Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Shadow Warrior

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 92
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
55.0%

Pot Breaker

Destroy 50 destructible items
48.4%

Enraged (Tier 1)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Casual
47.4%

Tiny Grasshopper

Kill 100 enemies
41.5%

Anarchist (Tier 1)

Kill a Warlord on difficulty Casual
40.6%

Beheaded

Decapitate 50 enemies
38.3%

Party Crasher

Destroy 250 destructible items
38.1%

Shredder

Dismember 500 enemies
37.9%

Enraged (Tier 2)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Normal
37.4%

Digger

Find 5 secrets
32.6%

Anarchist (Tier 2)

Kill a Warlord on difficulty Normal
32.5%

Firestarter

Kill 20 enemies using environmental damage only
29.5%

Crying Assassin

Kill 500 enemies
29.2%

The Touch!

Obtain 5 power upgrades
29.1%

Spell Breaker (Tier 1)

Kill a Shaman on difficulty Casual
27.5%

Senpai

Learn 10 skills
26.1%

Matador (Tier 1)

25.9%

Massacre

Obtain 200 massacre bonuses
25.2%

Bloodbath (Tier 1)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Casual
24.3%

Armed And Dangerous

Buy 5 weapon upgrades
23.9%

Furious (Tier 1)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Casual
23.2%

Spell Breaker (Tier 2)

Kill a Shaman on difficulty Normal
23.0%

Tranquillizer

Kill 50 enraged demons
21.3%

Treasure Raider

Find 25 secrets
20.9%

Matador (Tier 2)

20.6%

Specialist

Kill 100 enemies using katana special attacks
20.2%

Bloodbath (Tier 2)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Normal
20.2%

Hoodlum

Destroy 1000 destructible items
19.1%

Furious (Tier 2)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Normal
18.9%

Nervine (Tier 1)

Kill a Berserker on difficulty Casual
18.5%

Headshot

Kill 50 enemies with a headshot
18.3%

Horse Whisperer (Tier 1)

15.2%

Nervine (Tier 2)

Kill a berserker on difficulty Normal
14.7%

Horse Whisperer (Tier 2)

14.6%

Berserk (Tier 1)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Casual
14.5%

Agent Of Mayhem

Kill 150 enemies using environmental damage only
13.9%

Head Hunter (Tier 1)

13.8%

Shadow Warrior (Tier 1)

Complete the game on difficulty Casual
11.7%

Berserk (Tier 2)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Normal
11.1%

Head Hunter (Tier 2)

10.9%

Shadow Warrior (Tier 2)

Complete the game on difficulty Normal
10.5%

Demolished

Kill 100 enemies with explosive environmental objects
10.5%

Merciless

Kill 50 crawling demons
8.5%

Defused

Kill 100 Mother demons before they explode
8.4%

Enraged (Tier 3)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Hard
8.0%

Anarchist (Tier 3)

Kill a Warlord on difficulty Hard
6.1%

Spell Breaker (Tier 3)

Kill a Shaman on difficulty Hard
6.1%

Headache

Kill 50 enemies using a demon head
6.0%

Cold Blooded Killer

Kill 2500 enemies
5.7%

Toasted

Burn 100 enemies to death
5.7%

Bloodbath (Tier 3)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Hard
5.5%

Matador (Tier 3)

4.5%

Furious (Tier 3)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Hard
4.2%

Nervine (Tier3)

Kill a berserker on difficulty Hard
4.0%

Horse Whisperer (Tier 3)

3.5%

Heart Attack

Kill 50 enemies with a demon heart
3.2%

Berserk (Tier 3)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Hard
3.1%

Head Hunter (Tier 3)

3.1%

Shadow Warrior (Tier 3)

Complete the game on difficulty Hard
2.8%

Detonator

Kill 75 enemies using sticky bombs
2.8%

Anarchist (Tier 4)

Kill a Warlord on difficulty Insane
2.8%

Merciful

Kill 50 burning enemies
2.7%

Sensei

Learn all skills
2.7%

Enraged (Tier 4)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Insane
2.7%

One Man Army

Buy all weapon upgrades
2.6%

The Power!

Obtain all power upgrades
2.6%

Slaughterhouse (Tier 1)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Casual
2.3%

Cookie Monster

2.3%

Spell Breaker (Tier 4)

Kill a Shaman on difficulty Insane
2.2%

Slaughterhouse (Tier 2)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Normal
2.2%

Bloodbath (Tier 4)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Insane
2.1%

Matador (Tier 4)

1.9%

Aviator

Kill 50 enemies ensnared in water trap
1.7%

Nervine (Tier 4)

Kill a berserker on difficulty Insane
1.7%

Furious (Tier 4)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Insane
1.7%

Horse Whisperer (Tier 4)

1.5%

Berserk (Tier 4)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Insane
1.4%

Nailed

Pin 50 enemies to walls with crossbow bolts
1.4%

Sleepyhead

Kill 50 stunned enemies
1.4%

Shadow Warrior (Tier 4)

Complete the game on difficulty Insane
1.4%

Head Hunter (Tier 4)

1.3%

Alice In Shadowland

1.3%

Slaughterhouse (Tier 3)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Hard
1.3%

Hell On Earth (Tier 1)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Casual
1.2%

Hell On Earth (Tier 2)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Normal
1.2%

Mr. Jones

Find all the secrets in the game
1.1%

Slaughterhouse (Tier 4)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Insane
1.1%

Raiden

Electrocute to death 100 enemies
1.1%

Hell On Earth (Tier 3)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Hard
1.0%

Hell On Earth (Tier 4)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Insane
1.0%

Demolition Man

Kill 1000 enemies using environmental damage only
0.9%

No Ordinary Wang

Complete the game on difficulty Heroic
0.9%

Achievement Whore

Unlock all achievements