Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dragon's Lair

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bumbling Knight

Never make a correct move in a new game.
77.0%


Giddy Gone

Use the shortcut in the Giddy Goons room.
58.7%


Save Me

Complete the game on any mode.
31.4%


Eat Me

Lose your last life in the Drink Me scene... Watch Carefully!
7.2%


Quest Complete

Complete the game in Hard mode.
4.3%


Going Down

Get off on the elevator on the last floor.
3.7%


One More Quarter

Complete the game on Arcade Mode
3.7%


1983 Mode

Complete the game with the move guide turned off.
2.1%


Date with Daphne

Play Dragon's Lair on its Anniversary: June 19
2.1%


Choked Out

Dirk dies via asphyxiation in the bedroom scene.
1.6%


Flawless

Complete the game without dying.
0.7%


Lair King

Get the highest possible score (427,469).
0.4%