Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Fallen Enchantress: Legendary Heroes

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 55
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Built a City

All nations start with one.
57.9%


Monster Killer

You killed a monster!
55.8%


Defeated an Army

You have defeated an army!
52.8%


Recruited an NPC

Your Fame has lead a hero to your cause.
51.9%


Adventurer

Complete a quest.
51.3%


Explorer

Explore 10 goodie huts in a single game.
44.1%


Hero

Reach level 5 with a champion.
40.8%


Experienced

Play for 5 hours.
36.3%


Shopper

Buy an item from a shop.
35.9%


Exploiter

Tap 10 resources in a single game.
31.6%


Nice Pants!

Create a custom sovereign.
31.2%


Captured a City

You have captured an enemy city!
30.1%


Expansionist

Control 5 cities in a single game.
29.5%


Expert

Play for 10 hours.
29.3%


Dragon Slayer

Not since Peter MacNicol has one been slain!
29.0%


Forging Armies

Design a unit.
28.3%


Defeated Sovereign in Battle

You defeated a sovereign in battle!
27.8%


Urban Sprawl

Get a city to level 5 in one game.
22.5%


Veteran

Play for 20 hours.
21.4%


Exterminator

Defeat a faction.
20.8%


Ratslayer

Complete 10 quests in a single game.
16.1%


Champion

Reach level 15 with a champion.
15.3%


Hardcore

Play for 40 hours.
13.6%


Population Manager

Win and have at least 3,000 population.
13.1%


Trader

Make 1000 gildar from selling items in shops.
12.0%


Ally from the Swamp

Recruit Tuatha
11.4%


The Desert Mage

Recruit Raza the Wild
10.3%


Lady Umber's Assassin

Recruit Ascian
9.4%


Guard from the Tomb

Recruit Mausolos
8.4%


A Leader of Men

Win by defeating all of your opponents.
8.3%


A Great Seeker

Win by completing the Master Quest.
7.7%


A Mighty Sorcerer

Win by casting the Spell of Making.
7.7%


The Brood Warden Champion

Recruit Kasst
6.4%


One...More...Turn....

Play for 100 hours.
5.9%


Defeat the Guardian of the World's End

You've managed to slay Vetrar!
5.6%


Defeat the Lord Who Dwells Below

You've managed to slay Abeix!
5.4%


Rise of Altar

Win as Altar.
5.4%


Lord of Necromancy

Recruit Gallowman
5.2%


Defeat the Ruin of Summer

You've managed to slay Morian!
5.1%


Defeat the Lord Who Levels Mountains

You've managed to slay Torax!
5.0%


Darkling Allies

Recruit Nen Ratcatcher
4.7%


Defeat the Pyre of Man

You've managed to slay Delin!
4.5%


Rise of Pariden

Win as Pariden.
4.0%


Peacemaker

Win by forging an alliance with all players.
3.5%


Rise of Gilden

Win as Gilden.
3.5%


Rise of Capitar

Win as Capitar.
3.4%


Rise of Tarth

Win as Tarth.
3.1%


Rise of Resoln

Win as Resoln.
2.7%


Rise of Yithril

Win as Yithril.
2.3%


Legendary Hero

Awarded for completion of the Legendary Hero scenario.
2.3%


Waiting Out the Clock

Win by having the highest score by the turn limit.
2.1%


Rise of Umber

Win as Umber.
1.8%


Rise of Magnar

Win as Magnar.
1.8%


Rise of Kraxis

Win as Kraxis.
1.8%


Look at Me!

Share your custom unit on Facebook.
1.0%