สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Shadow Warrior

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 92
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Pot Breaker

Destroy 50 destructible items
73.8%


Enraged (Tier 1)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Casual
68.8%


Tiny Grasshopper

Kill 100 enemies
66.1%


Anarchist (Tier 1)

Kill a Warlord on difficulty Casual
59.4%


Digger

Find 5 secrets
56.6%


Enraged (Tier 2)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Normal
56.5%


Party Crasher

Destroy 250 destructible items
56.4%


Beheaded

Decapitate 50 enemies
56.1%


Shredder

Dismember 500 enemies
54.9%


Anarchist (Tier 2)

Kill a Warlord on difficulty Normal
49.0%


Firestarter

Kill 20 enemies using environmental damage only
48.2%


Spell Breaker (Tier 1)

Kill a Shaman on difficulty Casual
44.2%


Crying Assassin

Kill 500 enemies
44.1%


The Touch!

Obtain 5 power upgrades
44.1%


Senpai

Learn 10 skills
41.8%


Massacre

Obtain 200 massacre bonuses
39.7%


Matador (Tier 1)

39.6%


Armed And Dangerous

Buy 5 weapon upgrades
39.4%


Furious (Tier 1)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Casual
37.2%


Spell Breaker (Tier 2)

Kill a Shaman on difficulty Normal
36.7%


Tranquillizer

Kill 50 enraged demons
35.2%


Bloodbath (Tier 1)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Casual
34.6%


Treasure Raider

Find 25 secrets
33.7%


Specialist

Kill 100 enemies using katana special attacks
33.1%


Matador (Tier 2)

33.0%


Furious (Tier 2)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Normal
30.8%


Hoodlum

Destroy 1000 destructible items
30.7%


Nervine (Tier 1)

Kill a Berserker on difficulty Casual
28.9%


Bloodbath (Tier 2)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Normal
28.5%


Horse Whisperer (Tier 1)

27.8%


Nervine (Tier 2)

Kill a berserker on difficulty Normal
24.0%


Horse Whisperer (Tier 2)

23.1%


Headshot

Kill 50 enemies with a headshot
22.9%


Berserk (Tier 1)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Casual
21.7%


Head Hunter (Tier 1)

20.4%


Shadow Warrior (Tier 1)

Complete the game on difficulty Casual
20.4%


Berserk (Tier 2)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Normal
17.9%


Head Hunter (Tier 2)

16.8%


Agent Of Mayhem

Kill 150 enemies using environmental damage only
16.2%


Shadow Warrior (Tier 2)

Complete the game on difficulty Normal
15.9%


Enraged (Tier 3)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Hard
12.6%


Defused

Kill 100 Mother demons before they explode
12.6%


Merciless

Kill 50 crawling demons
12.5%


Demolished

Kill 100 enemies with explosive environmental objects
12.0%


Anarchist (Tier 3)

Kill a Warlord on difficulty Hard
11.6%


Spell Breaker (Tier 3)

Kill a Shaman on difficulty Hard
9.1%


Headache

Kill 50 enemies using a demon head
8.1%


Matador (Tier 3)

8.1%


Bloodbath (Tier 3)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Hard
7.7%


Toasted

Burn 100 enemies to death
7.2%


Cold Blooded Killer

Kill 2500 enemies
7.1%


Furious (Tier 3)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Hard
6.7%


Nervine (Tier3)

Kill a berserker on difficulty Hard
6.0%


Horse Whisperer (Tier 3)

5.7%


Berserk (Tier 3)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Hard
4.3%


Heart Attack

Kill 50 enemies with a demon heart
4.1%


Head Hunter (Tier 3)

4.1%


One Man Army

Buy all weapon upgrades
4.0%


Shadow Warrior (Tier 3)

Complete the game on difficulty Hard
3.9%


Anarchist (Tier 4)

Kill a Warlord on difficulty Insane
3.3%


Enraged (Tier 4)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Insane
3.3%


Detonator

Kill 75 enemies using sticky bombs
3.2%


Merciful

Kill 50 burning enemies
3.1%


The Power!

Obtain all power upgrades
3.0%


Sensei

Learn all skills
3.0%


Slaughterhouse (Tier 1)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Casual
2.9%


Spell Breaker (Tier 4)

Kill a Shaman on difficulty Insane
2.6%


Aviator

Kill 50 enemies ensnared in water trap
2.4%


Slaughterhouse (Tier 2)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Normal
2.4%


Bloodbath (Tier 4)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Insane
2.3%


Matador (Tier 4)

2.2%


Cookie Monster

2.1%


Furious (Tier 4)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Insane
1.7%


Nervine (Tier 4)

Kill a berserker on difficulty Insane
1.6%


Horse Whisperer (Tier 4)

1.5%


Head Hunter (Tier 4)

1.2%


Shadow Warrior (Tier 4)

Complete the game on difficulty Insane
1.2%


Berserk (Tier 4)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Insane
1.2%


Sleepyhead

Kill 50 stunned enemies
1.1%


Nailed

Pin 50 enemies to walls with crossbow bolts
1.0%


Slaughterhouse (Tier 3)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Hard
1.0%


Hell On Earth (Tier 1)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Casual
0.9%


Alice In Shadowland

0.8%


Hell On Earth (Tier 2)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Normal
0.8%


Mr. Jones

Find all the secrets in the game
0.7%


Hell On Earth (Tier 3)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Hard
0.6%


Slaughterhouse (Tier 4)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Insane
0.6%


Hell On Earth (Tier 4)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Insane
0.5%


Raiden

Electrocute to death 100 enemies
0.5%


Demolition Man

Kill 1000 enemies using environmental damage only
0.4%


No Ordinary Wang

Complete the game on difficulty Heroic
0.3%


Achievement Whore

Unlock all achievements
0.3%