Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

GameMaker: Studio

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
51.3%

Empty Room

48.7%

New Object

47.0%

Run Windows

46.3%

Runner

33.6%

Debugger

31.9%

10 Runs

30.6%

Compiler error

28.6%

HELP!

28.1%

Open Preferences

24.1%

100 Runs

22.9%

10 Debugs

21.9%

10 Compile errors

21.2%

Searcher

21.2%

1,000 Runs

21.1%

100 Debugs

21.0%

Run Android

21.0%

Run HTML5

21.0%

Android Verified

20.9%

Run Mac

20.8%

Mac Verified

20.8%

1,000 Compile errors

20.8%

1,000 Debugs

20.8%

100 Compile errors

20.8%

Run iOS