Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Thomas Was Alone

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Be There or Be...

87.6%


Achievement for One

Find the first achievement pickup in 'Spawn'.
76.9%


The Hero Thomas Needs

64.5%


On the Hop

Jump 800 times.
58.4%


I'm Rubber, You're Glue

54.3%


Part of the Problem

Bounce on Laura 100 times.
52.5%


Double Act

Find the first achievement pickup in 'Array'.
49.7%


Gamification

Find the second achievement pickup in 'Spawn'.
46.2%


Not Exactly a Tesseract

Find the second achievement pickup in 'Origin'.
43.5%


Derezzed

41.8%


Experienced Jumper

Jump 1600 times.
40.9%


They Seek It Here, They Seek It There...

Find the second achievement pickup in 'Array'.
37.6%


A Token of Love

Find the first achievement pickup in 'Associations'.
36.9%


Viridian

36.0%


Mario

Jump 2400 times.
34.4%


Huge Success

Die 100 times.
33.7%


Winter is Coming

33.7%


Tighten Up the Graphics on Level 3

32.4%


Hidden Depths

Find the first achievement pickup in 'Origin'.
31.0%


Electric Boogaloo

31.0%


Up, and to the Right

30.5%


Achievements, All the Way Down

Find the second achievement pickup in 'Itterate'.
30.3%


A Selfless Act

Find the second achievement pickup in 'Design'.
30.2%


The Last Place You Look

Find the first achievement pickup in 'Invert'.
28.8%


Darwinian Collection

Find the second achievement pickup in 'Invert'.
28.4%


Needs More Hats

Find the second achievement pickup in 'Generation'.
28.3%


Thomas Was Not Alone

Finish the game.
28.2%


Shared Hobby

Find the second achievement pickup in 'Associations'.
26.3%


And In the Darkness, Find Them

Find the first achievement pickup in 'Itterate'.
25.4%


That's What You Gets

Find the first achievement pickup in 'Y+1, X+1'.
23.9%


49 Shades of Grey

Find the first achievement pickup in 'Generation'.
20.7%


Dwindling Capacity

Find the second achievement pickup in 'Purge'.
20.2%


The Breakfast Club

Find the first achievement pickup in 'Design'.
19.9%


The Final MacGuffin

Find the second achievement pickup in 'Y+1, X+1'.
17.3%


Distractions

Find the first achievement pickup in 'Purge'.
16.6%