Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Rigonauts

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 7
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
31.0%

Re-dead

Defeated the Baron
10.2%

Beyond The Bridge

Defeated the Steel Komandant
6.5%

True Caplin

Earned 55 Stars
5.5%

Meltdown

Defeated Mr. North
2.4%

Wrench in the Works

Defeated Red Top
2.1%

Promoted To Dorelin

Earned 85 Stars
1.2%

Promoted To Adlin

Earned 111 Stars