Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

GameMaker: Studio

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
54.2%

Empty Room

51.5%

New Object

49.6%

Run Windows

49.0%

Runner

35.5%

Debugger

34.9%

10 Runs

33.2%

Compiler error

30.3%

HELP!

30.0%

Open Preferences

26.1%

100 Runs

24.2%

10 Debugs

23.1%

10 Compile errors

22.4%

1,000 Runs

22.3%

Searcher

22.1%

Run Android

22.1%

100 Debugs

22.1%

Android Verified

22.0%

Run HTML5

21.9%

Mac Verified

21.9%

1,000 Compile errors

21.9%

1,000 Debugs

21.9%

Run Mac

21.9%

Run iOS

21.8%

100 Compile errors