Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dungeon Party

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Follower

Has joined and completed 1 game
12.9%


n00b

Has completed the tutorial
10.3%


Independent

Has hosted and completed 1 game
9.0%


Amateur

Has won 1 game
7.5%


I'm a killer

Has killed 1 enemy hero
7.4%


Wicked

Has killed 10 enemy heroes
6.3%


Treasurer

Has covered 500m carrying the treasure
6.2%


Apprentice

Has completed 10 games
6.1%


Breaker

Has smashed 50 crates
6.1%


Treasure seducer

Has carried the treasure 50 times
6.1%


Trapper

Has laid 10 traps
6.0%


Treasure thrower

Has thrown the treasure 50 times
6.0%


Sipper

Has drunk 10 potions
6.0%


Loves the treasure

Has covered 1000m carrying the treasure
6.0%


Getting the feel

Has completed 20 games
6.0%


Experienced

Has completed 50 games
6.0%


International

Has won 50 games
6.0%


Very Promising

Has won 10 games
6.0%


Healer

Has dispensed 500 Health points
5.9%


Anticoagulant

Has inflicted 1000 points of damage
5.9%