สถิติการเล่นเกมโดยรวม

God Mode

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 25
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

The Hunter

Kill 100 creatures
60.3%


Born a Legend

Finish any map on any difficulty
47.6%


Badtriggerfinger

Purchase your first weapon upgrade
45.1%


Nothing Safe

Complete your first Oath
32.4%


Hand of Doom

Kill 50 enemies using melee
29.7%


Them Bones

Decapitate 100 Skeletons
22.3%


Deathbound

Complete any map without dying
22.2%


Heaven Beside You

Finish any map with 3 or more active Oaths
17.5%


Burden In My Holster

Fully upgrade one weapon
17.2%


Rune

Trigger 20 Mage seals
17.0%


Demon Cleaner

Kill 2500 creatures
17.0%


Embryo

Destroy 50 scarab eggs before they hatch
11.8%


The Day I Tried To Live

Survive the "Death" Test of Faith
10.6%


The Creature Lives

Enrage 10 Cyclops
7.2%


Stairway to Hell

Kill 20 creatures using the Hammer ability
5.6%


God Mode

Reach the final level and attain God Mode
3.3%


Odyssey

Complete all maps on hardest difficulty
2.4%


Sweetest Curse

Finish any map with 6 active Oaths on hardest difficulty
2.2%


Hades Yeah!

Complete any map on Platinum difficulty
2.0%


Buzzkill

Grind 50 creatures using the Buzzsaw melee attack
1.7%


Super Pants

Buy Super Pants
1.1%


Gold Mode

Collect 5 000 000 unspent gold
1.1%


Blow Up The Underworld

Purchase all upgrades
1.1%


Bone Carver

Kill 25 000 creatures
0.5%


Friendly Felony

Kill 25 teammates
0.5%