Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

MirrorMoon EP

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
35.8%

Edwin

Visit a Star System named by another player
34.4%

Side A

Complete 95% of Side A
12.3%

Vespucci

Name your first star
11.5%

Eco Friendly

Complete a voyage without wasting energy
5.9%

Observatory

Activate a star map artifact
5.5%

The Other Way Round

Lose the keys in SideA in a different order
5.4%

AFK BRB

Complete a travel longer than 10 minutes
4.0%

Alexander

Name ten Star Systems
2.1%

Two Moons One Beacon

Complete Side A using only one beacon
1.8%

No More Paradoxes

Complete the game