Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Blade Symphony

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 1
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
4.0%

0% Achievement Padawan

You've earned the highest honor of the land, earning a single achievement for beating the tutorial. I hope you feel accomplished