Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards: Reloaded

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
65.6%

Mugger Mayhem

47.9%

Cable Svengali

46.0%

Enabler of the Year

44.1%

Lubber Band

43.3%

Tool Grabber

43.0%

You Love This Game!

41.7%

That’ll Do, Pig

38.5%

Urine Luck!

37.9%

Unexpected Disco Stud

36.6%

We Would’ve Brought a Gift

36.1%

Swirlie Swan Song

33.7%

Pretty (Gross) Woman

33.7%

Safe Citizen

31.7%

Not With My Whale, You Don’t!

31.6%

Law and Order: Lost Wages

31.3%

Making Friends Everywhere You Go

30.9%

Law and Order: Lost Wages II

30.3%

Frontier Pharmacist

30.1%

Road Rash

29.5%

Handy to Have Around the House

29.4%

Defying Physics

29.3%

Oh. My. God.

26.6%

Nuclear Crotch

18.0%

Busted!

15.2%

Order of the White Pants

14.5%

Something to Tell the Grandkids

11.4%

Fiscally Responsible

11.3%

Yes! Yes! Yes!

10.8%

The Old and The Hopeless

10.4%

No Boundaries

6.1%

Hey, Is This Yours?

6.1%

Thank You, Sir. May I Have Another?

5.1%

Credit Watcher Extraordinaire

5.1%

Is That All There is?

4.7%

I Can Walk the Walk!

3.9%

Yankmaster

3.7%

Cheapskate Ladykiller

3.6%

Secret Agent Man

2.9%

Whole Lotta Shakin’ Goin’ On

2.6%

Is This Something To Be Proud of?