Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Shadow Warrior

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 92
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Pot Breaker

Destroy 50 destructible items
70.8%


Enraged (Tier 1)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Casual
65.5%


Tiny Grasshopper

Kill 100 enemies
62.5%


Anarchist (Tier 1)

Kill a Warlord on difficulty Casual
55.5%


Enraged (Tier 2)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Normal
53.4%


Beheaded

Decapitate 50 enemies
52.4%


Party Crasher

Destroy 250 destructible items
52.4%


Digger

Find 5 secrets
52.3%


Shredder

Dismember 500 enemies
50.9%


Anarchist (Tier 2)

Kill a Warlord on difficulty Normal
45.5%


Firestarter

Kill 20 enemies using environmental damage only
44.5%


Crying Assassin

Kill 500 enemies
40.5%


Spell Breaker (Tier 1)

Kill a Shaman on difficulty Casual
40.4%


The Touch!

Obtain 5 power upgrades
40.2%


Senpai

Learn 10 skills
38.0%


Massacre

Obtain 200 massacre bonuses
36.5%


Matador (Tier 1)

36.1%


Armed And Dangerous

Buy 5 weapon upgrades
35.7%


Furious (Tier 1)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Casual
34.3%


Spell Breaker (Tier 2)

Kill a Shaman on difficulty Normal
33.4%


Tranquillizer

Kill 50 enraged demons
32.2%


Bloodbath (Tier 1)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Casual
32.2%


Treasure Raider

Find 25 secrets
30.6%


Specialist

Kill 100 enemies using katana special attacks
30.1%


Matador (Tier 2)

30.0%


Furious (Tier 2)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Normal
28.2%


Hoodlum

Destroy 1000 destructible items
28.2%


Bloodbath (Tier 2)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Normal
26.5%


Nervine (Tier 1)

Kill a Berserker on difficulty Casual
26.4%


Horse Whisperer (Tier 1)

25.5%


Nervine (Tier 2)

Kill a berserker on difficulty Normal
21.8%


Headshot

Kill 50 enemies with a headshot
21.8%


Horse Whisperer (Tier 2)

21.0%


Berserk (Tier 1)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Casual
20.1%


Head Hunter (Tier 1)

19.0%


Shadow Warrior (Tier 1)

Complete the game on difficulty Casual
19.0%


Berserk (Tier 2)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Normal
16.5%


Agent Of Mayhem

Kill 150 enemies using environmental damage only
15.6%


Head Hunter (Tier 2)

15.5%


Shadow Warrior (Tier 2)

Complete the game on difficulty Normal
15.0%


Defused

Kill 100 Mother demons before they explode
11.7%


Enraged (Tier 3)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Hard
11.7%


Merciless

Kill 50 crawling demons
11.6%


Demolished

Kill 100 enemies with explosive environmental objects
11.5%


Anarchist (Tier 3)

Kill a Warlord on difficulty Hard
10.8%


Spell Breaker (Tier 3)

Kill a Shaman on difficulty Hard
8.3%


Headache

Kill 50 enemies using a demon head
7.8%


Matador (Tier 3)

7.4%


Bloodbath (Tier 3)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Hard
7.2%


Cold Blooded Killer

Kill 2500 enemies
7.1%


Toasted

Burn 100 enemies to death
6.8%


Furious (Tier 3)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Hard
6.2%


Nervine (Tier3)

Kill a berserker on difficulty Hard
5.6%


Horse Whisperer (Tier 3)

5.3%


Berserk (Tier 3)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Hard
4.1%


Heart Attack

Kill 50 enemies with a demon heart
4.0%


Head Hunter (Tier 3)

3.9%


Shadow Warrior (Tier 3)

Complete the game on difficulty Hard
3.8%


One Man Army

Buy all weapon upgrades
3.8%


Detonator

Kill 75 enemies using sticky bombs
3.2%


Enraged (Tier 4)

Kill 5 enemies within 10 seconds on difficulty Insane
3.1%


Anarchist (Tier 4)

Kill a Warlord on difficulty Insane
3.1%


Merciful

Kill 50 burning enemies
3.0%


The Power!

Obtain all power upgrades
2.9%


Slaughterhouse (Tier 1)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Casual
2.9%


Sensei

Learn all skills
2.9%


Spell Breaker (Tier 4)

Kill a Shaman on difficulty Insane
2.5%


Aviator

Kill 50 enemies ensnared in water trap
2.4%


Slaughterhouse (Tier 2)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Normal
2.3%


Cookie Monster

2.3%


Bloodbath (Tier 4)

Kill 3 enemies with one shot on difficulty Insane
2.3%


Matador (Tier 4)

2.2%


Furious (Tier 4)

Kill 10 enemies within 15 seconds on difficulty Insane
1.7%


Nervine (Tier 4)

Kill a berserker on difficulty Insane
1.7%


Horse Whisperer (Tier 4)

1.6%


Head Hunter (Tier 4)

1.3%


Shadow Warrior (Tier 4)

Complete the game on difficulty Insane
1.3%


Berserk (Tier 4)

Kill 15 enemies within 20 seconds on difficulty Insane
1.3%


Sleepyhead

Kill 50 stunned enemies
1.2%


Nailed

Pin 50 enemies to walls with crossbow bolts
1.2%


Alice In Shadowland

1.1%


Slaughterhouse (Tier 3)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Hard
1.1%


Hell On Earth (Tier 1)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Casual
1.0%


Mr. Jones

Find all the secrets in the game
0.9%


Hell On Earth (Tier 2)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Normal
0.9%


Slaughterhouse (Tier 4)

Kill 6 enemies with one shot on difficulty Insane
0.8%


Hell On Earth (Tier 3)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Hard
0.7%


Raiden

Electrocute to death 100 enemies
0.7%


Hell On Earth (Tier 4)

Kill 10 enemies with one shot on difficulty Insane
0.6%


No Ordinary Wang

Complete the game on difficulty Heroic
0.5%


Demolition Man

Kill 1000 enemies using environmental damage only
0.5%


Achievement Whore

Unlock all achievements
0.4%