Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fallen Enchantress: Legendary Heroes

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 55
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Built a City

All nations start with one.
58.9%


Monster Killer

You killed a monster!
57.2%


Defeated an Army

You have defeated an army!
54.4%


Recruited an NPC

Your Fame has lead a hero to your cause.
53.5%


Adventurer

Complete a quest.
52.9%


Explorer

Explore 10 goodie huts in a single game.
46.1%


Hero

Reach level 5 with a champion.
42.7%


Experienced

Play for 5 hours.
38.2%


Shopper

Buy an item from a shop.
37.8%


Exploiter

Tap 10 resources in a single game.
33.5%


Nice Pants!

Create a custom sovereign.
32.8%


Captured a City

You have captured an enemy city!
31.8%


Expert

Play for 10 hours.
31.3%


Expansionist

Control 5 cities in a single game.
31.3%


Dragon Slayer

Not since Peter MacNicol has one been slain!
30.8%


Forging Armies

Design a unit.
29.7%


Defeated Sovereign in Battle

You defeated a sovereign in battle!
29.6%


Urban Sprawl

Get a city to level 5 in one game.
23.9%


Veteran

Play for 20 hours.
23.1%


Exterminator

Defeat a faction.
22.2%


Ratslayer

Complete 10 quests in a single game.
17.1%


Champion

Reach level 15 with a champion.
16.4%


Hardcore

Play for 40 hours.
14.7%


Population Manager

Win and have at least 3,000 population.
14.0%


Trader

Make 1000 gildar from selling items in shops.
12.8%


Ally from the Swamp

Recruit Tuatha
12.2%


The Desert Mage

Recruit Raza the Wild
11.0%


Lady Umber's Assassin

Recruit Ascian
10.2%


Guard from the Tomb

Recruit Mausolos
9.1%


A Leader of Men

Win by defeating all of your opponents.
8.9%


A Great Seeker

Win by completing the Master Quest.
8.3%


A Mighty Sorcerer

Win by casting the Spell of Making.
8.2%


The Brood Warden Champion

Recruit Kasst
6.9%


One...More...Turn....

Play for 100 hours.
6.3%


Defeat the Guardian of the World's End

You've managed to slay Vetrar!
6.0%


Defeat the Lord Who Dwells Below

You've managed to slay Abeix!
5.9%


Rise of Altar

Win as Altar.
5.8%


Lord of Necromancy

Recruit Gallowman
5.6%


Defeat the Ruin of Summer

You've managed to slay Morian!
5.5%


Defeat the Lord Who Levels Mountains

You've managed to slay Torax!
5.4%


Darkling Allies

Recruit Nen Ratcatcher
5.1%


Defeat the Pyre of Man

You've managed to slay Delin!
4.9%


Rise of Pariden

Win as Pariden.
4.3%


Peacemaker

Win by forging an alliance with all players.
3.8%


Rise of Gilden

Win as Gilden.
3.7%


Rise of Capitar

Win as Capitar.
3.6%


Rise of Tarth

Win as Tarth.
3.3%


Rise of Resoln

Win as Resoln.
2.9%


Legendary Hero

Awarded for completion of the Legendary Hero scenario.
2.5%


Rise of Yithril

Win as Yithril.
2.4%


Waiting Out the Clock

Win by having the highest score by the turn limit.
2.2%


Rise of Umber

Win as Umber.
1.9%


Rise of Kraxis

Win as Kraxis.
1.9%


Rise of Magnar

Win as Magnar.
1.9%


Look at Me!

Share your custom unit on Facebook.
1.0%