สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Super House of Dead Ninjas

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 46
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
78.4%

Ninja Novice

Kill 50 enemies in a single game
70.0%

In Spite Of All Dangers

Kill Spite
57.0%

Century Club Killa

Kill 100 enemies in a single game
56.2%

Mad Bomber

Kill 5 enemies with bombs in one game
51.9%

No Torment Too Great

Kill Torment
45.7%

Control Your Rage

Kill Rage
45.1%

Anger Mismanagement

Achieve Rage five times in one game
34.0%

Doom's Day

Kill Doom
33.1%

I'll Take The Other One

Defeat the One-Armed Ninja
24.0%

The Ultimate Ninja

Kill Abarghus
23.8%

Grenadier

Kill 20 enemies with bombs in one game
22.0%

Quarter Mil

Score 250,000 points in a single game
18.3%

Catlike Reflexes

Collect nine hearts in one game
17.8%

Queen of Hearts

"Off with their heads!"
15.6%

Passive Aggressive

Descend 50 floors without killing anything
11.9%

Horror Show

Kill Horror
10.9%

Dedication

Die 1000 times
7.8%

Explosives Expert

Kill 50 enemies with bombs in one game
6.4%

The Hard Stuff

Beat the game on Hard / See the True Ending
6.3%

Anti-Magic

Beat the game without ever using magic
6.2%

Medium At Large

Have a conversation with 10 ghosts in one game
5.6%

Redemption Game

Collect 15 tickets
4.3%

Disgust Dusted

Kill Disgust
3.9%

Half A Mil

Score 500,000 points in a single game
3.7%

Bomb Free

Beat the game without ever using bombs
3.4%

One-Armed Challenge

Complete the game with the One-Armed Ninja.
2.2%

Murder Millionaire

Score 1,000,000 points in a single game
2.0%

Chaotic Good

Beat the game with Chaos Mode active
1.8%

Multi Millionaire

Score 2,000,000 points in a single game
1.7%

No Throw

Beat the game without ever using projectiles
1.7%

Boss Rush Hard

Complete Boss Rush on "Hard".
1.5%

Wizard

Kill 100 enemies with magic in a single game
1.5%

Tinker Tailor

Create 4 custom costumes
1.3%

Master Builder

Publish a Custom Map
1.3%

Just Browsing

Play at least 10 custom levels
1.1%

Gold Digger

Collect 100 treasures
1.0%

Go Ninja!

Complete the game on "Ninja" difficulty, starting from the roof.
0.9%

7 Minutes In Hell

Beat the game in under 7 minutes
0.7%

Boss Rush Ninja

Complete Boss Rush on "Ninja".
0.7%

Fungal Friend

Run through Transdimensional Leakage without killing any mushrooms
0.6%

500K Ninja

Score 500,000 points in Ninja mode.
0.5%

6 Minute Dash

Achieve a 6 minute speed run or less on "Hard".
0.5%

Impossible Mission

Reach the bottom of Abarghus' Domain on "Ninja" difficulty.
0.5%

Stuff Of Nightmares

Complete Transdimensional Leakage on "Ninja" difficulty.
0.4%

High Scoring Ninja

Score 1 million points in Ninja mode.
0.4%

6 Minutes Of Madness

Achieve a 6 minute speed run or less on "Ninja".