Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rigonauts

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 7
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Re-dead

Defeated the Baron
30.4%


Beyond The Bridge

Defeated the Steel Komandant
9.9%


True Caplin

Earned 55 Stars
6.1%


Meltdown

Defeated Mr. North
5.2%


Wrench in the Works

Defeated Red Top
2.1%


Promoted To Dorelin

Earned 85 Stars
2.0%


Promoted To Adlin

Earned 111 Stars
1.0%