Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DLC Quest

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 22
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

These Used To Come Standard

Purchased the pause screen, animation and audio DLC packs.
85.3%


Big Spender

Spent one hundred coins.
82.4%


I've Got a Ruddy Gun!

77.5%


You Did It! Kind of.

You finished the game! Well it ended anyway. Maybe there's more?
77.3%


Hole in the wall

69.4%


Catch them all

Found all the hidden DLC packs in the DLC Quest campaign.
68.3%


Got the Girl

Finished the game, vanquished evil, and the hero got the girl.
65.7%


Everyone Gets This One

You progressed in the story! Congratulations! Is this really an accomplishment though?
60.7%


Consumerism

You bought everything in the DLC Quest campaign!
59.2%


My favorite awardment

51.3%


Who's a Good Player?

40.8%


At Least It's Not Stamps

Collected all the coins in the DLC Quest campaign.
37.7%


Not Exactly Noble

36.5%


You maniacs! You blew it up!

33.9%


Anything For An Awardment

Killed all the human NPCs and all the sheep. And for what? An awardment? Geez.
26.0%


Story is Important

You discovered the story of the mysterious DLC Man. Uh, congrats?
23.8%


Still Better Than Stamps

Collected all the coins in Live Freemium or Die.
19.7%


Nice Try

You tried to cheat! Isn't that cute? If this game had cheats, they wouldn't be free!
16.9%


I Get That Reference!

15.6%


Master of Unlocking

Found all the hidden DLC packs in Live Freemium or Die.
12.9%


Man That's Fast!

2.4%


Man That's Really Fast!

2.3%