สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

MirrorMoon EP

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 10
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
34.5%

Edwin

Visit a Star System named by another player
33.1%

Side A

Complete 95% of Side A
11.8%

Vespucci

Name your first star
11.1%

Eco Friendly

Complete a voyage without wasting energy
5.9%

Observatory

Activate a star map artifact
5.5%

The Other Way Round

Lose the keys in SideA in a different order
5.2%

AFK BRB

Complete a travel longer than 10 minutes
4.0%

Alexander

Name ten Star Systems
2.1%

Two Moons One Beacon

Complete Side A using only one beacon
1.9%

No More Paradoxes

Complete the game