สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

GameMaker: Studio

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 24
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
54.4%

Empty Room

51.7%

New Object

49.8%

Run Windows

49.2%

Runner

35.8%

Debugger

35.1%

10 Runs

33.4%

Compiler error

30.6%

HELP!

30.3%

Open Preferences

26.3%

100 Runs

24.6%

10 Debugs

23.5%

10 Compile errors

22.8%

1,000 Runs

22.6%

Searcher

22.5%

100 Debugs

22.4%

Run Android

22.4%

Android Verified

22.4%

Run HTML5

22.3%

Run Mac

22.2%

Mac Verified

22.2%

1,000 Compile errors

22.2%

1,000 Debugs

22.2%

100 Compile errors

22.2%

Run iOS