Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DmC Devil May Cry

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 58
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Time to go to work guys!

Purchase your first upgrade
89.3%


Come on Puppy. Let's go!

Defeat your pursuer
87.9%


It's got to stay in the family

Acquire Arbiter
83.4%


Impressive

Slay 100 Demons
82.4%


Thing drives me crazy

Acquire Osiris
81.8%


Only kind of gift worth giving

Acquire the Angel Boost ability
76.9%


Flock off, feather-face!

Survive the encounter with the Tyrant
71.9%


This baby sure can pack a punch

Acquire Eryx
64.7%


He's a demon too

Help Phineas retrieve his eye
61.1%


You are not a Human, are you?

Acquire the Devil Trigger ability
59.8%


No talking!

Acquire Aquila
57.4%


More than just a few sparks

Acquire Revenant
55.5%


Whatever, Lady

Defeat Mundus' spawn
53.9%


You're not going to shoot me

Acquire Kablooey
52.8%


It's time to finish this!

Help Vergil open the Vault
50.1%


Cleaning up his Dad's mess

Defeat Mundus
49.6%


The end? Don't bet on it

Complete the final mission on Human, Devil Hunter or Nephilim difficulty
48.4%


This is my kind of rain

Spend 10,000 Red Orbs
48.1%


Sensational!

Gain a SSS Style Rank during combat
47.8%


Stylish!

Complete a mission with a SSS rank
33.1%


Where does the time go?

Complete a level with 2 minutes or less on the clock
31.1%


And you are set free

Free half of the Lost Souls
30.8%


You'll never have her fire

Kill 100 enemies using nothing but Angel weapons
28.1%


In the name of my father

Kill 100 enemies using nothing but Demon weapons
26.9%


It's only the rain

Kill 10 enemies by pushing them into the Hurricane ride on Mission 1
23.5%


It's showtime. Come on!

Earn 1,500 Style Bonuses
20.9%


A man with guts and honor

Reach the end of the descent on Mission 6 having killed all of the enemies
19.7%


Bring it on!

Slay 1,000 Demons
19.4%


We have an uninvited guest

Defeat a Wisp
16.7%


This party's just getting crazy!

Complete 10 Secret Missions
13.8%


You don't belong here

Defeat an Imprisoner
12.8%


Our souls are at odds brother

Complete Vergil's downfall
11.4%


Looks like it's your lucky day

Complete a level without taking any damage
11.1%


Now my coat's all charred

Navigate the Sky Bridge on Mission 16 without hitting the lasers
11.0%


For Tony Redgrave

Kill 50 enemies using nothing but firearms
10.0%


Absolutely crazy about it

Spend 50,000 Red Orbs
6.6%


Too easy!

Complete all missions on the Son of Sparda difficulty
5.6%


Dude, the show's over!

Find all of the Keys
5.2%


Let's welcome chaos!

Open all of the Secret Doors
4.9%


One hell of a party!

Complete all of the Secret Missions
4.6%


Fill your dark soul with light

Free all of the Lost Souls
4.2%


You can't handle it

Upgrade Dante's Devil Trigger to maximum
4.2%


Let's rock, baby!

Upgrade Dante's health to maximum
4.1%


Keeps getting better and better

Gain a 100% completion rank on all missions (difficulty doesn't matter)
4.0%


Power... Give me more power!

Purchase all of Dante's combat upgrades
3.9%


Every hero has a weakness

Complete Furnace of Souls without taking damage from the furnace
3.6%


This is what I live for!

Complete all missions on the Heaven or Hell difficulty
2.8%


Devils never cry

Complete all missions on the Dante Must Die difficulty
2.3%


Looks like we have a winner

Slay 5,000 Demons
2.2%


I need more power!

Complete Vergil's downfall on Son of Sparda difficulty
1.9%


Might controls everything

Gain a 100% completion rank on all missions in Vergil's downfall (difficulty doesn't matter)
1.5%


Now I'm a little motivated!

Complete Vergil's downfall on Heaven or Hell difficulty
1.3%


I've come to retrieve my power

Acquire all of Vergil's health, Devil trigger and combat upgrades
1.3%


Jackpot!

Complete all missions on the Nephilim difficulty with a SSS rank
1.3%


And welcome to Hell!

Complete all missions on the Hell and Hell difficulty
1.3%


This is the power of Sparda!

Complete Vergil's downfall on Vergil Must Die difficulty
1.2%


I'll try it your way for once

Complete all missions in Vergil's downfall on the Nephilim difficulty with a SSS rank
1.0%


You're not worthy as my opponent

Complete Vergil's downfall on Hell and Hell difficulty
0.9%