สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Shadow Warrior

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 92
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
68.1%

Pot Breaker

Destroy 50 destructible items
61.7%

Enraged (Tier 1)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Casual
60.3%

Tiny Grasshopper

Kill 100 enemies
53.2%

Anarchist (Tier 1)

Kill a Warlord on difficulty Casual
51.5%

Beheaded

Decapitate 50 enemies
49.9%

Party Crasher

Destroy 250 destructible items
49.8%

Enraged (Tier 2)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Normal
49.3%

Digger

Find 5 secrets
49.2%

Shredder

Dismember 500 enemies
43.2%

Anarchist (Tier 2)

Kill a Warlord on difficulty Normal
42.7%

Firestarter

Kill 20 enemies using environmental damage only
38.8%

Crying Assassin

Kill 500 enemies
38.5%

The Touch!

Obtain 5 power upgrades
38.4%

Spell Breaker (Tier 1)

Kill a Shaman on difficulty Casual
36.2%

Senpai

Learn 10 skills
34.5%

Massacre

Obtain 200 massacre bonuses
34.4%

Matador (Tier 1)

32.9%

Armed And Dangerous

Buy 5 weapon upgrades
32.3%

Bloodbath (Tier 1)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Casual
31.9%

Furious (Tier 1)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Casual
31.4%

Spell Breaker (Tier 2)

Kill a Shaman on difficulty Normal
30.7%

Tranquillizer

Kill 50 enraged demons
28.8%

Treasure Raider

Find 25 secrets
28.2%

Matador (Tier 2)

28.2%

Specialist

Kill 100 enemies using katana special attacks
26.9%

Hoodlum

Destroy 1000 destructible items
26.4%

Bloodbath (Tier 2)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Normal
26.0%

Furious (Tier 2)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Normal
25.1%

Nervine (Tier 1)

Kill a Berserker on difficulty Casual
24.3%

Horse Whisperer (Tier 1)

23.0%

Headshot

Kill 50 enemies with a headshot
20.6%

Nervine (Tier 2)

Kill a berserker on difficulty Normal
19.9%

Horse Whisperer (Tier 2)

19.1%

Berserk (Tier 1)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Casual
18.2%

Head Hunter (Tier 1)

18.2%

Shadow Warrior (Tier 1)

Complete the game on difficulty Casual
17.6%

Agent Of Mayhem

Kill 150 enemies using environmental damage only
15.6%

Berserk (Tier 2)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Normal
14.7%

Head Hunter (Tier 2)

14.5%

Shadow Warrior (Tier 2)

Complete the game on difficulty Normal
13.1%

Merciless

Kill 50 crawling demons
12.9%

Demolished

Kill 100 enemies with explosive environmental objects
11.3%

Defused

Kill 100 Mother demons before they explode
11.1%

Enraged (Tier 3)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Hard
10.4%

Anarchist (Tier 3)

Kill a Warlord on difficulty Hard
8.0%

Spell Breaker (Tier 3)

Kill a Shaman on difficulty Hard
7.8%

Headache

Kill 50 enemies using a demon head
7.6%

Cold Blooded Killer

Kill 2500 enemies
7.2%

Bloodbath (Tier 3)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Hard
7.1%

Toasted

Burn 100 enemies to death
7.1%

Matador (Tier 3)

5.8%

Furious (Tier 3)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Hard
5.3%

Nervine (Tier3)

Kill a berserker on difficulty Hard
5.0%

Horse Whisperer (Tier 3)

4.2%

Heart Attack

Kill 50 enemies with a demon heart
3.9%

Berserk (Tier 3)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Hard
3.8%

Head Hunter (Tier 3)

3.7%

Shadow Warrior (Tier 3)

Complete the game on difficulty Hard
3.4%

One Man Army

Buy all weapon upgrades
3.2%

Merciful

Kill 50 burning enemies
3.2%

Anarchist (Tier 4)

Kill a Warlord on difficulty Insane
3.2%

Detonator

Kill 75 enemies using sticky bombs
3.1%

Enraged (Tier 4)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Insane
3.0%

Slaughterhouse (Tier 1)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Casual
2.9%

Sensei

Learn all skills
2.9%

The Power!

Obtain all power upgrades
2.6%

Spell Breaker (Tier 4)

Kill a Shaman on difficulty Insane
2.6%

Cookie Monster

2.5%

Slaughterhouse (Tier 2)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Normal
2.4%

Bloodbath (Tier 4)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Insane
2.3%

Matador (Tier 4)

2.2%

Aviator

Kill 50 enemies ensnared in water trap
1.8%

Nervine (Tier 4)

Kill a berserker on difficulty Insane
1.7%

Horse Whisperer (Tier 4)

1.7%

Furious (Tier 4)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Insane
1.4%

Head Hunter (Tier 4)

1.4%

Shadow Warrior (Tier 4)

Complete the game on difficulty Insane
1.4%

Berserk (Tier 4)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Insane
1.3%

Nailed

Pin 50 enemies to walls with crossbow bolts
1.3%

Sleepyhead

Kill 50 stunned enemies
1.2%

Hell On Earth (Tier 1)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Casual
1.2%

Alice In Shadowland

1.2%

Slaughterhouse (Tier 3)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Hard
1.1%

Hell On Earth (Tier 2)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Normal
1.0%

Mr. Jones

Find all the secrets in the game
0.9%

Slaughterhouse (Tier 4)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Insane
0.9%

Hell On Earth (Tier 3)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Hard
0.9%

Raiden

Electrocute to death 100 enemies
0.8%

Hell On Earth (Tier 4)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Insane
0.7%

Demolition Man

Kill 1000 enemies using environmental damage only
0.6%

No Ordinary Wang

Complete the game on difficulty Heroic
0.5%

Achievement Whore

Unlock all achievements