Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

GameMaker: Studio

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
52.9%

Empty Room

50.0%

New Object

48.2%

Run Windows

47.7%

Runner

33.6%

10 Runs

33.4%

Debugger

31.8%

Compiler error

28.0%

Open Preferences

27.9%

HELP!

23.9%

100 Runs

21.6%

10 Debugs

20.3%

10 Compile errors

19.6%

1,000 Runs

19.4%

Searcher

19.1%

100 Debugs

19.1%

Run Android

19.1%

Run HTML5

19.1%

Android Verified

18.9%

Run Mac

18.8%

1,000 Debugs

18.8%

100 Compile errors

18.8%

1,000 Compile errors

18.8%

Run iOS

18.8%

Mac Verified