Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Thomas Was Alone

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Be There or Be...

87.6%


Achievement for One

Find the first achievement pickup in 'Spawn'.
76.8%


The Hero Thomas Needs

64.4%


On the Hop

Jump 800 times.
58.2%


I'm Rubber, You're Glue

54.1%


Part of the Problem

Bounce on Laura 100 times.
52.3%


Double Act

Find the first achievement pickup in 'Array'.
49.5%


Gamification

Find the second achievement pickup in 'Spawn'.
46.1%


Not Exactly a Tesseract

Find the second achievement pickup in 'Origin'.
43.3%


Derezzed

41.6%


Experienced Jumper

Jump 1600 times.
40.6%


They Seek It Here, They Seek It There...

Find the second achievement pickup in 'Array'.
37.5%


A Token of Love

Find the first achievement pickup in 'Associations'.
36.7%


Viridian

35.8%


Mario

Jump 2400 times.
34.2%


Winter is Coming

33.5%


Huge Success

Die 100 times.
33.4%


Tighten Up the Graphics on Level 3

32.2%


Hidden Depths

Find the first achievement pickup in 'Origin'.
30.9%


Electric Boogaloo

30.9%


Up, and to the Right

30.4%


Achievements, All the Way Down

Find the second achievement pickup in 'Itterate'.
30.2%


A Selfless Act

Find the second achievement pickup in 'Design'.
30.0%


The Last Place You Look

Find the first achievement pickup in 'Invert'.
28.7%


Darwinian Collection

Find the second achievement pickup in 'Invert'.
28.2%


Needs More Hats

Find the second achievement pickup in 'Generation'.
28.1%


Thomas Was Not Alone

Finish the game.
28.1%


Shared Hobby

Find the second achievement pickup in 'Associations'.
26.2%


And In the Darkness, Find Them

Find the first achievement pickup in 'Itterate'.
25.3%


That's What You Gets

Find the first achievement pickup in 'Y+1, X+1'.
23.7%


49 Shades of Grey

Find the first achievement pickup in 'Generation'.
20.6%


Dwindling Capacity

Find the second achievement pickup in 'Purge'.
20.1%


The Breakfast Club

Find the first achievement pickup in 'Design'.
19.8%


The Final MacGuffin

Find the second achievement pickup in 'Y+1, X+1'.
17.1%


Distractions

Find the first achievement pickup in 'Purge'.
16.4%