Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards: Reloaded

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Mugger Mayhem

65.2%


Cable Svengali

48.7%


Enabler of the Year

47.4%


Lubber Band

44.9%


Tool Grabber

44.8%


You Love This Game!

44.3%


That’ll Do, Pig

42.6%


Unexpected Disco Stud

38.8%


We Would’ve Brought a Gift

37.5%


Swirlie Swan Song

37.0%


Urine Luck!

36.4%


Safe Citizen

33.9%


Pretty (Gross) Woman

33.8%


Law and Order: Lost Wages

32.3%


Not With My Whale, You Don’t!

32.2%


Making Friends Everywhere You Go

31.9%


Law and Order: Lost Wages II

31.5%


Frontier Pharmacist

31.0%


Road Rash

30.2%


Handy to Have Around the House

30.0%


Defying Physics

30.0%


Oh. My. God.

29.8%


Nuclear Crotch

27.3%


Busted!

17.6%


Order of the White Pants

15.7%


Something to Tell the Grandkids

14.6%


Yes! Yes! Yes!

11.6%


The Old and The Hopeless

10.6%


Fiscally Responsible

10.6%


No Boundaries

10.0%


Hey, Is This Yours?

5.4%


Thank You, Sir. May I Have Another?

4.8%


Credit Watcher Extraordinaire

4.1%


Is That All There is?

4.0%


I Can Walk the Walk!

3.7%


Yankmaster

3.0%


Cheapskate Ladykiller

2.9%


Secret Agent Man

2.8%


Whole Lotta Shakin’ Goin’ On

1.7%


Is This Something To Be Proud of?

1.5%