Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

GameMaker: Studio

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
53.1%

Empty Room

50.3%

New Object

48.4%

Run Windows

47.8%

Runner

33.9%

Debugger

33.8%

10 Runs

32.0%

Compiler error

28.6%

HELP!

28.5%

Open Preferences

24.5%

100 Runs

22.4%

10 Debugs

21.3%

10 Compile errors

20.5%

1,000 Runs

20.4%

Searcher

20.2%

100 Debugs

20.2%

Android Verified

20.1%

Run Android

20.1%

Run HTML5

20.0%

Run Mac

19.9%

Mac Verified

19.9%

1,000 Compile errors

19.9%

1,000 Debugs

19.9%

100 Compile errors

19.9%

Run iOS