Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Amazing Spider-Man

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Siege Averted

76.8%


Speed Bump Ahead

68.3%


FYI I'm Spider-Man

Perform 25 Signature Moves
65.6%


Lightweight Champion

Defeat 100 enemies
65.0%


Smell You Later

51.4%


Who's the Prey?

50.4%


Stick to the Plan

Defeat 50 enemies by performing Stealth Takedowns
48.0%


Call Interrupted

Destroy a Seeker before it can call a Hunter
46.9%


I'm on a Roll!

Achieve a combo streak of 42
45.7%


Tail? You Lose

44.6%


Clean Victory

Defeat a Hunter without using your Web-Shooters
44.5%


Big Apple, Big Worm

43.1%


Pest Control

37.1%


Middleweight Champion

Defeat 500 enemies
35.1%


Beating the Odds

34.5%


All Tied Up

Defeat 100 enemies by performing Stealth Takedowns
33.9%


Jinxed

31.4%


Tomorrow Is Saved

31.0%


Switched Off

31.0%


Haymaker

Perform a Web-Rush punch
30.9%


Deeply Sorry

30.5%


Welcome Back, Friend

29.7%


Peter Parker

Complete the game on human difficulty
29.7%


Apparent Defeat

28.6%


Down for the Count

25.2%


Gladiator

Complete all Oscorp Secret Research Labs
21.3%


Negotiator

Resolve all police deadlocks
17.1%


Spectacular Spider-Man

Chain 10 Web-Rushes in the city
16.2%


Peace of Mind

Return all escapees to the police
15.7%


Sanitized

Rescue all infected civilians
14.4%


Vigilante

Complete the game on hero difficulty
13.6%


Ultimate Spider-Man

Acquire all upgrades
12.0%


Friendly Neighbor

Save all hostages caught in petty crimes
11.9%


Car Hopper

Clear all car chases
11.8%


Keep It Together

Immobilize 6 enemies simultaneously with web
10.8%


Heavyweight Champion

Defeat 1000 enemies
10.1%


The Camera Loves You

Complete all XTreme Video challenges
8.0%


A Dash of Spider

Complete all XTreme Race challenges
7.7%


On the Fly

Collect all 700 Spider-Man Comic Pages
3.7%


The Sky Is the Limit

Defeat the S-01 without touching the ground
3.1%


Spider-Man

Complete the game on super hero difficulty
3.1%


Corporate

Collect all Oscorp Manuals
2.2%


Tech Savvy

Collect all hidden Tech Pieces
2.1%


Librarian

Collect all Magazines
2.0%


Journalist

Collect all Audio Evidence
2.0%


Amazing Spider-Man

Unlock all concept art
1.8%