Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Insurgency

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 73
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Ground Control I

Capture one control point
38.6%


First Blood

Get the first kill in a round
29.5%


War Hero I

Be the Most Valuable Player
25.9%


Ground Control I (Coop)

Capture one control point while playing in cooperative mode
19.1%


Ground Control II

Capture 10 control points
18.0%


Bodycount I

Kill 100 players of the opposing team
15.7%


Air Tight

Successfully defend all caches in Strike
13.4%


First Blood (Coop)

Get the first kill in a round while playing in cooperative mode
12.7%


Ground Control II (Coop)

Capture 10 control points while playing in cooperative mode
10.8%


All In (Coop)

Capture an objective with your entire team while playing in cooperative mode
9.6%


Bodycount I (Coop)

Kill 100 players of the opposing team while playing in cooperative mode
9.6%


War Hero II

Become the MVP 10 times
9.0%


Hero Cap I

Secure an objective to revive your team if you’re the last guy alive
8.6%


Bodycount II

Kill 250 players of the opposing team
7.9%


Bodycount II (Coop)

Kill 250 players of the opposing team while playing in cooperative mode
6.0%


Decisive Victory: Ministry

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Ministry
5.3%


Ground Control III

Capture 50 control points
4.9%


Hurt Locker

Survive a C4 blast
4.9%


Decisive Victory: Buhriz

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Buhriz
4.5%


Ground Control III (Coop)

Capture 50 control points while playing in cooperative mode
4.3%


War Hero III

Become the MVP 25 times
4.3%


Decisive Victory: Market

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Market
4.2%


Recruited

Complete the training course
4.0%


Bodycount III

Kill 500 players of the opposing team
4.0%


Decisive Victory: Sinjar

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Sinjar
3.9%


Decisive Victory: Siege

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Siege
3.9%


Bodycount III (Coop)

Kill 500 players of the opposing team while playing in cooperative mode
3.8%


Decisive Victory: Contact

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Contact
3.6%


Decisive Victory: District

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of District
3.5%


Decisive Victory: Revolt

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Revolt
2.9%


Decisive Victory: Heights

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Heights
2.8%


Clean Sweep: Ministry

Successfully complete the cooperative hunt mission of Ministry
2.6%


Ground Control IV (Coop)

Capture 100 control points while playing in cooperative mode
2.4%


Hero Cap II

Secure an objective to revive your team if you’re the last guy alive 5 times
2.4%


Ground Control IV

Capture 100 control points
2.3%


Clean Sweep: Contact

Successfully complete the cooperative hunt mission of Contact
2.2%


Clean Sweep: Uprising

Successfully complete the cooperative hunt mission of Uprising
2.2%


War Hero IV

Become the MVP 50 times
2.2%


Bodycount IV (Coop)

Kill 1,000 players of the opposing team while playing in cooperative mode
2.1%


Clean Sweep: Panj

Successfully complete the cooperative hunt mission of Panj
2.0%


Clean Sweep: District

Successfully complete the cooperative hunt mission of District
1.9%


Hurt Locker (Coop)

Survive a C4 blast while playing in cooperative mode
1.8%


Bodycount IV

Kill 1,000 players of the opposing team
1.8%


Clean Sweep: Heights

Successfully complete the cooperative hunt mission of Heights
1.7%


Hero Cap III

Secure an objective to revive your team if you’re the last guy alive 10 times
1.3%


Decisive Victory: Peak

Successfully complete the cooperative checkpoint mission of Peak
1.3%


Bodycount V (Coop)

Kill 2,500 players of the opposing team while playing in cooperative mode
1.0%


First Blood 2: Blade Reckoning (Coop)

Get the first kill in a round with a knife while playing in cooperative mode
1.0%


Decisive Victory: Complete

Successfully complete all cooperative checkpoint missions
0.9%


First Blood 2: Blade Reckoning

Get the first kill in a round with a knife
0.8%


All In

Capture an objective with your entire team
0.7%


Bodycount V

Kill 2,500 players of the opposing team
0.7%


Hero Cap IV

Secure an objective to revive your team if you’re the last guy alive 25 times
0.6%


Head Hunter

Get 5 headshots in a row
0.6%


Ground Control V (Coop)

Capture 500 control points while playing in cooperative mode
0.6%


Clean Sweep: Complete

Successfully complete all cooperative hunt missions
0.6%


Bodycount VI (Coop)

Kill 5,000 players of the opposing team while playing in cooperative mode
0.6%


Ground Control V

Capture 500 control points
0.5%


Silent But Deadly (Coop)

Knife 5 enemies in 1 round while playing in cooperative mode
0.5%


Head Hunter (Coop)

Get 5 headshots in a row while playing in cooperative mode
0.5%


Bodycount VIII (Coop)

Kill 25,000 players of the opposing team while playing in cooperative mode
0.4%


Bodycount VII

Kill 10,000 players of the opposing team
0.4%


Bodycount VI

Kill 5,000 players of the opposing team
0.4%


Silent But Deadly

Knife 5 enemies in 1 round
0.4%


Aced It!

Complete the training course in less than 16 minutes without dying
0.4%


Ground Control VI

Capture 1,000 control points
0.4%


Bodycount VII (Coop)

Kill 10,000 players of the opposing team while playing in cooperative mode
0.4%


Ground Control VI (Coop)

Capture 1,000 control points while playing in cooperative mode
0.4%


Bodycount X

Kill 100,000 players of the opposing team
0.3%


Bodycount X (Coop)

Kill 100,000 players of the opposing team while playing in cooperative mode
0.3%


Bodycount IX (Coop)

Kill 50,000 players of the opposing team while playing in cooperative mode
0.3%


Bodycount IX

Kill 50,000 players of the opposing team
0.3%


Bodycount VIII

Kill 25,000 players of the opposing team
0.3%