Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards: Reloaded

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Mugger Mayhem

65.6%


Cable Svengali

48.9%


Enabler of the Year

47.5%


Lubber Band

45.0%


Tool Grabber

44.8%


You Love This Game!

44.4%


That’ll Do, Pig

42.8%


Unexpected Disco Stud

39.0%


We Would’ve Brought a Gift

37.6%


Urine Luck!

37.4%


Swirlie Swan Song

37.0%


Pretty (Gross) Woman

34.0%


Safe Citizen

34.0%


Law and Order: Lost Wages

32.4%


Not With My Whale, You Don’t!

32.4%


Making Friends Everywhere You Go

32.1%


Law and Order: Lost Wages II

31.7%


Frontier Pharmacist

31.2%


Road Rash

30.5%


Handy to Have Around the House

30.2%


Defying Physics

30.2%


Oh. My. God.

30.0%


Nuclear Crotch

27.6%


Busted!

18.0%


Order of the White Pants

15.8%


Something to Tell the Grandkids

14.9%


Yes! Yes! Yes!

11.8%


Fiscally Responsible

11.1%


The Old and The Hopeless

10.9%


No Boundaries

10.4%


Hey, Is This Yours?

5.9%


Thank You, Sir. May I Have Another?

5.5%


Credit Watcher Extraordinaire

4.7%


Is That All There is?

4.7%


I Can Walk the Walk!

4.3%


Yankmaster

3.5%


Cheapskate Ladykiller

3.3%


Secret Agent Man

3.2%


Whole Lotta Shakin’ Goin’ On

2.2%


Is This Something To Be Proud of?

2.0%