Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

MirrorMoon EP

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
38.0%

Edwin

Visit a Star System named by another player
36.5%

Side A

Complete 95% of Side A
13.0%

Vespucci

Name your first star
12.1%

Eco Friendly

Complete a voyage without wasting energy
6.2%

Observatory

Activate a star map artifact
5.7%

The Other Way Round

Lose the keys in SideA in a different order
5.6%

AFK BRB

Complete a travel longer than 10 minutes
4.2%

Alexander

Name ten Star Systems
2.1%

Two Moons One Beacon

Complete Side A using only one beacon
1.7%

No More Paradoxes

Complete the game