Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Cave

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 27
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
41.8%

A Midsummer Knight's Thieve

Helped the Knight obtain Excalibur.
31.2%

What You Always Wanted

Reached the bottom of The Cave.
28.2%

Funnier Than a Burning Carnival

Enabled the Hillbilly to burn down the Carnival.
27.5%

It Belongs In a Museum

Came ever-so-close to recovering the Sarcophagus.
27.1%

God Bless Us, Every One

Stood by and watched as the Twins murdered their parents.
26.2%

Such Bad Children

Watched Mummy and Daddy's furniture get broken all to bits.
24.8%

Prevenge

Served as an accessory to the Time Traveler's murder of her enemy's ancestor.
24.2%

Shoplifting

Saw a postcard stolen from the Gift Shop.
19.8%

Grand Theft Karma

Played some dubious role in the Monk's murder of his Master.
19.6%

Learn to Stop Worrying

Shared in the blame for the Scientist's act of mass murder.
16.3%

To Soothe A Savage Beast

Recorded and played back the elevator music from the Zoo food court.
8.8%

Royal Buffet

Where did the King go anyway?
8.5%

Embrace Impermanence

Broke bridges.
8.0%

Fire In The Hole

3 die by the Miner's hand.
6.9%

Creamed Corn

Food-based destruction.
6.1%

Win-win-win-win-win-win-win

Everyone reached the bottom.
6.1%

Hazardous Work Environment

Slipped, where wet.
5.6%

Smells Like Team Spirit

Made all three characters smell like a dinosaur at once.
5.5%

Well Done

Sacrificed oneself for ultimate flavor.
5.3%

Corruption

Saw the darkness in all our hearts.
4.8%

Remorse

Remembered it's wrong to steal.
2.9%

Weight of the Beast

The scale reveals a baleful figure.
2.8%

Walk Like An Adventurer

Pantomimed an ancient hieroglyph.
2.4%

Redemption

Saw the good in everyone.
2.0%

The Whole Story

Collector of forgotten dreams.
1.7%

Don't Fill Up On Fortune Cookies

Peered into everyone's fate.
1.3%

Who Wants to Live Forever

Got everyone out of The Cave without dying once.