สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Planets Under Attack

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
53.8%

Don't panic!

Successfully defend a planet with just a few citizens on it (except for offline multiplayer).
33.5%

Thorough

Earn all stars in a single mission in the Humanity Inc.campaign.
30.0%

Private

Get 5 stars in the Humanity Inc.campaign.
22.3%

Jack of all trades

Win in each basic game mode: Elimination, Capture, Domination, King of the Hill.
16.9%

Narrow escape

Capture a planet when you have no planets left in any mode except for offline multiplayer.
13.6%

Midshipman

Get 10 stars in the Humanity Inc.campaign.
11.9%

Half way

Complete half of the Humanity Inc.campaign.
11.3%

Exterminator

Purge all Swarm planets before completing the mission.
7.1%

Tactician

Trick Destrobos' death planet into attacking its own ally during the boss battle.
5.5%

Lieutenant

Get 20 stars in the Humanity Inc.campaign.
3.9%

Commander

Get 30 stars in the Humanity Inc.campaign.
3.5%

Heart of iron

Win a 4 player free for all match against 3 hard AI.
3.3%

Pinnacle of Man

Complete all missions in the Humanity Inc. campaign.
3.0%

Captain

Get 40 stars in the Humanity Inc.campaign.
2.9%

Team Player

Win an online team multiplayer match.
2.7%

Vice Admiral

Get 50 stars in the Humanity Inc.campaign.
2.4%

Admiral

Get 60 stars in the Humanity Inc.campaign.
2.3%

Intergalactic

Complete 30 online multiplayer matches.
2.2%

Deep Blue

Reach level 10 for Robot race.
2.2%

Man of the Year

Reach level 20 for Human race.
2.0%

Seriously?!

Destroy one million enemy population. Yes, 1 000 000.