Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

MirrorMoon EP

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Edwin

Visit a Star System named by another player
51.7%


Side A

Complete 95% of Side A
50.2%


Vespucci

Name your first star
19.7%


Eco Friendly

Complete a voyage without wasting energy
17.9%


Observatory

Activate a star map artifact
8.9%


AFK BRB

Complete a travel longer than 10 minutes
8.3%


The Other Way Round

Lose the keys in SideA in a different order
7.8%


Alexander

Name ten Star Systems
6.4%


Two Moons One Beacon

Complete Side A using only one beacon
2.8%


No More Paradoxes

Complete the game
2.0%