Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops II - Zombies

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

I Don't Think They Exist

In TranZit, kill one of the denizens of the forest while it is latched onto you.
29.0%


The Lights of Their Eyes

In Green Run, pacify at least 10 zombies with 1 EMP.
14.5%


Dance On My Grave

In Green Run, acquire your Tombstone.
12.6%


Undead Man's Party Bus

In TranZit, complete all additions to the bus in 1 game.
10.2%


Fuel Efficient

In TranZit, use an alternative mode of transportation.
10.2%


You Have No Power Over Me

In TranZit, defeat "him" without being attacked by "him".
7.1%


Paranormal Progress

In Mob of the Dead, open a door without spending points.
5.3%


Happy Hour

In TranZit, buy 2 different perks before turning on the power.
5.2%


Ectoplasmic Residue

In Buried, acquire a perk for free.
4.7%


Feed the Beast

In Mob of the Dead, obtain Hell's Retriever.
4.5%


Candygram

In Buried, make a candy delivery.
4.3%


No One Escapes Alive

In Mob of the Dead, execute the escape plan.
4.1%


All Your Base

In Origins, activate all generators without allowing one to stop.
3.9%


Revisionist Historian

In Buried, rewrite history.
3.6%


When the Revolution Comes

In Buried, return to processing.
3.1%


GG Bridge

In Mob of the Dead, survive an entire round on the bridge on round 15 or higher.
3.1%


Vertigoner

In Die Rise, fling 10 zombies in one game.
3.0%


Not a Gold Digger

In Origins, share a weapon you dug up.
2.8%


Acid Drip

In Mob of the Dead, convert a weapon using a kit.
2.7%


I'm My Own Best Friend

In Die Rise, revive yourself.
2.6%


Slippery When Undead

In Die Rise, kill 5 zombies with a single shot from the Sliquifier.
2.6%


Playing with Power

In Origins, build all elemental staffs in one game.
2.5%


Mad Without Power

In Die Rise, reach round 10 before turning on the power.
2.5%


I'm Your Huckleberry

In Buried, access all areas with the help of your new friend in one game.
2.4%


Death From Below

In Buried, drop the beat on 10 zombies in one game.
2.3%


Making the Rounds

In Mob of the Dead, complete the cycle 3 times.
2.3%


Standard Equipment May Vary

In TranZit, acquire 4 different equippable items in 1 game.
2.0%


FSIRT Against the Wall

In Buried, purchase the LSAT off the wall and Pack-a-Punch it.
1.8%


Facing the Dragon

In Die Rise, face the dragon head-on before reaching round 2.
1.8%


Overachiever

In Origins, complete all 4 Challenges in one game.
1.7%


Pop Goes the Weasel

In Mob of the Dead, break the cycle.
1.5%


A Burst of Flavor

In Mob of the Dead, kill 10 zombies at once with a new beverage.
1.5%


Kung Fu Grip

In Origins, free yourself and another from the Panzer Soldat’s claw in one game.
1.4%


I’m on a Tank!

In Origins, ride the tank around the map without getting off.
1.4%


Little Lost Girl

In Origins, release Samantha.
1.3%


Master Wizard

In Origins, wield all of the ultimate staffs in one game.
1.3%


Don't Fire Until You See

In TranZit, have all doors opened without being set on fire.
1.3%


Master of Disguise

In Origins, use Zombie Blood to revive three players and activate a generator in one game.
1.3%


Tower of Babble

In TranZit, obey the voices.
1.3%


Shafted

In Die Rise, use Pack-a-Punch and all perk machines in one game.
1.2%


Trapped in Time

In Mob of the Dead, use and upgrade all traps before round 10.
1.2%


Mazed and Confused

In Buried, survive an entire round within the maze on round 20 or higher.
1.2%


Full Lockdown

In Mob of the Dead, Brutus completes his patrol.
1.1%


Monkey See, Monkey Doom

In Diner Turned, retrieve a chained Cymbal Monkey in a Public Match.
1.1%


Polyarmory

In Diner Turned, get a kill with each primary weapon in a Public Match.
1.1%


Awaken the Gazebo

In Buried, Pack-a-Punch a weapon during round 1 with no one using the bank or Weapon Locker.
1.1%


I See Live People

In Diner Turned, kill the human while its decoy is in play in a Public Match.
1.1%


High Maintenance

In Die Rise, be the architect of their instruction.
1.1%


Mined Games

In Buried, be their pawn.
1.0%


Saving the Day...All Day

In Origins, revive another player four different ways in one game.
0.9%