Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Super House of Dead Ninjas

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Ninja Novice

Kill 50 enemies in a single game
79.5%


In Spite Of All Dangers

Kill Spite
71.4%


Century Club Killa

Kill 100 enemies in a single game
58.9%


Mad Bomber

Kill 5 enemies with bombs in one game
58.4%


No Torment Too Great

Kill Torment
53.8%


Control Your Rage

Kill Rage
48.1%


Anger Mismanagement

Achieve Rage five times in one game
46.8%


Doom's Day

Kill Doom
36.2%


I'll Take The Other One

Defeat the One-Armed Ninja
34.8%


Grenadier

Kill 20 enemies with bombs in one game
25.4%


The Ultimate Ninja

Kill Abarghus
25.3%


Quarter Mil

Score 250,000 points in a single game
23.4%


Catlike Reflexes

Collect nine hearts in one game
18.7%


Queen of Hearts

"Off with their heads!"
18.6%


Passive Aggressive

Descend 50 floors without killing anything
16.9%


Horror Show

Kill Horror
12.9%


Dedication

Die 1000 times
11.3%


Explosives Expert

Kill 50 enemies with bombs in one game
8.3%


Medium At Large

Have a conversation with 10 ghosts in one game
6.6%


The Hard Stuff

Beat the game on Hard / See the True Ending
6.4%


Anti-Magic

Beat the game without ever using magic
6.3%


Redemption Game

Collect 15 tickets
6.1%


Disgust Dusted

Kill Disgust
4.6%


Half A Mil

Score 500,000 points in a single game
4.1%


Bomb Free

Beat the game without ever using bombs
3.6%


One-Armed Challenge

Complete the game with the One-Armed Ninja.
3.4%


Murder Millionaire

Score 1,000,000 points in a single game
2.4%


Chaotic Good

Beat the game with Chaos Mode active
2.0%


Multi Millionaire

Score 2,000,000 points in a single game
1.9%


No Throw

Beat the game without ever using projectiles
1.7%


Boss Rush Hard

Complete Boss Rush on "Hard".
1.7%


Tinker Tailor

Create 4 custom costumes
1.5%


Wizard

Kill 100 enemies with magic in a single game
1.5%


Just Browsing

Play at least 10 custom levels
1.3%


Master Builder

Publish a Custom Map
1.2%


Gold Digger

Collect 100 treasures
1.0%


Go Ninja!

Complete the game on "Ninja" difficulty, starting from the roof.
1.0%


7 Minutes In Hell

Beat the game in under 7 minutes
0.9%


Fungal Friend

Run through Transdimensional Leakage without killing any mushrooms
0.7%


Boss Rush Ninja

Complete Boss Rush on "Ninja".
0.7%


6 Minute Dash

Achieve a 6 minute speed run or less on "Hard".
0.5%


Stuff Of Nightmares

Complete Transdimensional Leakage on "Ninja" difficulty.
0.5%


500K Ninja

Score 500,000 points in Ninja mode.
0.5%


High Scoring Ninja

Score 1 million points in Ninja mode.
0.4%


Impossible Mission

Reach the bottom of Abarghus' Domain on "Ninja" difficulty.
0.4%


6 Minutes Of Madness

Achieve a 6 minute speed run or less on "Ninja".
0.4%