Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops II - Zombies

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
30.0%

I Don't Think They Exist

In TranZit, kill one of the denizens of the forest while it is latched onto you.
15.9%

The Lights of Their Eyes

In Green Run, pacify at least 10 zombies with 1 EMP.
14.3%

Dance On My Grave

In Green Run, acquire your Tombstone.
11.3%

Fuel Efficient

In TranZit, use an alternative mode of transportation.
10.7%

Undead Man's Party Bus

In TranZit, complete all additions to the bus in 1 game.
7.9%

You Have No Power Over Me

In TranZit, defeat "him" without being attacked by "him".
7.3%

Paranormal Progress

In Mob of the Dead, open a door without spending points.
6.7%

Happy Hour

In TranZit, buy 2 different perks before turning on the power.
6.5%

Ectoplasmic Residue

In Buried, acquire a perk for free.
6.2%

Feed the Beast

In Mob of the Dead, obtain Hell's Retriever.
6.1%

Candygram

In Buried, make a candy delivery.
5.8%

All Your Base

In Origins, activate all generators without allowing one to stop.
5.8%

No One Escapes Alive

In Mob of the Dead, execute the escape plan.
5.0%

Revisionist Historian

In Buried, rewrite history.
4.6%

When the Revolution Comes

In Buried, return to processing.
4.5%

GG Bridge

In Mob of the Dead, survive an entire round on the bridge on round 15 or higher.
4.2%

Acid Drip

In Mob of the Dead, convert a weapon using a kit.
3.9%

Playing with Power

In Origins, build all elemental staffs in one game.
3.9%

Not a Gold Digger

In Origins, share a weapon you dug up.
3.8%

Vertigoner

In Die Rise, fling 10 zombies in one game.
3.6%

Making the Rounds

In Mob of the Dead, complete the cycle 3 times.
3.6%

I'm My Own Best Friend

In Die Rise, revive yourself.
3.6%

I'm Your Huckleberry

In Buried, access all areas with the help of your new friend in one game.
3.6%

Slippery When Undead

In Die Rise, kill 5 zombies with a single shot from the Sliquifier.
3.5%

Death From Below

In Buried, drop the beat on 10 zombies in one game.
3.3%

Mad Without Power

In Die Rise, reach round 10 before turning on the power.
3.0%

FSIRT Against the Wall

In Buried, purchase the LSAT off the wall and Pack-a-Punch it.
3.0%

Standard Equipment May Vary

In TranZit, acquire 4 different equippable items in 1 game.
2.8%

Facing the Dragon

In Die Rise, face the dragon head-on before reaching round 2.
2.8%

Pop Goes the Weasel

In Mob of the Dead, break the cycle.
2.7%

Overachiever

In Origins, complete all 4 Challenges in one game.
2.6%

A Burst of Flavor

In Mob of the Dead, kill 10 zombies at once with a new beverage.
2.5%

Tower of Babble

In TranZit, obey the voices.
2.4%

Don't Fire Until You See

In TranZit, have all doors opened without being set on fire.
2.4%

Mazed and Confused

In Buried, survive an entire round within the maze on round 20 or higher.
2.3%

Trapped in Time

In Mob of the Dead, use and upgrade all traps before round 10.
2.3%

Awaken the Gazebo

In Buried, Pack-a-Punch a weapon during round 1 with no one using the bank or Weapon Locker.
2.2%

Mined Games

In Buried, be their pawn.
2.2%

High Maintenance

In Die Rise, be the architect of their instruction.
2.2%

Shafted

In Die Rise, use Pack-a-Punch and all perk machines in one game.
2.2%

Polyarmory

In Diner Turned, get a kill with each primary weapon in a Public Match.
2.2%

Monkey See, Monkey Doom

In Diner Turned, retrieve a chained Cymbal Monkey in a Public Match.
2.2%

Full Lockdown

In Mob of the Dead, Brutus completes his patrol.
2.2%

Little Lost Girl

In Origins, release Samantha.
2.2%

Master Wizard

In Origins, wield all of the ultimate staffs in one game.
2.1%

Kung Fu Grip

In Origins, free yourself and another from the Panzer Soldat’s claw in one game.
2.1%

I See Live People

In Diner Turned, kill the human while its decoy is in play in a Public Match.
2.1%

I’m on a Tank!

In Origins, ride the tank around the map without getting off.
2.0%

Master of Disguise

In Origins, use Zombie Blood to revive three players and activate a generator in one game.
1.5%

Saving the Day...All Day

In Origins, revive another player four different ways in one game.