Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

GameMaker: Studio

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
52.8%

Empty Room

49.9%

New Object

48.0%

Run Windows

47.5%

Runner

33.5%

10 Runs

33.4%

Debugger

31.7%

Compiler error

28.0%

HELP!

27.9%

Open Preferences

23.9%

100 Runs

21.7%

10 Debugs

20.5%

10 Compile errors

19.7%

1,000 Runs

19.5%

Searcher

19.3%

100 Debugs

19.3%

Android Verified

19.2%

Run Android

19.2%

Run HTML5

19.1%

Run Mac

19.0%

100 Compile errors

19.0%

1,000 Compile errors

19.0%

1,000 Debugs

19.0%

Run iOS

19.0%

Mac Verified