Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dragon's Lair

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
73.7%

Bumbling Knight

Never make a correct move in a new game.
56.5%

Giddy Gone

Use the shortcut in the Giddy Goons room.
32.6%

Save Me

Complete the game on any mode.
8.1%

Eat Me

Lose your last life in the Drink Me scene... Watch Carefully!
5.1%

Quest Complete

Complete the game in Hard mode.
4.9%

One More Quarter

Complete the game on Arcade Mode
4.5%

Going Down

Get off on the elevator on the last floor.
3.0%

1983 Mode

Complete the game with the move guide turned off.
2.9%

Date with Daphne

Play Dragon's Lair on its Anniversary: June 19
2.3%

Choked Out

Dirk dies via asphyxiation in the bedroom scene.
1.0%

Flawless

Complete the game without dying.
0.7%

Lair King

Get the highest possible score (427,469).