the missions in the game in "Rock hard" mode.