Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fallen Enchantress: Legendary Heroes

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 55
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
57.0%

Built a City

All nations start with one.
54.8%

Monster Killer

You killed a monster!
51.7%

Defeated an Army

You have defeated an army!
50.9%

Recruited an NPC

Your Fame has lead a hero to your cause.
50.3%

Adventurer

Complete a quest.
42.9%

Explorer

Explore 10 goodie huts in a single game.
39.6%

Hero

Reach level 5 with a champion.
35.5%

Experienced

Play for 5 hours.
34.8%

Shopper

Buy an item from a shop.
30.5%

Exploiter

Tap 10 resources in a single game.
30.1%

Nice Pants!

Create a custom sovereign.
29.1%

Captured a City

You have captured an enemy city!
28.5%

Expert

Play for 10 hours.
28.5%

Expansionist

Control 5 cities in a single game.
28.1%

Dragon Slayer

Not since Peter MacNicol has one been slain!
27.6%

Forging Armies

Design a unit.
26.7%

Defeated Sovereign in Battle

You defeated a sovereign in battle!
21.9%

Urban Sprawl

Get a city to level 5 in one game.
20.8%

Veteran

Play for 20 hours.
20.1%

Exterminator

Defeat a faction.
15.8%

Ratslayer

Complete 10 quests in a single game.
14.7%

Champion

Reach level 15 with a champion.
13.2%

Hardcore

Play for 40 hours.
12.6%

Population Manager

Win and have at least 3,000 population.
11.6%

Trader

Make 1000 gildar from selling items in shops.
11.0%

Ally from the Swamp

Recruit Tuatha
10.0%

The Desert Mage

Recruit Raza the Wild
8.7%

Lady Umber's Assassin

Recruit Ascian
8.2%

A Leader of Men

Win by defeating all of your opponents.
8.1%

Guard from the Tomb

Recruit Mausolos
7.5%

A Mighty Sorcerer

Win by casting the Spell of Making.
7.4%

A Great Seeker

Win by completing the Master Quest.
6.3%

The Brood Warden Champion

Recruit Kasst
5.8%

One...More...Turn....

Play for 100 hours.
5.4%

Defeat the Guardian of the World's End

You've managed to slay Vetrar!
5.3%

Rise of Altar

Win as Altar.
5.2%

Defeat the Lord Who Dwells Below

You've managed to slay Abeix!
5.0%

Lord of Necromancy

Recruit Gallowman
4.9%

Defeat the Ruin of Summer

You've managed to slay Morian!
4.8%

Defeat the Lord Who Levels Mountains

You've managed to slay Torax!
4.6%

Darkling Allies

Recruit Nen Ratcatcher
4.3%

Defeat the Pyre of Man

You've managed to slay Delin!
3.9%

Rise of Pariden

Win as Pariden.
3.4%

Rise of Gilden

Win as Gilden.
3.3%

Rise of Capitar

Win as Capitar.
3.3%

Peacemaker

Win by forging an alliance with all players.
3.0%

Rise of Tarth

Win as Tarth.
2.7%

Rise of Resoln

Win as Resoln.
2.3%

Legendary Hero

Awarded for completion of the Legendary Hero scenario.
2.2%

Rise of Yithril

Win as Yithril.
2.0%

Waiting Out the Clock

Win by having the highest score by the turn limit.
1.8%

Rise of Umber

Win as Umber.
1.7%

Rise of Kraxis

Win as Kraxis.
1.7%

Rise of Magnar

Win as Magnar.
1.0%

Look at Me!

Share your custom unit on Facebook.