Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Amazing Spider-Man

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Siege Averted

76.9%


Speed Bump Ahead

68.3%


FYI I'm Spider-Man

Perform 25 Signature Moves
65.6%


Lightweight Champion

Defeat 100 enemies
64.9%


Smell You Later

51.2%


Who's the Prey?

50.3%


Stick to the Plan

Defeat 50 enemies by performing Stealth Takedowns
47.8%


Call Interrupted

Destroy a Seeker before it can call a Hunter
46.6%


I'm on a Roll!

Achieve a combo streak of 42
45.4%


Tail? You Lose

44.3%


Clean Victory

Defeat a Hunter without using your Web-Shooters
44.3%


Big Apple, Big Worm

42.8%


Pest Control

36.7%


Middleweight Champion

Defeat 500 enemies
34.7%


Beating the Odds

34.1%


All Tied Up

Defeat 100 enemies by performing Stealth Takedowns
33.6%


Jinxed

31.0%


Tomorrow Is Saved

30.6%


Switched Off

30.6%


Haymaker

Perform a Web-Rush punch
30.5%


Deeply Sorry

30.1%


Welcome Back, Friend

29.3%


Peter Parker

Complete the game on human difficulty
29.3%


Apparent Defeat

28.4%


Down for the Count

24.9%


Gladiator

Complete all Oscorp Secret Research Labs
21.1%


Negotiator

Resolve all police deadlocks
16.9%


Spectacular Spider-Man

Chain 10 Web-Rushes in the city
16.0%


Peace of Mind

Return all escapees to the police
15.5%


Sanitized

Rescue all infected civilians
14.2%


Vigilante

Complete the game on hero difficulty
13.3%


Ultimate Spider-Man

Acquire all upgrades
11.7%


Friendly Neighbor

Save all hostages caught in petty crimes
11.6%


Car Hopper

Clear all car chases
11.5%


Keep It Together

Immobilize 6 enemies simultaneously with web
10.5%


Heavyweight Champion

Defeat 1000 enemies
9.8%


The Camera Loves You

Complete all XTreme Video challenges
7.8%


A Dash of Spider

Complete all XTreme Race challenges
7.5%


On the Fly

Collect all 700 Spider-Man Comic Pages
3.5%


The Sky Is the Limit

Defeat the S-01 without touching the ground
2.9%


Spider-Man

Complete the game on super hero difficulty
2.9%


Corporate

Collect all Oscorp Manuals
2.1%


Tech Savvy

Collect all hidden Tech Pieces
2.0%


Journalist

Collect all Audio Evidence
1.9%


Librarian

Collect all Magazines
1.8%


Amazing Spider-Man

Unlock all concept art
1.6%